Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Ιουνίου 2023

Αιματηρές περικοπές στα δημόσια Πανεπιστήμια από τη μια, κρατικές χρηματοδοτήσεις στα κολέγια από την άλλη

Τη στιγμή που με εντολές της Τρόικα και στο όνομα των οικονομικών περικοπών διαλύεται η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, ο Επίτροπος της Ε.Ε. κ.Barnier, αποκαλύπτει στον Ν. Χουντή ότι, από τα μοναδικά κονδύλια που έχει σήμερα η Παιδεία, δηλαδή το ΕΣΠΑ της Δια Βίου Μάθησης, θα χρηματοδοτούνται και τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» (κολέγια) που λειτουργούν στην Ελλάδα με τη μέθοδο του «franchising”!!

Πιο συγκεκριμένα σε ερώτηση του ο Ν.Χουντής αναφέρετο στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 229/19-11-2012) που υιοθέτησε η κυβερνητική πλειοψηφία και ιδιαίτερα στα άρθρα τα σχετικά με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από ιδιωτικά ελληνικά κολέγια – παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης, και ζητούσε μεταξύ άλλων να πληροφορηθεί αν «οι πάροχοι εκπαίδευσης με το σύστημα της δικαιόχρησης δικαιούνται να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στα προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ ή άλλα Ταμεία».

Στην απάντηση του ο κ. Βarnier επισημαίνει τα εξής:

«Οι πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα δικαιόχρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία βρίσκονται και τους έχει απονεμηθεί ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus».

Η πλήρης ερώτηση και απάντηση στο Ν. Χουντή έχει ως εξής:

Ερώτηση:    Τίτλοι σπουδών από παρόχους με το σύστημα της δικαιόχρησης

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 229/19.11.2012), κατ’ εφαρμογή του Μνημονίου που υιοθέτησε η ελληνική κυβέρνηση, θεσπίζεται ότι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα μπορούν εφεξής να χορηγούνται και από ιδιωτικά ελληνικά κολέγια, είτε συνεργάζονται με ευρωπαϊκά ΑΕΙ είτε με πανεπιστήμια εκτός ΕΕ. Στη δεύτερη περίπτωση, θα είναι αρκετό τα εν λόγω ιδρύματα να έχουν πιστοποίηση από ένα διεθνή οργανισμό πιστοποίησης. Δεδομένου ότι στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου γίνεται επίκληση νεότερης οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση πτυχίων κολεγίων συνεργαζόμενων με πανεπιστήμια χωρών εκτός ΕΕ, ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τα σχετικά με το λεγόμενο «άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και ιδίως όσον αφορά τους παρόχους εκπαίδευσης με το σύστημα της δικαιόχρησης;

2.    Στη νομοθεσία ποιών χωρών της ΕΕ δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταφερθεί όλες οι οδηγίες που αναφέρονται στους παρόχους εκπαίδευσης με το σύστημα της δικαιόχρησης;

3.    Τι προβλέπεται ως προς τον ανταγωνισμό της νέας «αγοράς» υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που θα δημιουργηθεί; Οι πάροχοι εκπαίδευσης με το σύστημα της δικαιόχρησης δικαιούνται να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στα προγράμματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ ή άλλα Ταμεία, ομοίως με τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα; Πώς θα διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον προϋπολογισμό των κρατών μελών δεν θα συνιστά διακριτική μεταχείριση που στρέφεται κατά των ιδιωτικών επιχειρήσεων;

Απάντηση: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες τροποποιήσεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα κολέγια και τα άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και ιδιωτικά ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες επήλθαν με τον ν. 4093/2012 (ο οποίος εγκρίθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2012). Με αυτόν επιδιώκεται η απλούστευση των διαδικασιών πιστοποίησης με την καθιέρωση γενικού πλαισίου το οποίο εφαρμόζεται στο σύνολο των παρόχων ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία σε επίπεδο ΕΕ που να καλύπτει την αναγνώριση των πτυχίων τα οποία χορηγούνται από κολέγια συνεργαζόμενα με μη ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται έμμεσα από την οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, που εκδόθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 και μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. αριθ. 38/2010. Η ως άνω οδηγία δεν ρυθμίζει τα τρία ζητήματα που τέθηκαν από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, δεδομένου ότι καλύπτει μόνο την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτώνται υπό καθεστώς δικαιόχρησης. Ωστόσο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία που να αφορά τους παρόχους εκπαίδευσης με το σύστημα δικαιόχρησης, την οποία θα όφειλε να εφαρμόσει η Ελλάδα.

Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας από το 2008 – η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη – σχετικά με κανονιστική ρύθμιση για τα κολέγια και εξετάζει ήδη το νέο νομοθετικό καθεστώς (νόμος 4093/2012 και τις σχετικές νομοθετικές πράξεις).

Οι πάροχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα δικαιόχρησης μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δια βίου μάθηση, εφόσον έχουν αναγνωριστεί ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία βρίσκονται και τους έχει απονεμηθεί ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus.

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights