Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωση του παραρτήματος ΠΕΚΑΠ Ιονίων Νήσων για τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, βασισμένων σε έγγραφα – προσχέδια του Υπουργείου Παιδείας – των λεγόμενων non papers – το παράρτημα Ιονίων Νήσων της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Π.Ε.ΚΑ.Π. εκφράζει την εναντίωσή του σε σχέδια που :

Καθιστούν το σχολείο ένα εξεταστικό κέντρο σε βάρος της διδασκαλίας

Διαμορφώνονται την τελευταία στιγμή για την ερχόμενη σχολική χρονιά, χωρίς κανέναν μακρόχρονο σχεδιασμό, με ιδιαίτερη προχειρότητα και δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Διαμορφώνονται στα κρυφά χωρίς καμία διαδικασία διαβούλευσης με οποιονδήποτε εκπαιδευτικό φορέα.

Μέρος των σχεδίων αυτών – με βάση πάντα τις “διαρροές” προσχεδίων – φαίνεται να είναι και η κατάργηση του τομέα πληροφορικής από το Τεχνολογικό Λύκειο καθώς και η ουσιαστική κατάργηση του μαθήματος της πληροφορικής από το γενικό Λύκειο (παραμένει μόνο στην Α’ λυκείου ως μάθημα επιλογής).

Οι συνέπειες της εφαρμογής των σχεδίων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ιδιαίτερα αρνητικές για το δημόσιο σχολείο και τους μαθητές, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα:

Άμεσα δημιουργείται ένα σχολείο με έντονα αντι-εκπαιδευτικό και εξεταστικό χαρακτήρα, που δημιουργεί τεράστια πίεση στους μαθητές, χωρίς ταυτόχρονα να τους προετοιμάζει για τις μελλοντικές επιλογές τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδικασία εισαγωγής των μελλοντικών φοιτητών στις σχολές πληροφορικής, οι οποίοι θα εξετάζονται σε κάθε τάξη του λυκείου πανελλαδικά σε μαθήματα τελείως άσχετα με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντά τους!

Άμεσα ανατρέπεται ο σχεδιασμός χιλιάδων μαθητών και οικογενειών που επιθυμούσαν να επιλέξουν καταργούμενα μαθήματα και κατευθύνσεις.

Άμεσα δημιουργούνται, μερικές μέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, τεχνητά κενά και πλεονάσματα σε εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Άμεσα και μερικές μέρες πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με την αλλαγή των διδασκόμενων μαθημάτων δημιουργούνται τεχνητά ελλείμματα στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων τα οποία είναι αδύνατο να καλυφθούν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Είναι ενδεικτικό πως τα βιβλία έχουν ήδη σταλεί στα σχολεία με αποτέλεσμα να υπάρχουν βιβλία για μαθήματα που δεν θα διδαχθούν και να μην υπάρχουν βιβλία για μαθήματα που θα διδαχθούν.

Σε βάθος χρόνου αλλάζει η στόχευση του μαθήματος της πληροφορικής, από ένα μάθημα που αναπτύσσει την αλγοριθμική σκέψη σε ένα μάθημα εξάσκησης εφήμερων δεξιοτήτων χειρισμού υπολογιστών. Ως εκπαιδευτικοί πληροφορικής θεωρούμε πως πληροφορική δεν είναι η δημιουργία προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα, δεν είναι η συμπλήρωση πινάκων σε υπολογιστικά φύλλα ή η σύνταξη επιστολών σε επεξεργαστές κειμένου. Είναι ο στυλοβάτης της οικονομικής ανάπτυξης κάθε ανεπτυγμένου κράτους, ο σύμβουλος και οργανωτής οποιασδήποτε επιχείρησης, είναι η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, που θεωρείται θεμελιώδης για τη γνωστική ανάπτυξη και αποτελεί βάση για την καινοτομία στα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, είναι το κύριο εργαλείο σε κάθε εργασία και το σημαντικότερο εργαλείο για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό εργασιών καθώς και τη βελτιστοποίηση όλων των επιμέρους σταδίων μιας παραγωγικής διαδικασίας. Στις ηλικίες που επιλέγει το υπουργείο παιδείας για τη διδασκαλία της πληροφορικής, είναι αδύνατο να διδαχθούν κεφάλαια που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης.

Ο παραλογισμός των σχεδίων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι προφανής. Την εποχή που ζητείται από όλους μας να αξιοποιήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να απαλειφθεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, να μειωθεί ο κίνδυνος του εθισμού στο διαδίκτυο αλλά και η αναγκαιότητα της παιδείας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε αυτή την εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, η Ελληνική κυβέρνηση στο βωμό της οικονομικής πενίας, ωθεί τους νέους της χώρας μας στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προτείνει η ίδια για έξοδο από την κρίση αυτή.

Η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική τελικά, είναι και πνευματική και σε αυτό το ζήτημα η ΠΕΚΑΠ Ιονίων Νήσων είναι απόλυτη. Δεν δεχόμαστε καμία υποβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής (και όχι μόνο) αντιμετωπίζουν και τα παρακάτω προβλήματα:

Οι υποχρεωτικές μετατάξεις καθ. Πληροφορικής (αλλά και όλων των άλλων ειδικοτήτων) από Δευτεροβάθμια σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οδηγούν σε «μεταναστεύσεις» και μετακινήσεις ανθρώπων και επομένως, ολόκληρων οικογενειών, μεταξύ περιοχών απομακρυσμένων μεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγμα, μετακινήσεις από/προς Κέρκυρα και Κεφαλονιάείναι πιθανόν να συμβούν με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Οι επιμορφώσεις, αναγκαίες για κάθε εκπαιδευτικό, είναι προβληματικές και μερικές φορές αδύνατες στην περιοχή των Ιονίων Νήσων, αφού σε νησιά όπως η Κέρκυρα και άλλα μικρότερα, είναι αδύνατον να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα οι επιμορφώσεις να γίνονται στα Ιωάννινα ή στην καλύτερη περίπτωση, εξ αποστάσεως.

Η υλικοτεχνική υποδομή στα Ιόνια Νησιά βρίσκεται σε απαράδεκτη κατάσταση. Εργαστήρια παροπλισμένα, πεπαλαιωμένα, ακατάλληλα για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Για παράδειγμα, 1 Η/Υ ανά 3 μαθητές σε τμήμα 21 μαθητών σε ένα εργαστήριο δεν εξασφαλίζει ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Σε σχολεία της Α’θμιας η αναλογία μαθητών ανά υπολογιστή είναι συχνά ακόμα χειρότερη (1 Η/Υ ανά 4-5 μαθητές) καθιστώντας αδύνατη στην πράξη τη διδασκαλία του μαθήματος.

Οι απαράδεκτες κτιριακές εγκαταστάσεις στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι διπλά επιβαρυντικές όσον αφορά τα εργαστήρια, μιας και στη συντριπτική πλειοψηφία τα εργαστήρια ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις προδιαγραφές ασφαλείας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια καθηγητών και μαθητών.

Ζητούμε από τους πολίτες των Ιονίων Νήσων, να είναι συμπαραστάτες στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την αναβάθμιση του, τόσο απαραίτητου στην εποχή μας, μαθήματος της Πληροφορικής και την απαίτηση για ανθρώπινες και προπάντων ασφαλείς συνθήκες διδασκαλίας.

Είναι κάτι που οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, να το προστατέψουμε και να το εξελίξουμε για τη νεότερη γενιά.

Π.Ε.ΚΑ.Π.

Παράρτημα Ιονίων Νήσων

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Απάντηση Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή, σε ανακοίνωση του επικεφαλής της «Α.ΝΑ.Σ.Α.», Θόδωρου Γαλιατσάτου, με τίτλο: «Ημερίδα της υποκρισίας και της συγκάλυψης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κέρκυρα 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού                    49100, Κέρκυρα                                         Τηλ: […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *