Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
9 Δεκεμβρίου 2021

Ποια περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τεκμήρια

EΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Είμαι συγκύριος με τον πατέρα μου ενός διαμερίσματος 140 τ.μ. κατά ποσοστό 50% ο καθένας. Ο πατέρας μου, μου παραχώρησε δωρεάν το ποσοστό του και έτσι χρησιμοποίησα το διαμέρισμα αυτό ως κύρια κατοικία. Ποιες υποχρεώσεις προκύπτουν σε εμένα και στον πατέρα μου εξ αιτίας της παραπάνω δωρεάν παραχώρησης του 50% του διαμερίσματος;

Τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και ειδικά τα άτομα με τετραπληγίες που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν και απασχολούν περισσότερους από ένα προσωπικούς βοηθούς θα πληρώσουν τεκμήριο. Το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία εννοείται πως δεν πληρώνουν χρήματα για την απασχόληση των προσωπικών βοηθών. Όποιος τετραπληγικός ή παραπληγικός έχει περισσότερους από ένα προσωπικούς βοηθούς πληρώνει τεκμήριο. Εάν δεν έχει περισσότερους από ένα βοηθούς τότε γίνεται καταγγελία στο Ι.Κ.Α. για παραβίαση ωραρίων εργασίας.
Ο θαυμαστός κόσμος των ελληνικών ασφαλιστικών ταμείων!
– ΕΣΕΙΣ έχετε Ετήσια Αντικειμενική Δαπάνη (Τεκμήριο διαβίωσης) για όλο το διαμέρισμα άσχετα αν είστε συγκύριος κατά 50% και εκ παραχωρήσεως το άλλο 50%. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γράψετε στον πίνακα 5 το συνολικό διαμέρισμα για να υπαχθείτε στο 100% του τεκμηρίου και όχι στο 50%
– Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΑΣ απαλλάσσεται της φορολογίας για την παραχώρηση αυτή αλλά έχει υποχρέωση να αναγράψει σωστά τη δωρεάν παραχώρηση στο έντυπο Ε2.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εάν η συγκυριότητα 50% δεν ανήκε στον πατέρα σας αλλά σε άλλο, τρίτο πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό θα είχε τεκμήριο και θα εφορολογείτο αναγράφοντας στον πίνακα 4.Ε.3.α το ποσό του τεκμαρτού ενοικίου που θα μετέφερε από το Ε2.
EΤΗΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Στα τεκμήρια των ακινήτων του πίνακα 5 στην 3η σελίδα της δήλωσης υπάρχει μια στήλη για την τιμή ζώνης με τους κωδικούς 216, 223, 230. Είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί η στήλη αυτή;
– Οχι πάντα. Οταν η τιμή ζώνης είναι μέχρι 1.799 ευρώ/τ.μ. δεν συμπληρώνουμε τους κωδικούς αυτούς. Οταν όμως η τιμή ζώνης είναι πάνω από 1.800 ευρώ είμαστε υποχρεωμένοι να συμπληρώνουμε τους κωδικούς 216, 223, 230.
Τι είναι η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (τεκμήρια διαβίωσης) και πώς μπορεί να μειωθεί;
– Oποιος έχει γεννηθεί μέχρι 31/12/1945 μπορεί να μειώσει την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσής του κατά ποσοστό 30% (άρθρο 16 ν.2238/1994). Η «Αντικειμενική Δαπάνη Διαβίωσης» σχηματίζεται από:
– Την ιδιοκατοικούμενη, τη μισθωμένη τη δωρεάν παραχωρούμενη ή την κύρια κατοικία.
– Τις ιδιοκατοικούμενες και τις μισθωμένες.
– Δευτερεύουσες κατοικίες
– Τα ΕΙΧ
– Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης.
-• Τη δεύτερη οικιακή βοηθό, τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους δασκάλους και άλλο προσωπικό.
– Την κυριότητα ή την κατοχή των σκαφών αναψυχής.
– Τα αεροσκάφη, τα ανεμόπτερα, τα ελικόπτερα τα οποία έχει στην κατοχή ή στην κυριότητά του.
– Τον κύριο ή κάτοχο πισίνας.
Στα παραπάνω ποσά προστίθενται για τον άγαμο 3.000 ευρώ και για τον έγγαμο 5.000 ευρώ.
ΣHMEIΩΣΗ 1: Για να μειώσει την ετήσια αντικειμενική του δαπάνη κατά 30%, ο «65άρης» πρέπει να συμπληρώσει τους κωδικούς 013 ή 014 του Πίνακα 2.
ΣHMEIΩΣΗ 2: Ο άνω των 65 ετών φορολογούμενος δεν μειώνει μόνος του το 30% της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης στη φορολογική του δήλωση. Τη μείωση αυτή θα την κάνει αυτόματα η Μηχανογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Πώς επιβαρύνει τον φορολογούμενο. Σε ποιο σημείο της φορολογικής δήλωσης θα γράψω την ελαχίστη δαπάνη;
– Από τον Νόμο ορίζεται ότι στα τεκμήρια διαβίωσης που προκύπτουν στη φορολογική δήλωση προστίθεται και μια ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογουμένου 3.000 ευρώ για τον άγαμο φορολογούμενο και 5.000 ευρώ για τους συζύγους φορολογούμενους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Ετσι, το ποσό αυτό προστίθεται στα λοιπά ποσά της αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης από κατοικίες, αυτοκίνητα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων κ.λπ. και το άθροισμα αυτών αποτελεί τη συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης. Η προσθήκη αυτή γίνεται από τη ΓΓΠΣ. (Ν.2238/1994 άρθρο 16 παρ.1 περ.θ)
ΣHMEIΩΣΗ: Ο φορολογούμενος δεν γράφει στη φορολογική του δήλωση την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ ή των 5.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα το προσθέσει αυτόματα στο τεκμήριό του η Μηχανογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Εάν δεν έχω πραγματικά εισοδήματα, αλλά έχω αποκλειστικά ετήσιο εισόδημα από ετήσια αντικειμενική δαπάνη έχω υποχρέωση να υποβάλλω φορολογική δήλωση;
– Αν κάποιο φυσικό πρόσωπο αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδημα με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης (άρθρο 16 Ν.2238/1994) μέχρι 6.000 ευρώ, δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 61 παρ. 1 του Ν.2238/1994).
Εάν όμως ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από μία ή περισσότερες κατηγορίες (εισόδημα από οικοδομές, σύνταξη κ.λπ.) τότε είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση έστω και αν το εισόδημά του με βάση τις δαπάνες διαβίωσης είναι μέχρι 6.000 ευρώ.
Είμαι φιλοξενούμενος σε οικία τρίτου προσώπου. Εχω τεκμήριο κατοικίας; Θα δηλώσω ότι είμαι φιλοξενούμενος; Σε ποιο σημείο της φορολογικής δήλωσης; Ποια στοιχεία;
– Στον πίνακα 7 παρ.10 θα δηλώσετε ότι φιλοξενείστε και πρέπει επίσης να σημειώσετε το ονοματεπώνυμο του προσώπου που σας φιλοξενεί, καθώς και τον ΑΦΜ του. Ο ΑΦΜ γράφεται στους κωδ. 801-802-803 του πίνακα 7.
– Δεν σας πιάνει το τεκμήριο (αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης) σε αντίθεση με την περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης όπου υπάρχει τεκμήριο διαβίωσης στον χρήστη της κατοικίας.
– Η περίπτωση της «φιλοξενίας» διαφέρει από τη «δωρεάν παραχώρηση». Στη δωρεάν παραχώρηση, ο φορολογούμενος μένει μόνος του στο παραχωρηθέν σε αυτόν διαμέρισμα ή κατοικία. Στη φιλοξενία, ο φιλοξενούμενος μένει με τον παρέχοντα.
Τι είναι η τοκοχρεωλυτική δόση δανείου;
– Τοκοχρεωλυτική δόση δανείου είναι η δόση που καταβάλλεται από τον δανειζόμενο στον δανειστή σε τακτά – συμφωνημένα διαστήματα με σκοπό να αποπληρωθεί το δάνειο.
Η τοκοχρεωλυτική δόση δανείου αποτελεί ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο διαβίωσης) και συναθροίζεται με τα άλλα τεκμήρια από τις 1/1/2010. Ετσι, από τις 1/1/2010, τεκμήρια είναι:
Το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείου, που έχει ληφθεί (α) για την αγορά ή ανέγερση πρώτης, δεύτερης κ.λπ. κατοικίας (β) για την αγορά εξοπλισμού γεωργικής εκμετάλλευσης (γ) για την αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.
Ποιες δαπάνες καταχωρίζονται στους κωδικούς 727 και 728 του πίνακα 5.2.ζ. «Τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ή πιστώσεων» και τι πρέπει να γνωρίζω γι’ αυτούς τους κωδικούς;
– Τα ποσά που καταχωρίζονται στον πίνακα 5.2.ζ. (κωδικοί 727-728) αποτελούν τεκμήριο (ετήσια αντικειμενικής δαπάνης) και είναι:
– Η τοκοχρεολυτική ετήσια απόσβεση των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών μέσω αυτών των πιστωτικών καρτών, όπως αγορά αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, μηχανήματος, πίνακα ζωγραφικής κ.λπ. (δεν περιλαμβάνονται οι αγορές καταναλωτικών αγαθών).
ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Είναι φασαρία και γραφειοκρατία να χωρίζει κανείς τις πιστωτικές του κάρτες σε αγορές καταναλωτικών και μη αγαθών.
Τι ισχύει για οικιακές βοηθούς, κηπουρούς
Δαπάνες για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων ΕΙΧ, κηπουρούς, δασκάλους κ.λπ.
Δεν εκπίπτουν ως δαπάνη. Αποτελούν όμως αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.
– Θα συμπληρωθεί ο κωδικός 770 του πίνακα 5.1.η
– Με το ποσό της δαπάνης για οικιακές βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, κηπουρούς και δασκάλους.
– Η δαπάνη που συμπληρώνεται είναι ίση με το κατώτατο όριο αμοιβών, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ισχύει κάθε φορά, για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
– Επομένως, δεν καταχωρίζουμε στον κωδικό 770 τον πραγματικά καταβαλλόμενο μισθό.
– Εξαιρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε μία οικιακή βοηθό. Αυτές οι αμοιβές δεν αναγράφονται στο τεκμήριο.
– Επίσης, δεν αναγράφονται στο τεκμήριο οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οικιακή βοηθό που εξυπηρετεί πρόσωπο που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, το οποίο έχει αναπηρία από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία πάνω από 67% ή είναι ηλικίας πάνω από 65 ετών και απασχολεί έναν νοσοκόμο.
Δήλωση αμοιβών και κερδών επιχειρήσεων
Τι είναι και πώς θα δηλωθεί φέτος η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ. Αλλαγές και επισημάνσεις Επιχειρηματική αμοιβή από Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Κοινωνία Κληρονομικού Δικαίου.
– Επιχειρηματικά, αμοιβή είναι το μέρος εκείνο των κερδών το οποίο μοιράζεται στους εταίρους για να το ενοποιήσουν με τα άλλα εισοδήματά τους (του καθενός χωριστά) και να φορολογηθούν όλα μαζί, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
– Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται ως ποσοστό 50% των κερδών της εταιρείας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωσή της.
Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, επί των κερδών αυτών των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτούς τους υπόχρεους (Ν. 2238/1994, άρθρο 10, παρ. 1).
– H επιχειρηματική αμοιβή που δικαιούσθε από τη συμμετοχή σας σε Ο.Ε., Ε.Ε. ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου η οποία έχει και ανήλικα μέλη (ως ομόρρυθμος εταίρος ή κοινωνός) θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
– Επιχειρηματική αμοιβή δεν δικαιούνται και δεν δηλώνουν τα ετερόρρυθμα μέλη των Ετερορρύθμων Εταιρειών.
– Το ποσό της επιχειρηματικής αμοιβής γράφεται στους κωδικούς 403 και 404 του πίνακα 4.Γ.2.
– Για την επιχειρηματική αμοιβή συνυποβάλλετε με τη δήλωση σχετική βεβαίωση της εταιρείας ή κοινωνίας και φωτοαντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας ή κοινωνίας που χορήγησε την επιχειρηματική αμοιβή (ΠΟΛ 1041/2009).
Πώς υπολογίζεται η επιχειρηματική αμοιβή:
– Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
– Μέχρι 3 κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, όταν μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής.
– Σε περίπτωση περισσότερων εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρεία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωσή της.
Οταν οι Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου δεν έχουν ανήλικα μέλη δεν υπολογίζεται επιχειρηματική αμοιβή.
Συμμετοχή σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες.
– Στις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/10, σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες, δηλώνει επιχειρηματική αμοιβή από όλες τις συμμετοχές του και όχι μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη (όπως ίσχυσε μέχρι 31/12/2009).
Hμερομηνία : 23/4/11
ΠΗΓΗ: http://www.kathimerini.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *