Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
22 Οκτωβρίου 2021

Τα 38 θέματα της 29ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Η 29η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10-12-2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 28oυ/05-12-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση παράτασης για το έτος 2014 των συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών διαγωνισμών του έτους 2013, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 12o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης  για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών κατά των  διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 14ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (πλην δημοσίων σχέσεων) έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 15ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Κέρκυρας του έτους 2014.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 16ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη δακοκτονία έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 17ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής μη αναλωσίμων υλικών και εγγράφων στην Π.Ε. Κέρκυρας  για το έτος 2014.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 18o: Έγκριση πρακτικού No 2/ 11  Νοεμβρίου  2013 (τεχνικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” Για το έργο με τίτλο: “Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου” (Implementation of an innovative protocol for the valorization of extra virgin olive oil, Acronym INNOVOIL)»  προϋπολογιζόμενης αξίας σαράντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€41.750,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 19o: Συμπληρωματική έγκριση σταδίου Ι (Προγραμματικού Σχεδίου) της μελέτης “Λιμένας Αργοστολίου”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 20o: Έγκριση παράτασης για το έτος 2014 των συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών διαγωνισμών του έτους 2013, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 21o: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχανημάτων έργων μετά των χειριστών τους  που θα χρησιμοποιηθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, σεισμοί, καθαρισμοί κ.λ.π.)

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 22o: Έγκριση καθορισμού τιμών αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 23o: Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης Νο 31/27-11-2013, (δικαιολογητικά κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών – Εργασιών και Αξιολόγησης Προσφορών Διαγωνισμών για την επιλογή συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου: «V.I.S (Valorization of common Identity around the Stone)(Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την Πέτρα)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδυλα

Θέμα 24o: Έγκριση  κατάρτισης των όρων, του σχεδίου  διακήρυξης και  της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»  προϋπολογισμού  1.580.000,00  €  με κωδικό 2013ΕΠ02280038 & ΜΙS 215605, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 25o: Εκ νέου  έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής και της συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου (2) «Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια», Προϋπολογισμού: 3.930.000,00€(με το Φ.Π.Α.), της Πράξης «Δρόμος Αλυκές-Ξύγκια Νομού Ζακύνθου» με κωδικό ΟΠΣ ‘‘200101’’, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 26o: Έγκριση παράτασης Σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 27o: Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «Μεταφορά Έντυπου και Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε Εκθέσεις Εξωτερικού και Εσωτερικού», για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδυλα

Θέμα 28o: Έγκριση κατάρτισης όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τo 2o υποέργο της πράξης  Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015, με τίτλο «Ενέργειες δημοσιότητας της ΠΙΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις».

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ελένη Μάνδυλα

Θέμα 29o: Έγκριση πρακτικού Ν. 22/2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και έγκριση της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών της αριθμ. Διακήρυξης 64346/19603/14.11.2013 για την αναπαραγωγή έντυπου υλικού (τουριστικοί οδηγοί και τσάντες) προβολής Κεφαλονιάς και Ιθάκης .

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 30o: Έγκριση πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 και έγκριση των όρων της Επαναδιακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο της πράξης: «Εξοπλισμός και Ενίσχυση των Φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης» την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Στολών», Π.Ε. Κεφαλληνίας .

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 31o: Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2014, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 32o: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρων, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 33ο: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 34ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών απευθείας  διαπραγμάτευσης για την προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  της Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 35o: Έγκριση διόρθωσης της υπ. αριθμ. 660-22/01-10-2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την «έγκριση προσθήκης – ανάθεσης και τροποποίησης δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2013-2014».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 36o: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης δρομολογίου Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2013-2014.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 37o: Έγκριση παράτασης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας για το σχολικό έτος 2013-2014 έως την κατάρτιση και ισχύ των νέων συμβάσεων που θα καταρτιστούν με βάση το αποτέλεσμα  του διαγωνισμού που θα διενεργηθεί βάσει της ΚΥΑ 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ 1449Β΄).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 38o: Έγκριση παράτασης για το έτος 2014 των συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης Υπηρεσιών των διαγωνισμών έτους 2013 Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *