Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
12 Μαΐου 2021

Προκήρυξη θέσεων ΟΠΑΑΧ-Αναπτυξιακής Λευκάδας Α.Ε. ΟΤΑ για Οικονομολόγους και Πολιτικό Μηχανικό

Λευκάδα  16/04/2013

Αριθμ πρωτ: 62

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύναψης Σύμβασης

 Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών

 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ )

            Η Αναπτυξιακή Λευκαδας ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύναψης Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ), για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος στο πλαίσιο του Άξονα 3 (Τοπικό Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων χρονικής διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα παράτασης χρόνου έως και τη λήξη του Προγράμματος.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι κάτωθι

1. (1) Υπεύθυνος της Αντένας με ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγου ο οποίος πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα προσοντα..

α) Να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία εφαρμογής και διαχείρισης ή υποστήριξης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο

β)Να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία και δραστηριότητα συναφή με την   ανάπτυξη της υπαίθρου.

γ)Να έχει προϋπηρεσία για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την οποία   να τεκμαίρεται η γνώση και εμπειρία των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, ικανότητα δημιουργίας υγιών και σταθερών σχέσεων με τις δημόσιες αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς που εμπλέκονται στην αγροτική ανάπτυξη.

2. (1) στέλεχος με ειδικότητα ΠΕ Οικονομολόγου . Συνεκτιμάται η εμπειρία εφαρμογής και διαχείρισης ή υποστήριξης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

3. (1) στέλεχος με ειδικότητα ΠΕ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών . Συνεκτιμάται η εμπειρία εφαρμογής και διαχείρισης ή υποστήριξης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων προσόντων θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην έδρα της εταιρείας,  ή θα αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση: Αναπτυξιακή Λευκαδας  ΑΕ ΟΤΑ, 1η Πάροδος Ξεν. Γληγόρη, Λευκάδα 31100 μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
  6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων, εάν υπάρχουν
  7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
  8. Αποδεδειγμένη  γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
  10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων προσόντων θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην έδρα της εταιρείας,  ή θα αποστέλλονται στη ταχυδρομική διεύθυνση: Αναπτυξιακή Λευκαδας  ΑΕ  ΟΤΑ, 1η Πάροδος Ξεν. Γληγόρη, Λευκάδα 31100

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 και    λήγει την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα 14.00μμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.

 ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *