Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Δεκεμβρίου 2022

Δημοπρατείται το Περιφερειακό Ιατρείο Μεγανησίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.29316

Έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Προυπ 380.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %)

Πηγή ΕΣΠΑ

Χρήση 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, για λογαριασμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, με προϋπολογισμό 380.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 221.328,18€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 87.185,32 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Κατωπόδη & Τζεβελέκη, Διοικητήριο 31100 Λευκάδα ), μέχρι τις 07-11-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2645360537, FAX επικοινωνίας , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΒΡΑΧΝΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/11/2013 και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 12–11-2013 του άρθρου 7 του π.δ 609/1985.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ ή, κατά περίπτωση, και στα νομαρχιακά μητρώα, εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2, 1η και 2η κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – Α1, Α2 και 1η κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ­ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο (σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.170,27 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα ημέρες. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο φορέα κατασκευής του έργου (ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ)

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο ΕΤΠΑ). Προκαταβολή θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδος.

Λευκάδα 11-10-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Σχετικά

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

 1. Προκαλώ την νοημοσύνη του κάθε Μεγανησιώτη να επισκεφθεί την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου ανάπτυξης εδώ:

  http://www.anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR

  και να βάλει οποιονδήποτε τετραγωνάκι από οποιονδήποτε δήμο της χώρας και κυρίως των μικρών νησιωτικών δήμων Παξοί, Ιθάκη, Λειψοί, κτλ και να βάλει στο τετραγωνάκι και το Μεγανήσι (πατήστε μετά δίπλα το πλαίσιο εργα) και να συγκρίνει χρηματοδοτήσεις, συμβάσεις και εκτελεσμένα έργα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και μετά ας μας πείσει ότι η παρούσα δημοτική αρχή είναι η μοναδική λύση για το Μεγανήσι!

  Με συγχωρείται συντοπίτες, αλλά ακόμα κι άν φτιαχτεί κι αυτό το περίφημο Περιφερειακό Ιατρείο,ελέγξτε το μόνοι σας, πάλι τελευταίοι είμαστε!

  Τώρα εάν πάλι εσείς για Χ λόγους πιστεύετε ακόμα στην ικανότητα αυτής της δημοτικής αρχής, ε τότε καλά να πάθετε, κι εγώ μαζί σας!

  Ξέρετε ευρέως στο διαδίκτυο κυκλοφορεί κι αυτό το βιντεάκι που σας το προτείνω ανεπιφύλακτα:

  http://www.youtube.com/watch?v=P7tVy88FTJE

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *