Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Απριλίου 2024

Απλοποίηση των διαδικασιών παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ και σε ιδιώτες , με κοινή υπουργική απόφαση

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης  αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και  πλεύσιμων ποταμών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄  βαθμού, δυνάμει των προβλέψεων του ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την  παραλία υπέγραψαν οι Υπουργοί Οικονομικών Γ.Στουρνάρας και Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης. Με την απόφαση  καθορίζονται επίσης οι όροι περαιτέρω  παραχώρησης του δικαιώματος από τους ΟΤΑ σε τρίτους ενδιαφερόμενους και  εγκρίνονται εκ των προτέρων οι συμβάσεις που θα συναφθούν υπό τους όρους αυτούς.

Η υπογραφείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση συνοδεύεται από  αναλυτικό Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιγράφονται οι  επιτρεπόμενες στους μισθωτές κατασκευές και διαμορφώσεις στους  κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τη βασική επιδίωξη διατήρησης του κοινόχρηστου  χαρακτήρα και διαφύλαξης της φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της  παραλίας και, αφετέρου,  την απλοποίηση του πλαισίου και την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των μισθωτών ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και  να διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Περαιτέρω, η  νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση εισάγει μια σειρά από καινοτόμες προβλέψεις  με κύριο σκοπό τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα της  διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και του κοινού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη διαδικασία παραχώρησης από τους ΟΤΑ προς τρίτους  συμμετέχει εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, με  αποφασιστικές αρμοδιότητες ως προς τον καθορισμό του ανταλλάγματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αντάλλαγμα που ορίζεται είναι δίκαιο και  ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Η ρύθμιση αυτή θα  συμβάλλει στην είσπραξη από το Δημόσιο των πραγματικά αναλογούντων σε  αυτό εσόδων από την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων πραγμάτων, σε μια  περίοδο εξαιρετικά δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας.

Επιπλέον, ορίζεται ότι οι μισθωτές υποχρεούνται να προσκομίζουν εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση είσπραξη του  οφειλόμενου στο Δημόσιο ποσοστού από τις συναπτόμενες μισθώσεις, προς  υποβοήθηση των δημοσίων εσόδων και του αρτιότερου σχεδιασμού της  κατανομής των εισπραττόμενων κονδυλίων, επ’ ωφελεία του Κράτους και των  πολιτών.

Επίσης, προβλέπεται ότι στα συντασσόμενα μισθωτήρια  συμβόλαια οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι θα αποτυπώνονται πλήρως  κατά θέση και εμβαδόν σε ορθοφωτοχάρτες της «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Με τη ρύθμιση αυτή, διευκολύνεται η δημιουργία στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες πληρέστερου αρχείου των  μισθούμενων στη χωρική τους αρμοδιότητα κοινόχρηστων χώρων, το οποίο θα  καταστήσει ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τον έλεγχο των περιοχών  ευθύνης τους και ευχερέστερη την επιβολή των προβλεπόμενων από την  κείμενη νομοθεσία κυρώσεων, σε περίπτωση παράβασης των όρων της  παραχώρησης της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων.

Τέλος, ενισχύεται το  σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων χώρων κατά  παράβαση των όρων που τίθενται από την ΚΥΑ.

ΠΗΓΗ

 

Σε ιδιώτες παραχωρείται, μέσω των ΟΤΑ, η εκμετάλλευση του αιγιαλού, καθώς και της παραλίας

 

Σε ιδιώτες παραχωρείται, μέσω των ΟΤΑ, η εκμετάλλευση του αιγιαλού, καθώς και της παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών της χώρας.

Αυτό προβλέπεται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη και Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, για την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, δυνάμει των προβλέψεων του ν.2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με την απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος από τους ΟΤΑ σε τρίτους ενδιαφερόμενους και εγκρίνονται εκ των προτέρων οι συμβάσεις που θα συναφθούν υπό τους όρους αυτούς.
Η υπογραφείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση συνοδεύεται από αναλυτικό Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, στο οποίο περιγράφονται οι επιτρεπόμενες στους μισθωτές κατασκευές και διαμορφώσεις στους κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού και παραλίας. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές λαμβάνουν υπόψη, αφενός, τη βασική επιδίωξη διατήρησης του κοινόχρηστου χαρακτήρα και διαφύλαξης της φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παραλίας και, αφετέρου, την απλοποίηση του πλαισίου και την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των μισθωτών ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να διευκολυνθεί ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Περαιτέρω, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση εισάγει μια σειρά από καινοτόμες προβλέψειςμε κύριο σκοπό τον εξορθολογισμό και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και, ταυτόχρονα, τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και του κοινού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στη διαδικασία παραχώρησης από τους ΟΤΑ προς τρίτους συμμετέχει εκπρόσωπος της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, με αποφασιστικές αρμοδιότητες ως προς τον καθορισμό του ανταλλάγματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι το αντάλλαγμα που ορίζεται είναι δίκαιο και ανταποκρίνεται στις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής. Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλλει στην είσπραξη από το Δημόσιο των πραγματικά αναλογούντων σε αυτό εσόδων από την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων πραγμάτων, σε μια περίοδο εξαιρετικά δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας.

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Νέο σύστημα “δώστε ότι έχεται ευχαρίστηση” και τα υπόλοιπα κάνει να λαμβάνουμε , για το ΦΠΑ των επιχειρήσεων

Να κανονίζουν μόνοι τους, επιχειρήσεις και επαγγελματίες, την μηνιαία δόση πληρωμής του ΦΠΑ που οφείλουν, επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών. Τους […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights