Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
18 Αυγούστου 2019

“Βοήθεια στο Σπίτι”. Υπόμνημα διαμαρτυρίας

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Σωματεία Υπόμνημα σωματείων και συλλόγων εργαζομένων “Βοήθεια στο Σπίτι” προς τον Πρωθυπουργό

Σωματεία και σύλλογοι

«Βοήθεια στο Σπίτι» Ελλάδος

Αθήνα, 22/2/2011

αρ. πρωτ. 44

Προς

Πρωθυπουργός Ελλάδος

Κ. Γεώργιο Παπανδρέου

κοιν.

Υπουργό Εσωτερικών και

Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

κ. Ραγκούση

Υφυπουργό Εσωτερικών: κ. Γ. Ντόλιο

Υπουργό Εργασίας: κ Ν. Κατσέλη

Υπουργό Υγείας : κ. Α. Λοβέρδο

Υπουργό Οικονομίας

κ. Παπακωνσταντίνου

ΚΕΔΚΕ

Πρόεδρο κοιν. Πολιτικής ΚΕΔΚΕ:

Κ.Σ.Δανιηλίδη

Το «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελεί μέχρι σήμερα μια κατεξοχήν δομή ανοιχτής περίθαλψης, συνδέεται με το δικαίωμα του πολίτη να παραμείνει στο περιβάλλον όπου έχει επιλέξει να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, και επίσης, συνδέεται με την αποφυγή του στιγματισμού και του εγκλεισμού, την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας του πάσχοντος και την ορθολογική διαχείριση των πόρων, αφού το κόστος της κλειστής περίθαλψης είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό της ανοιχτής.

Όλα αυτά τα χρόνια οι εργαζόμενοι των δομών βσΣ έχουν συμβάλλει σημαντικά με τη δράση τους στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής των ηλικιωμένων, στην αποφυγή ιδρυματικής φροντίδας και την παραμονή των ηλικιωμένων και Αμεα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Είναι δεδομένο και το γνωρίζετε ότι το βσΣ έχει καταξιωθεί στην ελληνική κοινωνία ως ολοκληρωμένη υπηρεσία πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας αφού παρέχονται σε συστηματική και οργανωμένη βάση κοινωνικές και λειτουργικές δεξιότητες από Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακούς βοηθούς καλύπτοντας στο έπακρο τις ανάγκες των ατόμων.

Δυστυχώς μετά από οκτώ – δέκα χρόνια λειτουργίας φτάσαμε στο σημείο σήμερα το βσΣ προκειμένου να εξασφαλίσει κοινοτικούς πόρους να ενταχθεί στην πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας με ημερομηνία λήξης 31/12/2011.

Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα ΚΥΑ 1.605/οικ.3.85 (ΦΕΚ 17/Β/14-1-2011) ωφελούμενοι δεν είναι οι ηλικιωμένοι και κυρίως τα μοναχικά άτομα που δίνονταν προτεραιότητα αλλά οι συγγενείς τους οι οποίοι έχουν κάρτα ανεργίας . Βέβαια θεωρητικά δεν αποκλείονται αλλά η παροχή υπηρεσιών προς αυτούς δεν χρηματοδοτείται. Μέχρι τώρα η εναρμόνιση της οικογενειακής ζωής και επαγγελματικής ζωής αποτελούσε επιδιωκόμενο στόχο αλλά δεν ήταν ο μοναδικός σκοπός της δράσης των βσΣ.

Aπό συναντήσεις εκπροσώπων βσΣ με το Υπουργείο Εργασίας και στη πορεία με το υπουργείο Εσωτερικών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει παρθεί καμιά απόφαση για την πηγή χρηματοδότησης των δομών από 1/1/2011 έως την ένταξη τους στη νέα ΚΥΑ.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι η Πολιτεία δεν έχει κανένα σχεδιασμό για την επίτευξη ενός μόνιμου και εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας όπως είναι το ΒσΣ μετά το πέρας της χρηματοδότησης η οποία λήγει 31/12/2011.

Εξάλλου, για το επικείμενο νομοσχέδιο των κοινωνικών επιχειρήσεων, για το οποίο μας ενημέρωσαν αρμόδιοι του Υπουργείου Εργασίας και το οποίο η πολιτεία σχεδιάζει να εφαρμόσει μετά το 2011, δεν συνάδει με τον προνοιακό χαρακτήρα των δομών, που αφορά την παροχή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας σε όλους όσους την έχουν ανάγκη , στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, και με το κοινωνικό πρόσωπο του κράτους, για το οποίο τελευταίως, τόσος λόγος γίνεται, ούτε με την επιτυχημένη λειτουργία των βσΣ, μέχρι σήμερα, και φτάνει στα όρια της κατάργησής τους.

Από την άλλη η ΚΕΔΚΕ κωφεύει επισημαίνοντας μόνα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε λίγο χωρίς όμως τόσα χρόνια να διεκδικεί παράλληλα με τους εργαζόμενους το αυτονόητο, τη παγίωση των δομών αυτών που συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό στην ανάδειξη των Δήμων τους και τους καθιέρωσαν τοπικούς άρχοντες.

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» αποτελούν, για Δήμους και κοινότητες την μοναδική δομή κοινωνικής υποστήριξης προς τους δημότες. Είναι η υπηρεσία που πολλές φορές αντικαθιστά τα Κέντρα Υγείας που σε πολλές περιοχές είναι ανύπαρκτα, τις κλινικές ή τα νοσοκομεία που βρίσκονται μόνο στις μεγαλουπόλεις, την συναισθηματική απομάκρυνση που δημιουργείται μεταξύ των παιδιών και των ηλικιωμένων γονιών εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων που η καθημερινότητα επιτάσσει και κρατά τους νέους μακριά από τους ανθρώπους που με τόση περηφάνια αποκαλούμε ‘παππού και γιαγιά’.

Εν όψει της επικείμενης διοικητικής μεταρρύθμισης του σχεδίου «Καλλικράτης» θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στο κομβικό σημείο όπου επιβάλλεται η προώθηση και επίτευξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας ποσοτικά και ποιοτικά τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.

Ως Σωματεία εργαζομένων στο ΒσΣ που πανελλαδικά οι εργαζόμενοι αριθμούν 4000 άτομα και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε 150.000 εξυπηρετούμενους ζητούμε από την ελληνική πολιτεία:

Μετατροπή των συμβάσεων μας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου αφού καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου καθώς και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν οριστεί κανόνες που διέπουν ποιες κατηγορίες εργαζομένων τελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όπως:

Πρώτον, οι συμβάσεις που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζομένου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα, και μεσολαβεί μεταξύ των συμβάσεων αυτών χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. (διαδοχικές συμβάσεις).

Δεύτερον, αν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους . Αντικειμενικός λόγος υφίσταται όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι με σκοπό την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Τρίτον, σε κάθε περίπτωση οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων θα πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως ή να προκύπτουν ευθέως απ’ αυτή.

Τέταρτον ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από τρεις.

Ποιο από τα παραπάνω κριτήρια λοιπόν δεν τελούμε?

Σας υπενθυμίζουμε ότι :

Εργαζόμαστε επί οκτώ έως δέκα συνεχή έτη (διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις χωρίς κενό μεταξύ τους ) σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης με πλήρες ωράριο, ασφάλιση, δώρα, επιδόματα κ.α. Εμείς ειδικά έχουμε προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ (Ν.2190/94) Το ότι δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο (για λίγους μήνες) που όριζε το προεδρικό διάταγμα του Παυλόπουλου για τη μετατροπή και των δικών μας συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, δεν αναιρεί το γεγονός ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ζητούμε λοιπόν τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος.

Δημιουργία Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο και στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με την ενσωμάτωση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού που ήδη εργάζεται επί σειρά ετών στις κοινωνικοπρονοιακές δομές (Βοήθεια στο σπίτι , ΚΗΦΗ , κ.α )

Σχεδιασμός , εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των δομών βάσει των νέων αναγκών που θα προκύψουν από την ενοποίηση των Δήμων.

Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι, συνεχίζουν όμως να παραμένουν στις θέσεις τους και να παρέχουν στους Δημότες υπηρεσίες.

χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και τους Δήμους. Οι συνεχείς παρατάσεις της λειτουργίας των προγραμμάτων δεν αποτελούν λύση.

Στη σημερινή συγκυρία η εκπόνηση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και η χρηματοδότηση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ρεαλιστική, πρέπει όμως να αποτελέσει μόνιμη κοινωνική παροχή από την πολιτεία και για να γίνει αυτό απαιτείται πολιτική βούληση.

Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε Πανελλαδικά, δυναμικά και με κάθε τρόπο για να δικαιωθούμε. Μας χρωστάτε, το γνωρίζετε και οφείλετε να βρείτε τον τρόπο και όχι «τεχνάσματα» για δικαίωση.

Περιμένουμε απάντηση σας.

Τα Σωματεία

– Αττικής

– Α. Μακεδονίας

– κ. Μακεδονίας

– Δ. Μακεδονίας

– Ηπείρου

– Τρικάλων

– Καρδίτσας

– Λάρισας

– Μαγνησίας

– Φωκίδας

– Ευρυτανίας

– Φθιώτιδας

– Φωκίδας

– Βοιωτίας

– Εύβοιας

– Πελοποννήσου

– Κρήτης

– Δωδεκανήσων

– Κυκλάδων

– Λέσβου

– Σάμου

– Χίου

– Κέρκυρας

– Λευκάδος

Τηλ. Επικοινωνίας Συντονιστικής ομάδας Σωματείων :

Σοφία Κολιζέρα 6948183161 6948183161(Αττική),

Παναγιώτης Σακελλαρίου 6945369635 6945369635 (Καρδίτσα), Γιάννης Αθανασίου 6979217354 6979217354 (Λευκάδα),

Γεωργέλης Στράτος 6976762345 6976762345 (Λέσβος),

Τόνια Γεωργάκη 6945755227 6945755227(Ήπειρος),

Τάσος Ιωαννίδης 6977786176, 6977786176(Μακεδονία ), Παπαιωάνου Λουκία 6975710418 6975710418(Βοιωτία)

0 Shares

Σχετικά άρθρα

“Πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος Πόρου”: Απάντηση στο θρασύτατο Δελτίο Τύπου του ΣΕΘ (Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών)

Ρεσιτάλ αλαζονείας και θράσους αποτελεί το δελτίο τύπου του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 18.7.2012. Ο ΣΕΘ ψευδέστατα […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *