Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Απριλίου 2024

Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής: Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο Μητσοτάκη για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις

Νέα δεδομένα για την επιχειρούμενη αναδιάρθρωση στο Δημόσιο δημιουργεί η απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής* που κρίνει αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο του Κ. Μητσοτάκη για το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις οργανισμών του Δημοσίου. Λίγες ώρες πριν την έναρξη της συζήτησης σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια της Βουλής, η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής θέτει ευθέως ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διαθεσιμότητας και των απολύσεων των δημοσίων υπαλλήλων, κάνοντας ειδική αναφορά στις απολύσεις χωρίς αποζημίωση.

Συγκεκριμένα στην έκθεση των 14 σελίδων επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Η μεταβολή στο υπηρεσιακό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων που έχει συνέπειες στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, δεν συνάδει προς το συνταγματικό πλαίσιο που θεσπίζεται διά του άρθρου 103 του Συντάγματος, όταν αφενός δεν «βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και διοικητική αναδιοργάνωσή του κατ’ εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών», αφετέρου «ο επιδιωκόμενος (…) περιορισμός του Κράτους και η μείωση της δημόσιας δαπάνης (…), καταλήγει στην αντίστοιχη κατά περίπτωση κατάργηση οργανικών θέσεων και την επακόλουθη τροποποίηση των οικείων οργανισμών των υπηρεσιών, χωρίς να βασίζεται σε προηγούμενο ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και μεταρρύθμιση των οργανωτικών αναγκών της Διοικήσεως με ορθολογικό τρόπο, εν όψει και των υφισταμένων εν γένει πόρων και μέσων, (…) η δε σκοπούμενη οργάνωση των επιμέρους υπηρεσιών είναι παρεπόμενο αποτέλεσμα διαδικασίας απομακρύνσεως μονίμων υπαλλήλων με κριτήρια (ηλικία υπαλλήλου και χρόνος υπηρεσίας) τυχαία και συμπτωματικά μη συνδεόμενα με τον επιδιωκόμενο σκοπό και θεσπιζόμενα κατ’ απόκλιση των γενικώς και παγίως ισχυουσών διατάξεων».

Η γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου προκαλεί ήδη πολιτική αντιπαράθεση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την απόσυρση εδώ και τώρα αυτού του νομοσχεδίου. Ο αρμόδιος τομεάρχης της αξιωματκής αντιπολίτευσης Αλέξης Μητρόπουλος επισημαίνει τα εξής:

Με μια έκθεση καταπέλτη, που ανακοινώθηκε σήμερα η επιστημονική επιτροπή της Βουλής, κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου που εισάγεται σήμερα το απόγευμα προς ψήφιση στη Βουλή.

Ανάμεσα στις διατάξεις που κρίνονται αντισυνταγματικές και παράνομες από την επιτροπή της Βουλής είναι και:

Α. Η διάταξη που προβλέπει την απόλυση των εργαζομένων στους καταργούμενους φορείς (ΤΕΟ κ.α.) χωρίς την τήρηση της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις (ν. 1387/83)
Β. Η διάταξη που προβλέπει την απόλυση των συμβασιούχων στους καταργούμενους οργανισμούς χωρίς αποζημίωση
Γ. Ηη διάταξη που προβλέπει την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που συνεπιφέρει την κατάργηση της οργανικής τους θέσης.
Δ. Τη διάταξη που προβλέπει τον αναδρομικό έλεγχο όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου που μετετράπησαν σε αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ σε βάθος εικοσαετίας!

Καλούμε την κυβέρνηση, έστω την τελευταία στιγμή, να αποσύρει το αντισυνταγματικό βαθιά αντικοινωνικό και υπαλληλοκτόνο νομοσχέδιο.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr

* Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής είναι δεκαμελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής, και συγκροτείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο συνταγματικό και εμπειρία στο κοινοβουλευτικό δίκαιο ως πρόεδρο, έναν καθηγητή του δημοσίου δικαίου, έναν καθηγητή του ιδιωτικού δικαίου, έναν καθηγητή του ευρωπαϊκού δικαίου, έναν καθηγητή του ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, έναν καθηγητή των οικονομικών, έναν καθηγητή της στατιστικής, έναν καθηγητή της πληροφορικής και έναν ειδικό σε θέματα διεθνών σχέσεων. Τα εννέα πρώτα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας εν ενεργεία ή μη, και το δέκατο μέλος, ανώτατος δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος εν ενεργεία ή μη.

Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου υπάγονται ιδίως:
α) Η διατύπωση γνώμης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, για την τοποθέτηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
β) Η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων στις Διευθύν­σεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
δ) Η εισήγηση για τη συνεργασία με αντίστοιχες ή ανά­λογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργα­νισμών και η συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών μελετών.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε εν Ολομέλεια είτε και κατά Τμήματα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει επίσης οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής. Τα Τμήματα είναι ένα πενταμελές και ένα εξαμελές.
Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, επικουρούμενος από τη Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας, ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, της Διεύθυνσης της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, και ενημερώνει σχετικώς τον Πρόεδρο της Βουλής και το Επιστημονικό Συμβούλιο.
Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής ανήκουν ιδίως:
α) Η Κατανομή στις Διευθύνσεις Επιστημονικών Μελετών, προς επιστημονική επεξεργασία, των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμου που παραπέμπονται στην Επιστημονική Υπηρεσία από τον Πρόεδρο της Βουλής, και η θεώρησή τους.
β) Η ανάθεση, από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που κωλύεται, στα εκ νομικών λοιπά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, της θεώρησης των εκθέσεων επί των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων οι οποίες συντάσσονται από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όπως και η ανάθεση της θεώρησης από άλλα μέλη του, άλλων εκθέσεων, μελετών και ερευνών που υποβάλλονται στο Επιστημονικό Συμβούλιο από τις Διευθύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ή η εισήγηση επ’ αυτών.
γ) Η εισήγηση ή η ανάθεση της εισήγησης σε άλλο μέ­λος του, για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του Επι­στημονικού Συμβουλίου.
δ) Ο συντονισμός της επιστημονικής συνεργασίας και η εποπτεία των ερευνητικών εργασιών και μελετών που συ­ντελούνται από τις Διευθύνσεις οι οποίες συγκροτούν την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.
0 Shares

Σχετικά άρθρα

“Χαστούκι” από το Συμβούλιο της Ευρώπης σε κυβέρνηση και Τρόικα: Παράνομη η μείωση μισθών στους νέους που επέβαλλε η τρόικα στην Ελλάδα!

Η απόφαση κρίνει ως παράνομες 2 μεταρρυθμίσεις στα εργασιακά που πήρε η ελληνική κυβέρνηση το 2010 μετά από απαίτηση της […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights