Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουλίου 2024

Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών

Δυνατότητα αναγνώρισης έως και 5 χρόνια για την περίοδο ανασφάλιστης εργασίας, πριν από την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ) δίνει στους ελεύθερους επαγγελματίες το νέο σχέδιο νόμου – σκούπα του υπουργείου Εργασίας, που μεταξύ άλλων έρχεται να συμπληρώσει και να διορθώσει παραλήψεις και λάθη της πρόσφατης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έμπορους – εμποροβιοτέχνες και αυτοκινητιστές, το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης χωρίς τη διακοπή εργασιών της επιχείρησης, ενώ ειδικά για τους αυτοκινητιστές δίνεται η δυνατότητα με επιπλέον 250 ευρώ, να βελτιώσουν  τη σύνταξή τους.

Αναλυτικά, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί δεν θα υπερβαίνει τα 5 χρόνια, θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης λόγω γήρατος. Δεν δικαιούνται να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό που αντιστοιχεί σε χρόνια εργασίας πριν από την πρώτη εγγραφή στα μητρώα των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΤΣΑ, όσοι ασφαλίστηκαν για το ίδιο διάστημα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης ή το δημόσιο καθώς και όσοι με δική τους αίτηση έλαβαν εξαίρεση νόμιμα για οποιαδήποτε αιτία από την ασφάλιση των συγκεκριμένων ταμείων για το διάστημα του οποίου ζητείται αναγνώριση. Για την αναγνώριση θα πρέπει να καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά ίση με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της 5ης ασφαλιστικής κλάσης του ΟΑΕΕ, όπως ισχύει κάθε φορά ή κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης προσαυξάνεται, για κάθε έτος χρόνου προ εγγραφής που αναγνωρίζεται, κατά ποσοστό 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κλάσης επί της οποίας καταβλήθηκαν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, ανεξαρτήτως συνταξιοδοτικού καθεστώτος που επιλέγεται. Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές καταβληθούν εφάπαξ, εντός τριών μηνών από την έκδοση απόφασης του ΟΑΕΕ, παρέχεται έκπτωση 15%.

Όσον αφορά την αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας, προβλέπεται ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να διατηρήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα, έως και 12 μήνες μετά από την κατάθεση της αίτησης για συνταξιοδότηση. Η σύνταξη θα καταβληθεί,  από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος. Στην περίπτωση αναπηρίας, ο ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξης, εάν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα 5 τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης. Εάν κατά την διάρκεια των 5 ετών ο ασφαλισμένος έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος   επεκτείνεται για όσο χρόνο συνταξιοδοτήθηκε.

Σύνταξη λόγω αναπηρίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν έχει ασφαλιστεί, από την διακοπή της ασφάλισής του μέχρι την επέλευση της αναπηρίας, σε άλλο ασφαλιστικό φορέα Κυρίας Ασφάλισης ή το Δημόσιο. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ κριθεί οριστικά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, απαιτείται με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και η διακοπή του επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εάν ο ασφαλισμένος  κριθεί προσωρινά ανάπηρος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, δεν απαιτείται διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη χορήγηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλει τις ασφαλιστικές του εισφορές και δεν αυτοαπασχολείται.

Αναφορικά με την ασφάλιση οδηγών ΔΧ αυτοκινήτων, ορίζεται ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ οι κατέχοντες ονομαστικές μετοχές, μίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυμες εταιρίες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης μικρότερο ή ίσο του 10% Όσοι από τους μετόχους  οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο Δ.Χ. της ίδιας ανώνυμης εταιρίας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ  αλλά του ΙΚΑ.

Εάν δεν οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυμης εταιρίας και δεν έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.  Η ισχύς   του άρθρου αυτού αρχίζει από 1/9/2011.

Ανακατάταξη ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ

Οι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΑ, βάσει των νέων διατάξεων του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εργασίας, θα μπορούν να καταταγούν για το σύνολο ή μέρος του χρόνου ασφάλισής τους στο πρώην ΤΣΑ, στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ,  όπως ισχύει κάθε φορά, και να δικαιωθούν τις αντίστοιχες παροχές, εφόσον καταβάλλουν ειδική εισφορά για κάθε έτος ασφάλισής τους, ίση με 250 ευρώ.

Τα οφειλόμενα ποσά δύνανται να εξοφληθούν είτε εφάπαξ είτε σε ίσες διμηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα έτη για τα οποία επιθυμούν την ανακατάταξη. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση των παραπάνω δόσεων, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται με παρακράτηση του ενός τετάρτου του ποσού της σύνταξης έως την εξόφληση.

Με άλλες διατάξεις, ορίζεται:

• Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων Δημοσίας Χρήσεως (Δ.Χ.) οχημάτων σε ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ είναι η ασφαλιστική ενημερότητα του ΟΑΕΕ.

• Τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, που ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην ασφαλιστική προστασία του ΟΑΕΕ , ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτό, κατατασσόμενα στην  1η ασφαλιστική κατηγορία του, καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Σύνταξης, μειωμένες κατά 50% για  3 έτη.

ΠΗΓΗ capital.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights