Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
2 Ιουνίου 2023

Στη Λευκάδα το Περιφερειακό Συμβούλιο 6 & 7 Σεπτεμβρίου με “άρωμα” από ιχθυοκαλλιέργειες και ιδιωτικοποιήσεις

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013  και ώρα 15:00 στην Περιφερειακή  Ενότητα  Λευκάδας στο Διοικητήριο  προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επερώτηση 1η: Ρύπανση  θαλασσών  Κέρκυρας 

Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Γ. Καλούδης

Επερώτηση 2η: Σχετικά με τα όρια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Κέρκυρας και της Π.Ε. Κέρκυρας για την κουνουποκτονία στην Κέρκυρα

Επερωτούσα: Η  Περιφερειακή   Σύμβουλος  της  παράταξης « Ιόνιο Αρχιπέλαγος » κα  Α. Δαγκλή

Επερώτηση  3η: Διαχείριση Λιμένων της Περιφέρειας Ι.Ν.

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή   Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

Επερώτηση  4η: Σχετικά με το κλείσιμο και την υποβάθμιση μονάδων υγείας της Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ( Γ.Ν.Ν. Αργοστολίου – Μαντζαβινάτειο – Κ.Υ. Ιθάκης και Σάμης)

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή   Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

Επερώτηση 5η:  Σφαγεία Κεφαλονιάς

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

Επερώτηση 6η : Τ.Ε.Ι   Ιονίων Νήσων.

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. 2013″

Εισηγητές: 1 – Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

2 – Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Παράτασης των συμβάσεων των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Ι.Ν. από την αρχή του σχολικού έτους 2013-2014 και μέχρι της ολοκληρώσεως των διαδικασιών των σχετικών ανοικτών διεθνών διαγωνισμών”

Εισηγητές:  1 – Ο  Περιφερειάρχης  Ιονίων  Νήσων  κ. Σπ. Σπύρου

2 – Η Γεν. Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας κα. Α. Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ 3ο: Ένταξη έργων στο πρόγραμμα Π.Δ.-ΚΑΠ 2012 της Π.Ε. Λευκάδας

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος

ΘΕΜΑ  4ο:  Τροποποίηση της υπ’αριθμ.37-6/2013 απόφασης του Π.Σ περί ορισμού υπολόγων για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών της ΠΙΝ

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Kέρκυρας κ. Χρ . Σκούρτης

ΘΕΜΑ  5ο: Λύση Εκκαθάριση ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος

ΘΕΜΑ 6ο: Αποστολή στον Υπουργό Εσωτερικών της αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για την έγκριση της τροποποίησης του οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Δ. 147/2010) και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 241 του ν. 3852/2012, ως προς τη σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Λευκάδας  κ. Βερύκιος  Θεόδωρος

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση σκοπιμότητας υόποίησης και υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Άβυσσος επι της Εθνικής οδού Ζακύνθου – Κεριού» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013». Προϋπολογισμός: 1.020.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς

ΘΕΜΑ 8ο :Γνωμοδότηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ανανέωση και τροποποίηση του έργου / δραστηριότητας: «Ιχθυογεννητικός σταθμός ετήσιας δυναμικότητας 5.000.000 ιχθυδίων τσιπούρας – λαβρακίου / μυλοκοπίου της εταιρείας «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.» στη θέση Σαμόλι Κουβαλάτων Δ.Ε. Παλικής στη Π.Ε. Κεφαλληνίας» λόγω α) αλλαγής εκτρεφόμενων ιχθύων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού, β) λειτουργίας συσκευαστηρίου και λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, γ) λειτουργία τριών (3) γεωτρήσεων και δ) έργων εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε μισθωμένη θαλάσσια έκταση 20 στρ., στη θέση Βόρεια – Βορειοανατολικά Νήσου Μάκρης, Εχινάδων Νήσων, Π.Ε. Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία θα προκύψει από α) την μετεγκατάσταση 10 στρ. πλωτής μονάδας, της ίδιας εταιρείας, από την θέση Νήσος Δοκός, Π.Ε. Πειραιά, Περιφέρειας Αττικής, στην ανωτέρω θέση και β) την επέκταση της κατά 10 στρ., μετά Ολοκλήρωσης της Παραγωγικής Δυναμικότητας της εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για γνωμοδότηση».

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

ΘΕΜΑ 10ο:  Γνωμοδότηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας :Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας υδατοκαλλιέργειας 20 στρ. αποτελούμενη από ένα πάρκο εκτροφής στη θέση « Όρμος Φράχτη » Νήσου Δρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, Π.Ε Κεφαλληνίας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία θα προκύψει από τη  μετατόπιση  και την επέκταση υφιστάμενης λειτουργούσας μονάδας ( 10 στρ. ) στην ίδια περιοχή, μετά εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης της παραγωγικής δυναμικότητας της εγκατάστασης σύμφωνα  με την  κείμενη  νομοθεσία

Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Σ. Κουρής

 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 Ψήφισμα 1ο:  Σχετικά με την κατάργηση της έκπτωσης του 50% του Ναύλου (μεταφοράς προσώπων) για τους Συνταξιούχους ναυτικούς και τις οικογένειές τους

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Λευκάδας κ. Θ. Βερύκιος

 

Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Μηλιώτης  Νικόλαος

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας  καλούμε  σε συνεδρίαση την Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013  και ώρα 10:00 στην Περιφερειακή  Ενότητα  Λευκάδας στο Διοικητήριο  προς λήψη  απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Επερώτηση 1η: Σχετικά με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Π.Ι.Ν. ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΛΕΣΧΗ Ο ΖΑΚΥΝΘΟΣ»

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Ι. Αγαλιανός

Επερώτηση 2η: Σχετικά με τις Σχολικές Μεταφορές

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή   Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

Επερώτηση 3η: Σχετικά με αποζημιώσεις από την καταστροφική Φωτιά στην Παλλική Κεφαλληνίας και μέτρα πυροπροστασίας

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή   Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

Επερώτηση  4η: Ιχθυοκαλλιέργειες στον Κάλαμο

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

Επερώτηση 5η: Συγκοινωνία Καστού και Καλάμου

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

Επερώτηση 6η: Κυριακάτικη Αργία

Επερωτών: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

 ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Ενεργοποίηση του Κέντρου Περιφερειών της Μεσογείου για το περιβάλλον

Εισηγητής:  Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Ιόνιο Αρχιπέλαγος» κ. Η. Μπεριάτος

ΘΕΜΑ 2ο: α) Διεκδίκηση Πολεμικών αποζημιώσεων  για  τους  εμπρηστικούς  βομβαρδισμούς της Κέρκυρας και της  Κεφαλονιάς από  τους  Γερμανούς  το  Σεπτέμβριο του  1943. 

Εισηγητές:  1. Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ.Γ. Καλούδης

2. Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Σ. Κουρής

                     β) Γερμανικό Κατοχικό Δάνειο – πολεμικές αποζημιώσεις

Εισηγητής:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Ζακύνθου κ. Μυλωνάς Διονύσιος

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση  για  το  Μεταξάτειο  Ίδρυμα

Εισηγητές: 1-    Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης   κ. Κουρής   Σωτήρης.

2- Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Επτανησιακή    Αναγέννηση» κ. Γ. Φόρτες

ΘΕΜΑ 4ο: Ιδιωτικοποίηση λιμανιών, αεροδρομίων και δημοσίων εκτάσεων στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής: Ο  επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Θ. Γουλής.

ΘΕΜΑ 5ο:  Εκποίηση  κοινοχρήστων  αγαθών  σε  όλα  τα  Ιόνια  Νησιά.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής  της  παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α.» κ. Θ. Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 6ο: Εξελίξεις στην Παιδεία, μετακινήσεις μαθητών, απολύσεις.

Εισηγητής:  Ο επικεφαλής  της  παράταξης «Λαϊκή   Συσπείρωση» κ. Θ. Γουλής

  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ 1ο: Έκδοση  Ψηφίσματος  για  το  Μον – Ρεπό  Κέρκυρας

Εισηγητής:Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ.Γ. Καλούδης

 

Ο  Πρόεδρος  Π.Σ.

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Μηλιώτης  Νικόλαος

Θέματα – Αρχείο του MN για το θέμα “Ιχθυοκαλλιέργειες

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights