Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Απριλίου 2024

Απέτρεψε ιδιωτικοποίηση του υδατοδρομίου “εν τη γενέσει του” ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Αυγερινός

ΜεγανήσιΥδατοδρόμιο

Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής όπως παρουσιάστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από τον ίδιο τον δήμαρχο κ. Ευστ. Ζαβιτσάνο, δινόταν η δυνατότητα στην εταιρεία που θα χειριστεί τον φάκελο της αδειοδότησης να επεκετείνει τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ανάληψη υποχρέωσης λειτουργίας του υδατοδρομίου από τον ανάδοχο!

“Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την

Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Μεγανησίου.

 Το παρόν Συμφωνητικό υπογράφεται στο Μεγανήσι σήμερα …Ιουλίου 2013 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός:

Του Δήμου Μεγανησίου που εδρεύει στο Μεγανήσι, με ΑΦΜ_….       Δ.Ο.Υ……… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κύριο Ζαβιτσάνο Ευστάθιο (εφεξής ο «Ιδιοκτήτης») και αφετέρου:

  1. Της Κεφαλαιουχικής εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ” που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών, Οδός Γκλύστης 59, με ΑΦΜ:800466084, Δ.Ο.Υ: ΙΗ! ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γκόβα Αναστάσιο (εφεξής ο «Ανάδοχος»)

 Άρθρο 1 – Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή όλων των εξειδικευμένων υπηρεσιών από τον «Ανάδοχο» προς τον «Ιδιοκτήτη», που απαιτούνται από την Νομοθεσία(Νόμος4146/13) για την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου Μεγανησίου.

Ο «Ιδιοκτήτης» είναι Ιδιοκτήτης ή διαχειριστής των χώρων που απαιτούνται για την Αδειοδότηση του Υδατοδρομίου και θα είναι και ο ιδιοκτήτης της Άδειας του Υδατοδρομίου.

Άρθρο 2 – Χρονική διάρκεια σύμβασης

2.1   Η ισχύς της παρούσας άρχεται με την υπογραφή της.

2.2   Η διάρκεια ισχύος της παρούσας εκτείνεται μέχρι την χορήγηση της Άδειας του Υδατοδρομίου Μεγανησίου από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών- Υποδομών και Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω εφόσον συμφωνηθεί, μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, η ανάληψη της υποχρέωσης λειτουργίας του Υδατοδρομίου από τον «Ανάδοχο».

 Άρθρο 3 – Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ο «Ανάδοχος» δεσμεύεται να παράσχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στον «Ιδιοκτήτη»:

Αναλαμβάνει για λογαριασμό του «Ιδιοκτήτη» όλη τη διαδικασία για την απόκτηση της Άδειας του Υδατοδρομίου Μεγανησίου.

Αρχής γενομένης από την εκπόνηση του Τεχνικού φακέλου και την υποβολή της Αίτησης στο Υπουργείο Μεταφορών, μέχρι την διεκπεραίωση όλων των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες για την τελική χορήγηση της Άδειας του Υδατοδρομίου, όπως ο Νόμος ορίζει.

Πιο συγκεκριμένα, η συνολική παροχή υπηρεσιών του «Αναδόχου» αναλύεται ως εξής:” δείτε όλη την εισήγηση εδώ.

Ο κ. Αυγερινός  δήλωσε ότι η αντιπολίτευση δεν έχει πεισθεί για την νέα πρόταση της δημοτικής αρχής που τη θεωρεί  αποτέλεσμα επικοινωνιακού πυροτεχνήματος, αλλά εν πάση περιπτώσει και στην περίπτωση που καταστεί  αυτή εφικτή επιθυμεί να απαλειφθεί ο συγκεκριμένος όρος που δεσμεύει τον δήμο Μεγανησίου κι αποτελεί εφαλτήριο εκ  προοιμίου ιδιωτικοποίησης  του υδατοδρομίου, αποδεικνύοντας ότι δεν μας έγινε μάθημα η περίπτωση της ιδιωτικοποίησης της μαρίνας Βαθέος όπως και με τους όρους που αυτή πραγματοποιήθηκε.

Η πρόταση του κ. Κώστα Αυγερινού  έγινε αποδεκτή  και το επίμαχο σημείο απαλείφθηκε από το συμφωνητικό.

Σχετικά

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights