Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
22 Ιανουαρίου 2022

Ενημέρωση για την πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ενημέρωση για την πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, Πέτρος Οικονόμου, ενημέρωσαν το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πορεία του ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και απάντησαν στις ερωτήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Η ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη

Όπως γνωρίζετε τo ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτελεί τμήμα του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ).

Για την Περιφέρειά μας ξεκίνησε αρχικά με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 303 εκατ. ευρώ, ο οποίος τελικά μειώθηκε στα 284,7 εκατ. ευρώ  λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής από 20% σε 15%.

Οι  Άξονες Προτεραιότητας του ΔΕΠΙΝ που αφορούν στην Περιφέρειάμας είναι οι παρακάτω σε επίπεδο εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Άξονας 3   (Υποδομές προσπελασιμότητας)   60,03 εκατ. €

Άξονας  6  (Επιχειρηματικότητα και ψηφιακή σύγκλιση) 61,86 εκατ. €

Άξονας 9  (Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής) 155,05 εκατ. € και

Άξονας 10 (Τεχνική Βοήθεια) 7,76 εκατ. €

Τι έγινε το 2012 

  Το 2012 ήταν μία σημαντική χρονιά για το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας. Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν οι παρακάτω ενέργειες :

Εντάχθηκαν 35 νέα έργα συνολικού Προϋπ/σμού 70,50 εκατ. ευρώ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

Απεντάχθηκε το έργο «Παράκαμψη Σκριπερού» συνολικού Προϋπολογισμού 7,0 εκατ. ευρώ.

Συμβασιοποιήθηκαν ή αύξησαν τον προϋπολογισμό τους 19 έργα αυξάνοντας τις συμβάσεις του Προγράμματος κατά 54,3 εκατ. ευρώ. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

Καταχωρήθηκαν για πρώτη φορά συνολικές δαπάνες 6,7 εκατ. € από 17 νέα έργα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) με αποτέλεσμα  να αυξηθούν κατά την διάρκεια του 2012 οι δηλωμένες δαπάνες κατά 25,7 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα του προγράμματος

Οι παραπάνω ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσμα το Πρόγραμμα να παρουσιάζει στις 31-12-2012 την παρακάτω εικόνα :

1.         Σύνολο ενταγμένων έργων 128 συνολικού Προϋπολογισμού 344,0 εκατ. ευρώ (ποσοστό 120,8 %).

2.         Σύνολο έργων με σύμβαση 87  συνολικού Προϋπολογισμού 221,8 εκατ. ευρώ (ποσοστό 77,9 %).

3.         Σύνολο δηλωμένων Πληρωμών  130,3 εκατ. ευρώ από 83 έργα (ποσοστό 45,8%).

Η παραπάνω εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα η Περιφέρειά μας να κατατάσσεται με βάση το ποσοστό απορρόφησης στην 6η θέση μεταξύ των 11 Περιφερειών του στόχου 1 ( οι δύο Περιφέρειες του στόχου 2 είναι η Αττική και η Στερεά Ελλάδα) με ποσοστό επιλέξιμων πληρωμών 45,6% έναντι μέσου όρου 45,9%.  Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό απορρόφησης της Περιφέρειάς μας στους Άξονες των υποδομών (ουσιαστικά αυτούς διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ) η Περιφέρειά μας κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ των 11 Περιφερειών με ποσοστό απορρόφησης 43,0 % έναντι 38,2 % του μέσου όρου.

Η ενδοπεριφερειακή διάσταση του προγράμματος

Στην προσπάθειά μας να δώσουμε και μία εικόνα σε σχέση και με την ενδοπεριφερειακή διάσταση του Προγράμματος  παραθέτουμε και τα παρακάτω στοιχεία.

1. Σύνθεση του Προγράμματος με βάση την γεωγραφική διάσταση :

Στην γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου είναι ενταγμένα 13 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 51,52 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 7 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 32,3 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 7 έργα με σύνολο πληρωμών 28,1 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 4).

Στην γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης είναι ενταγμένα 17 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 46,7 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 12 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 20,4 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 10 έργα με σύνολο πληρωμών 11,1 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 5).

Στην γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας είναι ενταγμένα 14 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 79,9 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 8 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 32,6 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 8 έργα με σύνολο πληρωμών 2,8 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 6).

Στην γεωγραφική περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας είναι ενταγμένα 45 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 83,9 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 33 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 56,1 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 32 έργα με σύνολο πληρωμών 37,6 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 7).

Επίσης με διαπεριφερειακή διάσταση είναι ενταγμένα 38 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 85,3 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 29 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 80,5 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 28 έργα με σύνολο πληρωμών 50,7 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 8). Για λόγους ευκολίας τα 1.008 έργα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων υπολογίζονται σαν ένα έργο.

2. Σύνθεση του Προγράμματος με βάση τον διαχωρισμό των Τελικών Δικαιούχων σε ΟΤΑ και άλλους φορείς:

Έργα άλλων φορέων πλην ΟΤΑ είναι ενταγμένα 58  με συνολικό προϋπολογισμό 165,6 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 43 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 133,5 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 43 έργα με σύνολο πληρωμών 67,1 εκατ. €. Για λόγους ευκολίας τα 1.008 έργα ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων υπολογίζονται σαν ένα έργο (ΠΙΝΑΚΑΣ 9).

Έργα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ενταγμένα 38 με συνολικό προϋπολογισμό 99,8 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 30 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 51,9 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 28 έργα με σύνολο πληρωμών 36,5 εκατ. € (ΠΙΝΑΚΑΣ 10).

Έργα Δήμων και ΔΕΥΑ είναι ενταγμένα 32 με συνολικό προϋπολογισμό 82,4 εκ. €. Εξ’ αυτών συμβασιοποιημένα είναι 14 έργα με συνολικό προϋπολογισμό συμβάσεων 36,4 εκατ. €. Πληρωμές έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής 12 έργα με σύνολο πληρωμών 26,8 εκατ. €. (ΠΙΝΑΚΑΣ 11).

Ο προγραμματισμός για το 2013

Ο προγραμματισμός για το 2013 περιλαμβάνει τις παρακάτω, κατά βαρύτητα, προτεραιότητες όπως αυτές τίθενται σε Κυβερνητικό επίπεδο:

1.         Ένταση των προσπαθειών για επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που έχουν συμβάσεις για επίτευξη του στόχου της απορρόφησης που αναλογεί στην Περιφέρειά μας από το Μνημόνιο για το 2013 και ανέρχεται σε 42,2 εκατ. ευρώ.    Ο στόχος εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί.

2.         Ένταση των προσπαθειών για επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης ώστε το ποσοστό των συμβάσεων να ξεπεράσει στο τέλος του 2013 το 100%. Ο στόχος εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί.

3.         Συνέχιση της προσπάθειας για ένταξη νέων έργων στο Πρόγραμμα.

Με δεδομένο ότι στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 θα υπάρξουν έργα «γέφυρες» με το ΕΣΠΑ με την προϋπόθεση ότι ο Προϋπολογισμός τους θα είναι μεγαλύτερος των 5,0 εκατ. ευρώ, η προσπάθεια θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στην ένταξη έργων που καλύπτουν την παραπάνω προϋπόθεση. Έργα τα οποία δεν καλύπτουν την παραπάνω προϋπόθεση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα ολοκληρωθούν στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ που είναι, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τα ημιτελή έργα

Τέλος σημαντική προσπάθεια, αλλά χωρίς τα αντίστοιχα αποτελέσματα, καταβλήθηκε κατά το 2012 για το κλείσιμο των ημιτελών έργων του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (2000-2006). Τον Σεπτέμβριο του 2010 που υποβλήθηκε η Τελική Έκθεση κλεισίματος δηλώθηκαν ως ημιτελή 120 έργα συνολικού προϋπολογισμού 91,42 εκατ. ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εμφανίζονταν  ως ημιτελή 88 έργα συνολικού προϋπολογισμού 61,0 εκατ. ευρώ. Τελικά 36 έργα συνολικού προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ δηλώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 ως ημιτελή.

0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *