Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Απριλίου 2024

Ε.Ε.: Συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έγκριση ενός ιδιωτικού ή δημόσιου έργου

Εγκρίθηκε (20-6-2013) ομόφωνα (με μία αποχή) στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γνωμοδότηση του Νίκου Χουντή σχετικά με την οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωμοδότησή του, όπως εγκρίθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, κλείνει τα όποια «παράθυρα» είχαν επιχειρηθεί να διατηρηθούν ανοιχτά στην προτεινόμενη νομοθεσία.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Νίκος Χουντής δήλωσε:

«Εγκρίναμε σήμερα ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.  Πετύχαμε τη συμμετοχή του κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας υλοποίησης ενός έργου. Ενδυναμώσαμε  το σύστημα αξιολόγησης με τη χρησιμοποίηση διαπιστευμένων, τεχνικά άρτιων και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ώστε η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να μη βάλλεται από σύγκρουση συμφερόντων και να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς. Επιβάλλαμε την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός  έργου και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Περιορίσαμε σημαντικά τα κενά στην πρόταση της οδηγίας. Στείλαμε το μήνυμα ότι η κοινωνικοοικονομική συγκυρία που διάφοροι επικαλούνται για να περάσουν απαράδεκτους fast-track νόμους σε εθνικό επίπεδο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για την αποδυνάμωση της οδηγίας.

Ελπίζουμε ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υιοθετήσει τις θέσεις μας και δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας».
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναφορών ενέκρινε ότι:
– εξασφαλίζεται η συμμετοχή του κοινού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έγκριση ενός ιδιωτικού ή δημόσιου έργου, κατά τρόπο που να καλύπτονται και οι 3 πυλώνες της Συνθήκης του ΄Ααρχους. Δηλαδή, οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον, αλλά  και να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη προκειμένου να προσβάλουν πράξεις και παραλείψεις από ιδιώτες και δημόσιες αρχές, οι οποίες συνιστούν παράβαση διατάξεων του δικαίου περιβάλλοντος,

– οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συχνά στερούνται αντικειμενικότητας γιατί η ευθύνη για τη σύνταξή τους ανατίθεται στον κύριο του έργου. Ψηφίστηκε ομόφωνα ότι η αρμόδια εθνική αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ΕΠΕ θα συντάσσεται από διαπιστευμένους, τεχνικά και επιστημονικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι και δεν θα βάλλονται από συγκρουόμενα συμφέροντα,

– δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης τόσο στο στάδιο κατασκευής όσο και λειτουργίας ενός έργου ώστε να αξιολογούνται ανά πάσα στιγμή οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,

– ο κύριος του έργου θα υποχρεώνεται να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, τα οποία θα δημοσιοποιούνται, όταν διαπιστώνονται σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο κύριος του έργου αλλά και οι τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες και/ή οι εθνικοί εμπειρογνώμονες μπορεί να υπόκεινται σε ποινές ή κυρώσεις εάν οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες οφείλονται σε αμέλεια ή σε σοβαρή παράβαση των προτύπων διαπίστευσης,

– περιορίζεται σημαντικά η εξαίρεση της οδηγίας όσον αφορά περιπτώσεις εθνικής άμυνας και έκτακτης ανάγκης. Στο μέλλον η εξαίρεση αυτή θα επιτρέπεται κατά τρόπο πολύ πιο αυστηρό, αποκλειστικά και μόνο και ως τελευταίο καταφύγιο για έργα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και αφού έχουν αποκλειστεί όλες οι εναλλακτικές λύσεις,

– στο μέλλον θα λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, το κλίμα, στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά,

– καλύπτονται όλα τα έργα που ενδέχεται να έχουν σοβαρές διασυνοριακές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον,

– για πρώτη φορά γίνεται υποχρεωτική η σύνταξη ΕΠΕ για έργα υπαίθριων εξορυκτικών δραστηριοτήτων λόγω των ρυπογόνων επιπτώσεών τους στο έδαφος, το νερό και τον αέρα.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Δ.Ε. Ελλομένου: Η εθελοντική ομάδα καθαριότητας – προστασίας περιβάλλοντος είναι πλέον γεγονός.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ / ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Εθελοντικός καθαρισμός & σύσταση εθελοντικής ομάδας Ο Δήμος Λευκάδας / Δημοτική Ενότητα Ελλομένου αισθάνεται […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights