Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2022

Η δημιουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΒΔ) στο δήμο Μεγανησίου

Μέσα από μια έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο προσπαθούμε να σας παρουσιάσουμε, εν συντομία, το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλλά και το τι ισχύει για τις Δομές του, όπως αποκαλούνται, εφόσον το θέμα προχωρήσει έπειτα από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Μεγανησίου, καθότι αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα για την υποβολή του φακέλου.

Γενικά για το Ε.Π.

Το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα με φορέα πρότασης και λειτουργίας  τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο φορέας υλοποίησης είναι το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και οι φορείς-εταίροι οι Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),  Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) και οι δήμοι της χώρας ως φορείς συνεργασίας.

Στόχος του Ε.Π.

Η εν λόγω Πράξη στοχεύει στη συνεργασία φορέων διοίκησης και φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης και αποσκοπεί στην ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού συστήματος παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω της λειτουργίας Δομών (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης) που θα παρέχουν δια βίου μάθηση σε όλους τους πολίτες.
Συγκεκριμένα συστήνονται και λειτουργούν σε όσους Δήμους το επιθυμούν, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που σύμφωνα με το Ν. 3879/2010 θα ιδρύουν οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου μάθησης των Δήμων, στα οποία θα υλοποιηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα επιλέξουν οι Δήμοι και θα συνιστούν το ΝΕΟ πυρήνα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Σε ό,τι αφορά τώρα το δήμο Μεγανησίου.

Η συγκεκριμένη φάση (Ανοιχτή Πρόσκληση) είναι η δεύτερη, η οποία ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, με διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών την 31η Δεκεμβρίου 2012. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε (5-10-2012) και συμμετείχαν σε αυτήν 129 δήμοι, εκ των οποίων  δύο (2) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η Κέρκυρα και η Κεφαλονιά.

Αριθμός τμημάτων και εκπαιδευομένων

Σε σχέση με τα τμήματα μάθησης που αν θα λειτουργήσουν στον δήμο Μεγανησίου είναι μέχρι 10, με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο (<10.000 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011).

Σημαντικά είναι και τα παρακάτω στοιχεία

Α. Σε κάθε τμήμα μάθησης ο αριθμός των εκπαιδευόμενων κυμαίνεται μεταξύ 12 και 20 ατόμων. Ο αριθμός 12 ατόμων αποτελεί το ελάχιστο όριο έναρξης κάθε τμήματος μάθησης.

Β. Τα τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μπορούν να αρχίσουν τη λειτουργία τους με την εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων, και δεν μπορεί να ξεπερνούν τα 18 άτομα.

Γ. Τμήματα, στα οποία μετά από συνεχείς αποχωρήσεις εκπαιδευόμενων, συμμετέχουν λιγότερα των 8 ατόμων διακόπτονται αυτόματα. Για τμήματα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων το όριο προσαρμόζεται στα 5 άτομα.

Εκπαιδευτικές περίοδοι

Η λειτουργία των τμημάτων θα πραγματοποιείται σε 2 εκπαιδευτικές περιόδους:

– 1η εκπαιδευτική περίοδος (χειμερινή): Οκτώβριος – Ιανουάριος

– 2η εκπαιδευτική περίοδος (εαρινή) Φεβρουάριος – Μάιος

 Υποστήριξη στους Δήμους

Η υποστήριξη που θα τύχουν οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω πράξεις συνίσταται:

  1. στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και Εκπαιδευτές),
  2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
  3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. (Εργαλείο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών σε τοπικό επίπεδο, πρότυπο ανάπτυξης εκπαιδευτικών υλικών κλπ), και
  4. στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των εγκεκριμένων Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»

Υποχρεώσεις των Δήμων

 Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στις ανωτέρω Πράξεις αναλαμβάνουν:

1.  τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (βλ. παρακάτω),

2. τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

–          Ανάπτυξη τοπικής Επικοινωνιακής Πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.

–          Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.

–          Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

–          Συγκέντρωση αιτήσεων εκπαιδευομένων.

–          Προώθηση τοπικών προγραμμάτων Δήμων.

–          Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.

3. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,

4. την υποδοχή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευομένων,

5. την επιλογή των εκπαιδευομένων και την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας.

6. την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΗΓΗ : Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αποφασισμένος ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σχολείων Μεγανησίου να υπερασπιστεί το ισότιμο δικαίωμα των μαθητών του νησιού στη μάθηση

Διεκδικεί το ισότιμο δικαίωμα της μάθησης και εκπαίδευσης των παιδιών με άλλα σχολεία, ενώ δηλώνει αποφασιμένος να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις, […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.