Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Δεκεμβρίου 2023

Τα κριτήρια (μόρια) για την κινητικότητα ανά κατηγορία εκπαίδευσης. Δείτε τους σχετικούς πίνακες

Τα κριτήρια για τους υπαλλήλους που θα ενταχθούν στην κινητικότητα δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο υπάλληλος μοριοδοτείται ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του. Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ενώ μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Στο Άρθρο 3 της ΥΑ αναφέρεται ότι,

Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου 3 του Παραρτήματος Α΄, ως τρόπος εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση νοείται η διαδικασία πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή διορισμού σε θέση μόνιμου προσωπικού και όχι αυτή της μετατροπής της σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου σε αορίστου χρόνου.”

Επιπλέον υπάρχουν τρεις διαβαθμισμένες κατηγορίες εκπαίδευσης. Η πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (ΠΕ) μαζί με τους πτυχιούχους των ΤΕΙ (ΤΕ) αποτελούν μια ενιαία κατηγορία στη μοριοδότηση, ακολουθούν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Αυξημένος αριθμός μορίων δίνεται για τα πρώτα χρόνια υπηρεσίας (ενισχύονται οι νεώτεροι υπάλληλοι), ενώ υπάρχει και η αρνητική μοριοδότηση για πειθαρχικά παραπτώματα κλπ.

Σε περίπτωση δε ισοβαθμίας ισχύει αν ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος και αν έχει παιδιά, λαμβάνοντας αριθμό μορίων.

Περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις σχετικά με τα κριτήρια στην υπουργική απόφαση (ολόκληρη εδώ, αρχείο pdf, ΠΗΓΗ: newpost.gr).

Ακολουθεί το ΔΤ του υπουργείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη για τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα

        Αξιοκρατία στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στο Δημόσιο, αξιοσύνη σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αυστηρότητα στον έλεγχο αρνητικής συμπεριφοράς στην υπηρεσία, αλλά και εμπιστοσύνη στη νέα γενιά των δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτές οι τέσσερις αρχές αναδεικνύονται ιδιαίτερα στην Υπουργική Απόφαση που εξέδωσε σήμερα, Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απόφαση προβλέπει τον καθορισμό της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε κινητικότητα, βάση του Νόμου 4172/2013, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, ο τρόπος εισαγωγής στο Δημόσιο αναδεικνύεται ως βαρύνουσα παράμετρος στην αξιολόγηση του υπαλλήλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπάλληλος μοριοδοτείται ανάλογα με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε η διαδικασία πρόσληψής του. Την ανώτατη βαθμολόγηση λαμβάνουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και όσοι εισήχθησαν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδοτούνται με ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα οι διδακτορικοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Μια επιπρόσθετη καινοτομία συνιστά η αφαίρεση, και μάλιστα με δραστικό τρόπο, μορίων σε περίπτωση εμπλοκής δημοσίου υπαλλήλου σε πειθαρχικά παραπτώματα. Επιπλέον, ενισχύονται οι νεότεροι υπάλληλοι αφού η μοριοδότηση των πρώτων χρόνων υπηρεσίας στο Δημόσιο είναι αυξημένη.

Η διαδικασία της μοριοδότησης θα γίνει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων.

Με αφορμή την έκδοση της υπουργικής απόφασης ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Με την Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε σήμερα αναδεικνύουμε τις αρχές στις οποίες θα στηριχθούμε για μια σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση. Την αξιοκρατία, την αξιοσύνη, την εμπιστοσύνη, αλλά και την αυστηρότητα, όπου αυτή είναι επιβεβλημένη. Σήμερα γίνεται κατανοητό και στον πλέον δύσπιστο ότι η αξιολόγηση όλων όσοι εισέρχονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας θα γίνει με τρόπο αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανή, έτσι ώστε να καλύψουμε τα κενά που έχουν εντοπιστεί στη Δημόσια Διοίκηση. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του ΑΣΕΠ, το οποίο αποτελεί θεματοφύλακα  αξιοκρατίας, διαφάνειας και δικαιοσύνης. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστούν άμεσα και απαρέγκλιτα από το σύνολο των Υπουργείων και των εμπλεκομένων φορέων».

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ΗΔ

5 Shares

Σχετικά άρθρα

Διαδικασίες – εξπρές για κατασχέσεις καταθέσεων από τις τράπεζες όσων χρωστούν στο Δημόσιο

Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών θα δίνει πληροφορίες για τους φορολογουμένους Διαδικασίες-εξπρές όσον αφορά την κατάσχεση καταθέσεων από τις τράπεζες για όσους […]

2 Σχόλια

 1. ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

  ΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΛΟΓΚΑΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΗΤΑΝ «ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ»

  Από τα κριτήρια αξιολόγησης αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει με την υπουργική απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη ούτε ένα κριτήριο που να μοριοδοτεί την εργατικότητα ενός υπαλλήλου, τη γνώση του αντικειμένου του και το έργο που έχει προσφέρει στην υπηρεσία του, αλλά και τον ζήλο που έχει επιδείξει στην εργασία του. Βασίζεται μόνο σε μοριοδότηση σπουδών που αντιστοιχούν σε κριτήρια που απαιτούνται πριν την εισαγωγή κάποιου στο χώρο εργασίας. Σωστό είναι να αξιολογούνται και τα συγκεκριμένα κριτήρια, αλλά εδώ μιλάμε για ήδη εργαζόμενους οι οποίοι πρέπει να κριθούν για τη στάση τους απέναντι στον πολίτη, την τεχνογνωσία του αντικειμένου τους και την αποτελεσματικότητά τους. Γνωρίζω άπειρους πτυχιούχους οι οποίοι δεν μπορούν να «σταθούν» στο χώρο εργασίας και αυτό για να σας προλάβω το λέω εγώ που διαθέτω και μεταπτυχιακό με βαθμό άριστα και υποτροφίες.
  Αλλά και στα αντικειμενικά κριτήρια αν κάποιος κάνει μια περισσότερο προσεκτική ανάγνωση θα διαπιστώσει ότι μοριοδοτούνται με υψηλότερες βαθμολογίες οι απόφοιτοι λυκείου. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πανεπιστημιακός που θα πάρει το 5 στην μοριοδότηση, διότι δεν υπάρχει ούτε ένας απόφοιτος πανεπιστημίου που να έχει αποφοιτήσει με δέκα. Εγώ που ήμουν τρίτη στο πανεπιστήμιο στο έτος μου στα 300 παιδιά έβγαλα γενικό 7,6 και ήμουν υπότροφος όλα τα έτη (θα μοριοδοτηθώ με 3,8). Αντίθετα οι απόφοιτοι λυκείου θα μοριοδοτούνται με ανώτερο όριο βαθμολογίας το 20. Δεν είναι δύσκολο κάποιος να αποφοιτήσει με 18 και να λάβει 18 μόρια στη μοριοδότηση. Σημαντικό ρόλο παίζει καμιά φορά και οι εντυπώσεις που μένουν στη κοινή γνώμη. Σίγουρα δεν θα έχει κάνει περισσότερο κόπο στις σπουδές του ένας απόφοιτος λυκείου.
  Ενδεικτικά αναφέρω κάποια κριτήρια τα οποία σχετίζονται με το χώρο εργασίας και το ενδιαφέρον που πιθανόν να επέδειξε ένας δημόσιος υπάλληλος για την γνώση του αντικειμένου του, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικά και τα οποία δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη:
  1. Η συνολική κατάρτιση ενός εργαζομένου και τα σεμινάρια που παρακολούθησε. Δε μπορεί ένας φορέας να έχει επενδύσει στην κατάρτιση ενός υπαλλήλου, να έχει ξοδέψει χρήματα και αυτό να μην λαμβάνεται υπόψη. Εκθειάζουμε τον ιδιωτικό τομέα που εφαρμόζει τέτοια συστήματα και όταν αυτά σχετίζονται με το δημόσιο μένουμε στη στείρα τυποποιημένη πρακτική.
  2. Η συμμετοχή του υπαλλήλου ως εκπροσώπου του φορέα του σε συσκέψεις- συνέδρια και ημερίδες. Η συμμετοχή του ως εκπροσώπου του φορέα του σε συσκέψεις, συνέδρια και ημερίδες ενημέρωσης δείχνει δύο πράγματα: 1. ότι ο συγκεκριμένος φορέας εμπιστεύεται τον υπάλληλό του και του αναθέτει το συγκεκριμένο ρόλο (της εκπροσώπησης) και 2. ότι του εμπιστεύεται το αποτέλεσμα της μετέπειτα εργασίας που αυτή προκαλεί. Για παράδειγμα αν ο σκοπός της συμμετοχής του σε ημερίδες και συνέδρια ήταν για να ενημερωθεί, ώστε να καταφέρει να εντάξει τον Δήμο του σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μου που οι περισσότεροι συνάδελφοι καθόντουσαν στην αναπαυτική πολυθρόνα του σπιτιού τους.

  3. Δεν ελήφθη υπόψη όχι μόνο η κατάρτιση, αλλά ούτε και η διδακτική εμπειρία και η δυνατότητα κάποιου υπαλλήλου, να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στο περιβάλλον εργασίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι κατέχει σε βάθος την διοικητική γνώση και ότι είναι σε θέση να τη διδάσκει για παράδειγμα στους υφισταμένους του.

  4. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητά του να προγραμματίζει, να οργανώνει και να μελετά. Υπάρχουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που ξεπέρασαν τον εαυτό τους συντάσσοντας μελέτες κάτω από αντίξοες συνθήκες (αδυναμία του περιβάλλοντος να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια) με τις οποίες ο φορέας τους γλίτωσε αρκετές χιλιάδες ευρώ και αυτό πέρασε στα αζήτητα. Αν αυτοί για τον α ή β λόγο εκδιωχθούν από το φορέα λόγο της αντικειμενικής αδυναμίας της μοριοδότησης να είναι δίκαιη, μπορεί να μου πει κάποιος πόσες χιλιάδες ευρώ θα ζημιωθεί ο εκάστοτε φορέας όταν αυτοί οι ικανοί υπάλληλοι βρεθούν στο ιδιωτικό τομέα. Εδώ ένα κρίσιμο ερώτημα είναι τι συμφέρει καλύτερα ένα φορέα, ένας υπάλληλος που κοστίζει με τα σημερινά δεδομένα 12.000 € ή μια μελέτη που μπορεί να κοστίζει τουλάχιστον 20.000€; (και που σίγουρα αν έχει τις δυνατότητες δε θα συνέτασσε μόνο μία).
  5. Δεν λαμβάνονται υπόψη για παράδειγμα οι εισηγήσεις που έχει κάνει για τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας του, που δείχνει το ενδιαφέρον του για αυτήν η οι τυχών επιβραβεύσεις του για την αποτελεσματικότητά του.

  Όλα αυτά είναι μετρήσιμα, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου που το επιτρέπουν το ίδιο και αριθμοί μελετών.
  Όλοι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης γίνονται στο πόδι και στη συγκεκριμένη περίπτωση βασίζονται σύμφωνα σε βιώματα και σε προσλαμβάνουσες του περιβάλλοντός.
  Στο χώρο του κυρίου Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν ΑμΕΑ και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, την οποία βέβαια και εγώ τη συμμερίζομαι αλλά όχι για τον εργασιακό χώρο. Ας ρωτήσει όλους τους Δημάρχους της χώρας για την αποτελεσματικότητα των ΑμΕΑ. Το βιογραφικό του είναι ενδεικτικό των επιλογών του, φωτογραφίζει πληρωμένο πτυχίο του εξωτερικού και εργασιακή εμπειρία σε δύο ιδιωτικές τράπεζες, βέβαια χάρη στις καταθέσεις του πατέρα του. Τέλος βέβαια έπαιξε ρόλο και η πολύτεκνη οικογένεια από την οποία προέρχεται.
  Να με θυμηθείτε με τις συγκεκριμένες επιλογές όχι μόνο το δημόσιο δεν θα γίνει αποτελεσματικό θα αλλά με τις εξαιρέσεις του κυρίου Μητσοτάκη θα φθάσει να λειτουργεί με ΑμΕΑ, υπαλλήλους μονογονεïκών οικογενειών, πολύτεκνους και αποφοίτους λυκείου.
  Οι σχεδιασμοί δείχνουν σκοπιμότητες μελλοντικών διορισμών των δικών μας παιδιών.

 2. Απ’ ό,τι φαίνεται ο “κοινωνικός κανιβαλισμός” προχωράει περίφημα σύμφωνα με τα σχέδια των “απο πάνω”.Το ερώτημα φίλοι αναγνώστες είναι ποιος θα πάρει τον “Μουτζούρη” στα χέρια ή καλύτερα ποιος οικογενειάρχης θ’ απολυθεί; Το ζήτημα είναι θ’ αντιδράσει κανείς, ώστε κανένας να μην απολυθεί και πότε; Αυτά από μας που δεν μας ενδιαφέρει πως μπήκε κάποιος, αλλά πως δε θα χάσουμε όλοι μαζί την ανθρωπιά μας ως κοινωνία. Εάν πρέπει να υπάρξουν “ένοχοι”, μάλλον σε λάθος μέρος τους αναζητούμε. Θυμηθείτε λίγο τον Μπρέχτ ή ξαναδιαβάστε τον!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights