Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
28 Σεπτεμβρίου 2022

Κ. Δρακονταειδής: “Ο Δήμαρχος Λευκάδας να φέρει το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή”

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης “Όλοι για τη Λευκάδα” –

Με απόφασή του στις 19/10/2011, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεση του στην θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού πλαισίου για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας (Κάλαμος – Καστός – Μεγανήσι) που είχε εγκριθεί με Κ.Υ.Α από τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η Κίνησή μας με σχετική ανακοίνωση (23/10/2011), εξέφρασε την πλήρη στήριξή της σ’ αυτήν την απόφαση.

Παράλληλα, δημιουργήθηκε Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή (Π.Σ.Ε.) φορέων περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, με σκοπό να διεκδικήσουν πολιτικά αλλά και νομικά, την κατάργηση της Κ.Υ.Α.. Σ’ αυτήν συμμετέχουν πολλοί φορείς, μεταξύ αυτών συμμετέχει και ο Δήμος Λευκάδας και μάλιστα ο κ. Δήμαρχος ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα με ημερομηνία 28/11/2012, εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής της Π.Σ.Ε. ο κ. Δημητριάδης Ιωάννης, απέστειλε επιστολή προς τις Δημοτικές κοινότητες Καλάμου και Καστού, στην οποία αναφέρει:

«…Στα πλαίσια της συμμετοχής αυτής, ο Δήμος {Λευκάδας} έχει ενημερώσει προκαταβολικά για τη συμμετοχή του στην προσφυγή που έκαναν τα μέλη της Π.Σ.Ε. (συνολικά 111 θιγόμενοι φορείς, ανάμεσα στους οποίους 21 Δήμοι και η ΚΕΔΕ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Καινής Υπουργικής Απόφασης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών. Κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, η Π.Σ.Ε. φρόντισε για την επιλογή των δικηγόρων που ανέλαβαν τις απαιτούμενες  ενέργειες και υπέβαλαν εμπρόθεσμα στις 12/1/2012 τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα στο ΣτΕ εκ μέρους και του Δήμου Λευκάδας.

Έκτοτε, με οχτώ τουλάχιστον επιστολές που έχουμε αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση aravanis.lefkada@gmail.com (την οποία μάς έδωσε ως διεύθυνση επικοινωνίας ο κ. Δήμαρχος), καθώς και με το υπ. αρ. πρωτ. Δήμου Λευκάδας 7534/23.3,2012 έγγραφο μας προς το Δήμαρχο και όλα τα μέλη του ΔΣ Λευκάδας, έχουμε ενημερώσει το Δήμο για τις ενέργειες της Π.Σ. Επιτροπής και τού έχουμε ζητήσει να μάς κοινοποιήσει τις απαιτούμενες αποφάσεις συλλογικών οργάνων που είναι απαραίτητες για τον ορισμό και την αμοιβή των δικηγόρων που υπέβαλαν την προσφυγή, εν όψει της δικασίμου της υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου 2012.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν μάς έχει κοινοποιηθεί καμία σχετική απόφαση, ούτε καμία άλλη απάντηση που να ενημερώνει για την τυχόν αλλαγή στάση του Δήμου σας και την τεκμαιρόμενη απόφαση του να μην πρόσβαλα τελικά το   Χωροταξικό   των   Υδατοκαλλιεργειών. Κατόπιν των ανωτέρω απευθυνόμαστε στις δημοτικές σας κοινότητες, οι οποίες και είναι εκείνες που από την επικράτεια του Δήμου Λευκάδας θίγονται άμεσα και περισσότερο από το Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών (το οποίο σήμερα βρίσκεται υπό απόλυτη ισχύ και προβλέπει τη βιομηχανοποίηση των περιοχών σας) και παρακαλούμε:

Να θέσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας προς συζήτηση και λήψη κατεπείγουσας απόφασης τα ακόλουθα  θέματα:

Πρώτον: Σύγκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα των ορισμό των τεσσάρων δικηγόρων

Δεύτερον: ακολούθως της ως άνω συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής: Έγκριση από το ΔΣ των αμοιβών των ορισθέντων δικηγόρων,1.244,588 ευρώ  + ΦΠΑ.

Επισημαίνουμε ότι αν η δίκη δεν αναβληθεί και γίνει στις 5 Δεκεμβρίου και οι δικηγόροι δεν προσκομίσουν  τις  ως  άνω  αποφάσεις,  τότε  η  συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας θα απορριφθεί  από το Δικαστήριο. Αντίθετα, αν η δίκη αναβληθεί, και οι ως άνω αποφάσεις του Δήμου Λευκάδας κοινοποιηθούν στους δικηγόρους πριν την επόμενη δικάσιμο, τότε η συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας θα γίνει αποδεκτή».

Από τη μεριά μας, ως Κίνηση, αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε (τυχαία) για την επιστολή, θέσαμε το θέμα στο Δ.Σ. της 7/12/2012, και πιο συγκεκριμένα ρωτήσαμε:

α)   Γιατί ο Δήμος δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στην Π.Σ.Ε. για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που θίγει άμεσα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά, την ευρύτερη περιοχή μας και αποτελεί «βόμβα» ιδιαίτερα για Κάλαμο, Καστό και Μεγανήσι;

β)  Γιατί απέκρυψε, ο κ. Δήμαρχος, από το Δ.Σ. το αριθ. 7534/23-3-2012 έγγραφο της Π.Σ.Ε. που απευθύνονταν προς όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου;

γ) Υπάρχει αλλαγή στη στάση του Δήμου; Γιατί αν υπάρχει, σημαίνει ότι ο Δήμος αποδέχεται το Χωροταξικό.

       Η απάντηση που πήραμε από τον αντιδήμαρχο κ. Λ. Αραβανή (ο κ. Δήμαρχος απουσίαζε στο εξωτερικό), ήταν πως όλα αυτά που ζητά η Π.Σ.Ε. δεν χρειάζονται, επειδή έχει αναλάβει να τα καλύψει η Κ.Ε.Δ.Ε.. Δεν μας έδειξε όμως κανένα σχετικό έγγραφο που να αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

Την επόμενη μέρα επικοινωνήσαμε με τον κ. Ι. Δημητριάδη, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι πρέπει να γίνουν όλα όσα αναφέρει στην επιστολή του και ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν μπορεί να υποκαταστήσει του Δήμους (κάλυψε οικονομικά μόνον ένα μέρος), μιας και δεν είναι προσφεύγουσα η ίδια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά οι Δήμοι, ως έχοντες ειδικό συμφέρον.

Παράλληλα μας ενημέρωσε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης που είχε ορισθεί για τις 5 Δεκεμβρίου (ευτυχώς) αναβλήθηκε.

Θα υπέθετε κανείς ότι όλα αυτά μπορεί να είναι παρεξήγηση ή αμέλεια και θα μπορούσαν να λυθούν εύκολα. Είναι όμως έτσι και τι ακριβώς συμβαίνει;

Αυτό το λέμε γιατί στις 10 Δεκεμβρίου ο κ. Δήμαρχος έκανε δηλώσεις για το θέμα των υδατοκαλλιεργειών στο cityvoice.gr στις οποίες αναφέρει επί λέξει: «…υπάρχουν χρήματα… αλλά πρέπει με μεγάλη προσοχή να το αντιμετωπίσουμε… δεν συνάδει η τουριστική ανάπτυξη σ’ έναν όρμο με μια ξενοδοχειακή μονάδα, μαζί με μια ιχθυοκαλλιέργεια…».

       Κατ’ αρχήν σωστή η διαπίστωση, ρωτάμε όμως: στον διπλανό όρμο π.χ. του Καλάμου που δεν υπάρχει ξενοδοχειακή μονάδα, προτείνει ο κ. Δήμαρχος να εγκατασταθεί  ιχθυοκαλλιέργεια;

Δεν πρέπει σε κανέναν να διαφεύγει ότι με την Κ.Υ.Α., ουσιαστικά επιλέγεται ως μοντέλο Χωροθέτησης αυτό της «συγκέντρωσης- συγκεντροποίησης» των μονάδων και περιορίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης των μικρών –μεμονωμένων και σε διασπορά.

Αυτό το μοντέλο εκτός των άλλων:

►  Εν δυνάμει, μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερη πηγή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Για παράδειγμα, αλλάζει τραγικά προς το χειρότερο (δεκαπλασιάζεται) η βιοϊκανότητα εκτροφής. Έτσι, ο δείκτης εκτροφής ιχθυομάζας από 150 τόνους, στα 10 στρέμματα θαλάσσιας εκτροφής, στους 1.500 τόνους για την ίδια έκταση.

► Υπονομεύει την ισόρροπη ανάπτυξη επί μέρους περιοχών, αφού η παρουσία μεγάλων  πάρκων ιχθυοκαλλιέργειας δημιουργεί μονοσήμαντη εξάρτηση από έναν τομέα της οικονομίας.

►  Διευκολύνει (δυο – τρεις συγκεκριμένους) μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και ανοίγει τον δρόμο στην εξαφάνιση των μικρών παραγωγών και στην οικονομική συγκέντρωση στα χέρια ολίγων όλου του κλάδου (όπως έγινε και με τον κλάδο χοιροτροφίας-πτηνοτροφίας).

►  Επηρεάζει άμεσα την παραδοσιακή αλιεία.

Η θέση – πρότασή μας είναι απλή και καθαρή.

Η αναβολή συζήτησης του θέματος από το ΣτΕ, δίνει τον απαραίτητο χρόνο στο Δήμο να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητές του με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή.

 Του ζητάμε να το κάνει, φέρνοντας το θέμα στο Δ.Σ., εκτός κι αν συνειδητά έχει επιλέξει να αποχωρήσει από αυτήν. Σε μια τέτοια περίπτωση, οφείλει να το πει καθαρά.

 

Λευκάδα, 11 Δεκεμβρίου2012                                   Για τη Δημοτική Κίνηση

                                                                              «ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

 

 Δρακονταειδής Κων/νος

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.