Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Απριλίου 2024

Εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την ανέγερση του Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου

Στις  25 Ιουλίου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας Λευκάδας με θέμα την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ”, με εισηγητή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.

Το έργο με προϋπολογισμό 380.000 ευρώ είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (28/11/2012) και θα υλοποιηθεί με μία σύμβαση.

Να σημειωθεί ότι εχθές έληξε η προθεσμία της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις ΚΥ – Περιφερειακών Ιατρείων άγονων &νησιωτικών περιοχών που προέκυψαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ.

Ακολουθεί το απόσπασμα από το Πρακτικό της αρ. 20/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό της αρ. 20/13 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ.  228

 Στη Λευκάδα σήμερα στις  25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 15.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 20396/19-7- 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α ́87).

…………………………….

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 2ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 20/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

 

Εισηγητής: Βραχνούλας Δημήτριος, Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. του

Δήμου

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου, κ.Δημητρίου Βραχνούλα, η οποία έχειως εξής:

“Προτείνεται η έγκριση της μελέτης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 380.000,00€ με το ΦΠΑ,  σύμφωνα με τις εργασίες, που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση, με τις ποσότητες και τιμές του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Επίσης προτείνεται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης του ως άνω έργου”.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,

 Ομόφωνα αποφασίζει

 Την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», πρ/σμού 380.000,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 228/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα παρόντα μέλη

 

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights