Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
6 Φεβρουαρίου 2023

Τα πάνω κάτω φέρνει σε Μεγανήσι και Λευκάδα η τροπολογία Μιχελάκη για τις Αυτοδιοικητικές εκλογές

Με μια κυριολεκτικά στο «παρά πέντε» τροπολογία του το Υπουργείο Εσωτερικών έφερε τα πάνω κάτω στους σχεδιασμούς των επιτελείων των υποψηφίων δημάρχων, αφού υφίσταται η δυνατότητα προσαύξησης του αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στο 100% από το 50% που ίσχυε. Μάλιστα η συγκεκριμένη τροπολογία ψηφίστηκε την Μ. Πέμπτη 17-4-2014. Νέος πονοκέφαλος, λοιπόν, για τους υποψήφιους Δημάρχους, ειδικά για εκείνους που δεν υπέφεραν από συνωστισμό υποψηφίων προκειμένου να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό τους.

Τι σημαίνει αυτό για τους Δήμους Μεγανησίου, Λευκάδας και τους υποψήφιους

Οι προσεχείς Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011. [1]

Στον Δήμο Μεγανησίου εκλέγονται συνολικά 13 Δημοτικοί Σύμβουλοι και  ο κάθε συνδυασμός έχει πλέον τη δυνατότητα βάσει της τροπολογίας να κατεβάσει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές το ανώτατο 26 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους (100% των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου) και το αντίστοιχο για τον Δήμο Λευκάδας (μέχρι 66).

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011

ΑΡ. ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014

ΑΡ. ΥΠΟΨ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

984

13

(έως) 26

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

22.928

33

(έως) 66

Σε ό,τι αφορά την ποσόστωση, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», κάθε συνδυασμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και συμβούλους δημοτικής ή τοπικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Δηλαδή ενώ η  ποσόστωση αυτή υπολογίζονταν ξεχωριστά για το δημοτικό συμβούλιο και για κάθε συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, τώρα η ποσόστωση του 1/3 υπολογίζεται πλέον στο σύνολο των Δημοτικών και στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων αντίστοιχα.[2]

Μια “σημειολογία” της τροποποίησης

Σε γενικές γραμμές και χωρίς να παραγνωρίζεται η καθοριστική σημασία του προγράμματος των συνδυασμών, η τροπολογία και ως επί το πλείστον το πως κανείς μπορεί να την ερμηνεύει πρακτικά μέσα στο όριο και στο επικοινωνιακό πεδίο, δίνει και μια άλλη διάσταση, διότι ο όποιος συνδυασμός φαίνεται να

  • διευρύνει μέσω όσων επιπλέον υποψηφίων του τον κύκλο επιρροής του στο εκλογικό σώμα,
  • αποδεικνύει (το) «πλεόνασμα» προσφοράς, συμμετοχής
  • επιβεβαιώνει την ευκολία του να καταρτίζει  ψηφοδέλτιο (συνεπώς επιβεβαιώνεται το λεγόμενο «ρεύμα»),
  • βοηθά τα μέγιστα στην συσπείρωση της εκλογικής του βάσης, καθιστώντας πιθανά «εξωτερικά αίτια» που θα επιχειρούσαν να την «διεμβολίσουν» αδρανή, αφού διευρύνει και την δυναμική του,
  • ενισχύει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια προς θετική κατεύθυνση, διότι δίνεται η ευκαιρία και σε εκείνους που λόγω του προηγούμενου αριθμητικού ορίου δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στη «μάχη» ως υποψήφιοι με τον συνδυασμό, αν και το επιθυμούσαν (ελαχιστοποίηση του λανθάνοντος συναισθήματος της «απόρριψης», διότι το αίτιο ήταν το προηγούμενο αριθμητικό όριο που τώρα με την τροπολογία δεν υφίσταται),
  • εντείνει τις προσπάθειες εκλογής μέσω του καλώς εννοούμενου ανταγωνισμού των συμβούλων για εκλογή, που συνεξαρτάται με τη νίκη του συνδυασμού και αποτυπώνεται στο άθροισμα,
  • αποκρυσταλλώνεται σε μεγάλο βαθμό η εικόνα που έχει να κάνει με την κατ΄ εκτίμηση προσδοκία των δημοτών-ψηφοφόρων.

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί μια όχι και τόσο αθώα εκδοχή, που αφορά τους κυβερνητικούς ή από την συγκυβέρνηση υποβοηθούμενους συνδυασμούς: το συγκεκριμένο μέτρο δρα ανασχετικά στο φαινόμενο της αποχής , ώστε να μπορούν να επιτύχουν ένα ποσοστό που να αιτιολογεί στη βάση τους μια όσο το δυνατόν επαρκή εκπροσώπηση.


[1] «Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ», σελ. 13. Νόμος 3852/2010, άρθρο 30: «Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ του άρθρου 25 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τον πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.»).

[2]  Στην «Εγκύκλιο υπ’ αριθµ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ» ορίζεται ότι η ποσόστωση από κάθε φύλο στον αριθµό των υποψήφιων δηµοτικών συµβούλων υπολογίζεται στο συνολικό αριθµό των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, και όχι στον συνολικό αριθµό των υποψηφίων του συνδυασµού. Στην περίπτωση, και µόνο, κατά την οποία κάποιος συνδυασµός είτε δεν δηλώσει υποψηφίους σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του δήµου, κατά άρθρο 19, παρ. 2α του ν. 3852/ 2010, είτε δηλώσει µικρότερο αριθµό και µέσα στο επιτρεπόµενο όριο µε αποτέλεσµα οι υποψήφιοι να είναι λιγότεροι από τον αριθµό των µελών του οικείου συµβουλίου, τότε η ποσόστωση από κάθε φύλο υπολογίζεται επί του αριθµού των υποψηφίων που περιλαµβάνονται στη γραπτή δήλωση του συνδυασµού. (σελ. 28-29).

Αρχεία

Ημερομηνίες

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου

26 Απριλίου 2014 Λήγει η προθεσμία για τη μεταδημότευση, λόγω υποβολής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 15 του ΚΔΚ (άρθρο 10, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010)
27 Απριλίου 2014 Λήγει η προθεσμία των είκοσι ημερών πριν από την ψηφοφορία για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ (άρθρο 19, παρ. 7 του ν. 3852/ 2010)
2 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσμία υποβολής παραίτησης εκείνων που έχουν κώλυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 14 ν. 3852/ 2010
3  Μαΐου 2014 Ενεργείται η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ από το Πρωτοδικείο (με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, άρθρο 20 του ν. 3852/ 2010)
10 Μαΐου 2014 Παραίτηση υποψηφίου την 8η  ημέρα πριν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας (Άρθρο 21, παρ. 2 ν. 3852/ 2010)
16 Μαΐου 2014 Δήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος υποψήφιου Δημάρχου (Άρθρο 21, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010).

Προθεσμίες που αναφέρονται στη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014

22 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στο αρμόδιο δικαστήριο της, τυχόν, δήλωσης παραίτησης από την υποψηφιότητα Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 1 του ν. 3852/ 2010)
23 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσμία επίδοσης στον Πρόεδρο Πρωτοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου Δημάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθηκε ή (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010)
24 Μαΐου 2014 Λήγει η προθεσμία για την ανακήρυξη από το αρμόδιο δικαστήριο του νέου υποψήφιου Δημάρχου (άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010)

ΠΗΓΗ: airetos.gr (Αντώνης Σαουλίδης)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

ΔΗΛΩΣΗ απερχόμενου Δημάρχου Στάθη Ζαβιτσάνου, σχετικά με δημοσίευμα του meganisinews. – Ανταπάντηση του site

Σχετικά με το σημερινό δημοσίευμα στο site meganisinews, δηλώνουμε την πλήρη αναξιοπιστία και αστειότητά  του. Το συγκεκριμένο site, συνεχίζει την […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights