Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Απριλίου 2024

Από τα οχτώ (8) έργα ΕΣΠΑ για το Μεγανήσι, προϋπολογισμού 1.800.000 €, έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι στιγμής μόνο ένα (1), προϋπολογισμού 50.000 €

Το meganisinews.gr έκανε μια έρευνα-αποτύπωση της πορείας έργων ΕΣΠΑ για το Μεγανήσι που καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης, την περίοδο 1/1/2007 – 31/12/2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Τα έργα που παρουσιάζονται εδώ βρίσκονται στη φάση της έγκρισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000 ευρώ, ενώ έχει συμβασιοποιηθεί (έχει υπογραφτεί σύμβαση) μόνο ένα έργο προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Να σημειώσουμε ακόμα ότι σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 14, Πρακτικό 3/13), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α.* (ΕΣΠΑ 20017-2013), το έργο “Διαδημοτική συνεργασία με Δήμο Μεγανησίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση της περιοχής Natura“, προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ, Δήμος Λευκάδας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, με χρονοπρογραμματισμό το Β΄, Γ΄, και Δ΄Τρίμηνο του 2013.

Δύο έργα λήγουν το 2015, τέσσερα έργα το 2014 και φέτος, στις 31/12/2013, το «e-Meganisi: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Μεγανησίου» (100.000 ευρώ).

Πορεία του υποέργου

Σε ό,τι αφορά την «Πορεία του υποέργου»  σημειώνεται ότι, παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο. Ενδεχομένως κάποια να μην έχουν επικαιροποιηθεί στη βάση δεδομένων, π.χ. το Περιφερειακό Ιατρείο Μεγανησίου.

Γραφήματα

Τα γραφήματα αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής:

Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα – γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.

Στα παρακάτω έργα όπου υπάρχουν γραφήματα που απεικονίζουν την πορεία τους, παρατηρείται γενικά μια υστέρηση στην πραγματική πορεία του έργου σε σχέση με την εκτίμηση. Το μοναδικό που κατά κάποιο τρόπο συμβαδίζει είναι το “Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi-Fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου” και ακολουθεί το Περιφερειακό Ιατρείο.

Μεγανήσι, ΕΣΠΑ 2007-2013

1. Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας (350.000 ευρώ)

Στόχος της πρότασης είναι η διαμόρφωση του χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου σε κέντρο πληροφόρησης της αρχαίας και σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Η λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης θα είναι διαδραστική. Το έργο έχει περάσει από τη φάση αξιολόγησης στη φάση της έγκρισης.

Φορέας: Δήμος Λευκάδας

Προϋπολογισμός: 350.000 €

Ύψος συμβάσεως: 0 €

Ύψος πληρωμών: 0 €

Έναρξη: 30/10/2013

Λήξη: 30/06/2015

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Πορεία του υποέργου

2. Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας (330.000 ευρώ)

Τα παλαιά μονοπάτια του Μεγανησίου συγκροτούν ένα δίκτυο διαδρομών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους πεζοπόρους συμπληρωματικά με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Επιτρέπουν την πρόσβαση σε σημεία του νησιού απρόσιτα με το αυτοκίνητο και θα συντελέσουν στη πληρέστερη εποπτεία και προβολή του τόπου. Το έργο έχει περάσει από τη φάση αξιολόγησης στη φάση της έγκρισης.

Φορέας: Δήμος Λευκάδας

Προϋπολογισμός: 330.000 €

Ύψος συμβάσεως: 0 €

Ύψος πληρωμών: 0 €

Έναρξη: 30/10/2013

Λήξη: 30/06/2015

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Πορεία υποέργου

3. Αναπαλαίωση-Συντήρηση παλαιών πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδας (100.000 ευρώ)

Η πράξη αφορά στην αναπαλαίωση-συντήρηση 7 παλαιών πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδας. Το έργο έχει περάσει από τη φάση αξιολόγησης στη φάση της έγκρισης.

Φορέας: Δήμος Λευκάδας

Προϋπολογισμός: 100.000 €

Ύψος συμβάσεως: 0 €

Ύψος πληρωμών: 0 €

Έναρξη: 20/11/2013

Λήξη: 31/12/2014

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Πορεία υποέργου

 

4. Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας (380.000 ευρώ)

Φορέας πρότασης: Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, Δήμος Μεγανησίου

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Έναρξη: 01/04/2013

Λήξη: 30/06/2014

Πορεία υποέργου

Δείτε επίσης εδώ και εδώ.

5. Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi-Fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου (100.000 ευρώ)

Προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία    ασύρματου δικτύου το οποίο θα συμβάλει στην προβολή του τουριστικού προϊόντος του Μεγανησίου. Το έργο έχει περάσει από τη φάση αξιολόγησης στη φάση της έγκρισης.

Φορέας πρότασης: Δήμος Μεγανησίου

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Έναρξη: 05/09/2013

Λήξη: 30/06/2014

Πορεία υποέργου

6. Τεχνική βοήθεια Δήμου Μεγανησίου Λευκάδας

Είναι το μόνο έργο (προϋπολογισμός 50.000 ευρώ, ολοκλήρωση 60%) που έχει συμβασιοποιηθεί

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην τεχνική υποστήριξη του Δήμου Μεγανησίου με υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για την ωρίμανση/υλοποίηση τους. Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της διοικητικής οργάνωσης του Δήμου ώστε να βελτιώσει την οργανωτική του αποτελεσματικότητα για την επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίμανσης/ υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ.

Τα αναμενόμενα οφέλη της πράξης είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης/ ωρίμανσης των έργων του ΕΣΠΑ στο Δήμο Μεγανησίου. Οι υπάλληλοι του θα είναι οι άμεσα ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών και την τεχνική υποστήριξη για την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου.

Οι δημότες και οι επισκέπτες του Δήμου Μεγανησίου θα ωφεληθούν κατά το μέγιστο βαθμό, ως χρήστες των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, τα οποία, με την αξιοποίηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, θα ωριμάσουν / υλοποιηθούν με τον καλύτερο και πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, εγκαίρως και επιτυχώς.

Φορέας πρότασης: Δήμος Μεγανησίου

Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φορέας διαχείρισης: ΜΟΔ. Α.Ε.

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Απόφαση ένταξης:  ΠΔΕ Β44ΕΦ-ΔΤ2 01032012

Ανάδοχος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7. e-Meganisi: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Μεγανησίου (100.000 ευρώ)

Aποτελεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικών Πληροφοριών με την ανάπτυξη και υλοποίηση του οποίου παρέχονται μια σειρά υπηρεσιών βασισμένες σε ψηφιακά γεωχωρικά και άλλλης φύσεως δεδομένα, διαδικτυακές εφαρμογές, εφαρμογές εικονικής περιήγησης και σύγχρονη τεχνολογία Γεωγρφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προώθησης – δικτύωσης – προβολής του Δήμου Μεγανησίου, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά και παραπάνω αλλά και στην τεχνική έκθεση, αφορούν στις προσφερόμενες υπηρεσίες του Δήμου Μεγανησίου, διαμονή, εμπόριο, μετακίνηση προς το Δήμο Μεγανησίου, μετακινήσεις εντός του Δήμου,  υγεία, ψυχαγωγία, εμπόριο και πολιτισμό, αλλά και στους διαθέσιμους τουριστικούς (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, βοηθητικός εξοπλισμός στις ακτές και στις παραλίες κ.α.), περιβαλλοντικούς (παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, φυσικό τοπίο, φαράγγια, σπήλαια κ.α.) και πολιτιστικούς πόρους (μνημεία διεθνούς σημασίας, παραδοσιακοί οικισμοί, θρησκευτικοί και αρχαιολογικοί χώροι). Επιπλέον, με την προτεινόμενη πράξη, παρέχονται υπηρεσίες  προώθησης-δικτύωσης-προβολής του Δήμου Μεγανησίου μέσω της ακριβούς ενημέρωσης των επισκεπτών για την περιοχή του Μεγανησίου και το δίκτυο μικρών νησιών (Σκορπιός-Σκορπίδι-Σπάρτη-Θηλιά-Κυθρός) με πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην ιδιαίτερα φυσιογνωμία της περιοχής και αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την τουριστική ανάπτυξη, γεωμορφολογία, ακτογραμμή, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Για όλα τα παραπάνω αντικείμενα, οι υπηρεσίες προώθησης-προβολής-δικτύωσης βασίζονται σε ψηφιακά δεδομένα, γεωχωρικά και περιγραφικά, ψηφιακούς χάρτες, σε εικόνες και video και σε εφαρμογές  εικονικής – ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης.

Βρίσκεται στη φάση της έγκρισης (Βλέπε παρακάτω, Πορεία υποέργου)

Φορέας πρότασης: Δήμος Μεγανησίου

Φορέας χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Έναρξη: 14/02/2013

Λήξη: 31/12/2013

Πορεία υποέργου

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 19-02-2013

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ στις 18/9/2012 με μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών και μία προμήθεια εξοπλισμού. Στις 12/11/2012 υπεβλήθηκε από τον Δήμο Μεγανησίου  αίτημα προέγκρισης δημοπράτησης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις και διορθώσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα.

Δείτε σχετικά εδώ

8. «Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας με παράλληλη προώθηση τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης» (390.000 ευρώ)

Η πράξη συνίσταται στην εφαρμογή Σχεδίου Δράσης ολοκληρωμένης παρέμβασης στην τοπική αγορά εργασίας των δήμων  Λευκάδας και Μεγανησίου, με στόχο την προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ενέργειες ενημέρωσης, δικτύωσης και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας των ανέργων μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Φορέας πρότασης: Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Φορέας χρηματοδότησης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Φορέας διαχείρισης: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φορέας λειτουργίας: –

Ανάδοχος: –

Έναρξη: 01/02/2013

Λήξη: 30/06/2014

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η πράξη βρίσκεται σε κατάσταση έγκρισης.

ΠΗΓΗ: anaptyxi.gov.gr

*Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτοδιοίκησης του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.», θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 281, παρ.5 του ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», επί υπουργίας Γ. Ραγκούση.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Μεγανήσι – Απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο “Ηλεκτροφωτισμός Δημοσίων Δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε.”

Ως υπεύθυνη του έργου η Μηχ/κός της Τ.Υ. του Δήμου Λευκάδας κ. Βρεττού Κων/να   Σχετικά Ηλεκτροφωτισμός με φωτοβολταϊκά τεχνολογίας […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights