Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
31 Μαρτίου 2023

Θερινό Σχολείο για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές

Ζάκυνθος, 19 έως τις 28 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θερινό Σχολείο για τον Βιώσιμο Τουρισμό
σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές

 

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων  διοργανώνει από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου 2013, στη Ζάκυνθο, Θερινό Σχολείο με θέμα:

Βιώσιμος Τουρισμός σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές

Ο σκοπός του Θερινού Σχολείου είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας από την πλευρά της προσφοράς (τοπική αυτοδιοίκηση, ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικοί και εκπαιδευτικοί φορείς) που δραστηριοποιούνται στον παράκτιο χώρο της Περιφέρειας των Ιόνιων Νήσων και ειδικότερα σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 που βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας. Η εκπαίδευση για τον βιώσιμο τουρισμό θα βασίζεται στις αρχές της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος γενικότερα  και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της τοπικής οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας. Η ένταξη νέων τεχνολογιών και πρακτικών που προάγουν ένα «πράσινο» μοντέλο τουρισμού αποτελεί προτεραιότητα για τις παράκτιες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα και γι’ αυτόν τον λόγο η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων φορέων θα συμβάλει ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου για τον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα απουσιών: 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης). Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  240 € κατ’ άτομο)

       Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, επιχειρηματίες, εργαζόμενους και στελέχη φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε απασχολούμενους σε  φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 • Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο την αειφόρο διαχείριση και τον βιώσιμο τουρισμό.
 • Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να διαθέτουν:

 • Ακαδημαϊκές  γνώσεις στα αντικείμενα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, αειφόρου ανάπτυξης και τουριστικής οικονομίας.
 • Επαγγελματικές γνώσεις συναφών αντικειμένων, περιβάλλοντος και τουριστικών δραστηριοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους
έως τις 20 Ιουλίου 2013.

 1. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
 • Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου:

http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/742–a-11613.html

 • Από τη γραμματεία του Τμήματος «Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας», Νέο Κτίριο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (περιοχή Παναγούλα), Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος.
 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων :
 • Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 – 14:30, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας», Νέο Κτίριο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (περιοχή Παναγούλα), Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος.
 • Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη «Για Θερινό Σχολείο Βιώσιμου Τουρισμού σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές», με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 20/07/2012.
 • Μέσω e-mail στη διεύθυνση : th.aeiforia@gmail.com

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος, κα Ντούζεβιτς ή κα Παράσχη, τηλ. 26950-24941-2.

Και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (www.teiion.gr) και συγκεκριμένα:

http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/742–a-11613.html

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights