Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τη Δευτέρα ξεκινά στη Λευκάδα το Σεμινάριο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα

Τη Δευτέρα 4 Μαρτίου ξεκινά στη Λευκάδα το εξαήμερο Σεμινάριο Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Λευκάδα, στην Αίθουσα Α6 του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 9 Μαρτίου.

Υπενθυμίζουμε ότι το εξαήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται τόσο σε τοπικούς παραγωγούς και επι­χειρηματίες όσο και σε αγρότες και κτηνοτρό­φους.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί­ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής μπορεί να γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & την Οικονομία (9:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gram_epdo@teiion.gr

Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε:

www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_sto_seminario.doc

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
(e-mail: a.vitoratos@yahoo.com)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ.: 26450-26160

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Λευκάδα, 4 – 9 Μαρτίου 2013

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αίθουσα Α6 (Φιλοσόφων & Τζεβελέκη), Λευκάδα

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 Μαρτίου 2013

13:00-13:30                 Έναρξη            (Ανδρέας Βιτωράτος)

13:30-14:30                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Α΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

14:30-15:30                 Σύνδεση έρευνας με τις τοπικές αγορές – Προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα [Β΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

15:45-16:45                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

16:45-17:45                 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στη Βιολογική Γεωργία, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων της – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

17:45-18:45                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Α΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

18:45-19:45                 Ιδιαίτερος τουρισμός (οικο/αγροτουρισμός) – ΤΠΕ στον τομέα του τουρισμού [Β΄] (Σπύρος Πολυκαλάς)

ΤΡΙΤΗ 5 Μαρτίου 2013

14:00-15:00                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Α΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

15:00-16:00                 Μάρκετινγκ Βιολογικών Προϊόντων και Τροφίμων – Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων [Β΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

16:15-17:15                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Α΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

17:30-18:30                 Το νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: υψηλή αξία, ποιότητα και ταυτότητα προϊόντων [Β΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

18:30-19:30                 Μελέτη περίπτωσης (case study) επιχειρησιακού σχεδιασμού παραγωγής και προώθησης βιολογικού προϊόντος και τροφίμου (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

19:30-20:30                 Πιστοποίηση στη Βιολογική Γεωργία (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 Μαρτίου 2013

14:00-15:00                 Εθνικά και Περιφερειακά σήματα «brand name» για την Ελληνικότητα της γεωργίας (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

15:00-16:00                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

16:15-17:15                 Επιχειρηματικότητα και Βιολογική Γεωργία – Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

17:30-18:30                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Α΄]  (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

18:30-19:30                 Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Αειφόρος ανάπτυξη στη νησιωτική Ελλάδα [Β΄]  (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

ΠΕΜΠΤΗ 7 Μαρτίου 2013

14:00-15:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Α΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

15:00-16:00                 Τοπικό και Περιφερειακό προϊόν. Διατροφικά πρότυπα και διατροφικός πολιτισμός – Τα καλάθια των προϊόντων των Ιονίων Νήσων [Β΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

16:15-17:15                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Α΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

17:15-18:15                 Επεξεργασία, Μεταποίηση και Ενέργειες Αύξησης Προστιθέμενης Αξίας στα προϊόντα της Βιολογικής Γεωργίας – Επεξεργασία τροφίμων [Β΄] (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

18:30-19:30                 Πράσινη επιχειρηματικότητα (Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 Μαρτίου 2013

14:00-15:00                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Α΄] (Φώτης Τσόπελας)

15:00-16:00                 Πιστοποιημένη ταυτότητα και ποιότητα – Διατροφική ασφάλεια, Ποιότητα και Υγεία [Β΄] (Φώτης Τσόπελας)

16:15-17:15                 Ορισμός, αρχές, στατιστικά της Βιολογικής Γεωργίας – Γεωργία με Ελληνική ταυτότητα (Φώτης Τσόπελας)

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Μαρτίου 2013

09:00-13:00                 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων  (Ανδρέας Βιτωράτος – Φώτης Τσόπελας)

13:00-14:00                 Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου  (Ανδρέας Βιτωράτος)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights