Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Σμαράγδα Σαρδελή: Να αναγνωριστούν ως Περιφερειακές Ενότητες το Μεγανήσι και οι Παξοί

  

Ο σωστός σχεδιασμός, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, αναζητεί νέες λύσεις αποκέντρωσης αλλά και μείωσης της δημοσιονομικής σπατάλης, όταν θα εκλείψουν οι ανώφελες συχνές μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών.  Κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση του διοικητικού ιστού των μικρών νησιών μας από προσωπικό που πλεονάζει στα μεγαλύτερα.

  Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αποτελέσουν πυρήνα ανάπτυξης αλλά και σωστή λειτουργία του Κράτους και για τα Μικρά Νησιά στα οποία πολλές φορές είναι ανύπαρκτο.

• η επαναφορά των Δήμων Διαποντίων και Καστού – Καλάμου

• η αναγνώριση του Δήμου Μεγανησίου και του Δήμου Παξών ως Περιφερειακές Ενότητες

• η ουσιαστική αυτοτέλεια της Π.Ε. Ιθάκης με δημιουργία αυτοτελών γραφείων που θα υπάγονται στην έδρα της Περιφέρειας

θα αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τα Μικρά Νησιά μας.

  Τα κυριότερα προβλήματα των Μικρών Νησιών είναι πλέον γνωστά και απαιτούμε από την Πολιτεία να μας βοηθήσει.

(Από τις εισηγήσεις για την επικείμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολικής και Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.)

 

Κέρκυρα 27 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

 Συνεδρίαση της Επιτροπής Νησιωτικής Πολικής και Μικρών Νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

   Η Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής Μικρών Νησιών & Συγκοινωνιακής Σύνδεσης Μεταξύ των Νησιών & της Π.Ι.Ν. θα συνεδριάσει το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού), προκειμένου να συζητήσει:

 Θέμα 1ο: «Προβλήματα Μικρών Νησιών».

Θέμα 2ο: «Πρόταση για συγκοινωνιακή σύνδεση Π.Ι.Ν. και ένταξή της σε ανοιχτή πρόσκληση».

  Εισηγήτρια και των δυο θεμάτων θα είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής, Σμαράγδα Σαρδελή.

 Εισηγήσεις

 Α. Τα προβλήματα των μικρών νησιών οξύνονται

   Τα Μικρά Νησιά της ΠΙΝ, αν και πανέμορφοι τουριστικοί προορισμοί, υστερούν κατά πολύ από τα μεγαλύτερα σε τομείς όπως:

•           Συγκοινωνίες

•           Υγεία

•           Ανάπτυξη

  Το μικρότερο μέγεθος των Μικρών Νησιών αποτελεί πλεονέκτημα όσον αφορά την προσέλκυση τουριστών αλλά και μείζον πρόβλημα οι δυσκολίες, που αφορούν στην προσπελασιμότητα και στην άρση της απομόνωσης.

  Προσπαθώντας να δώσουμε κάποιες λύσεις στα θέματα αυτά, έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και μέσω της Επιτροπής Μικρών Νησιών αλλά και μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ είτε παρεμβαίνοντας συνολικά στα ομοειδή προβλήματα είτε μεμονωμένα.

 Είναι πραγματικά δύσκολο ο κάτοικος ενός μεγάλου νησιού ή μιας ηπειρωτικής περιοχής κοντά στο κέντρο, να κατανοήσει της δυσκολίες που αφορούν τη βιωσιμότητα των κατοίκων των μικρότερων νησιών, όταν προσπαθούν πολλές φορές – ελλείψει της πολιτείας – να δώσουν λύσεις σε δυσεπίλυτα προβλήματα που τους απασχολούν.

  Ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες η ζωή τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, όταν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια γίνονται λιγότερα ερήμην των αναγκών των μόνιμων κατοίκων αλλά με τη συνεργασία των εφοπλιστών με το αντίστοιχο Υπουργείο Ναυτιλίας.

  Αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα που αντανακλούν και σε πολλούς άλλους τομείς εκτός από την προσπελασιμότητα.

  Η Υγεία, η Ανάπτυξη, η καθημερινή επιβίωση είναι αλληλένδετες με τις συγκοινωνίες των Μικρών Νησιών.  Εμείς ως αιρετοί έχουμε κάθε ευθύνη παρέμβασης ούτως ώστε να περιφρουρήσουμε και να διατηρήσουμε και για τους χειμερινούς μήνες τις συγκοινωνιακές συνδέσεις που ήδη υπάρχουν  αλλά και να τις αναβαθμίσουμε.

 Καλή λύση τα υδροπλάνα

   •   Μια καλή λύση αποτελούν τα υδροπλάνα τα οποία θα βοηθήσουν ουσιαστικά και στη σύνδεση των νησιών μεταξύ τους, αλλά και ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά θα αλλάξει το τοπίο στον τομέα των μετακινήσεων.

  Οι πρώτες γενικές κατευθύνσεις για την ίδρυση υδατοδρομίων (αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας) δόθηκαν το 2005 με το νόμο 3333/2005 ο οποίος παρέπεμπε στη ρύθμιση κρίσιμων θεμάτων σε Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα έπρεπε να εκδοθεί εντός έξι μηνών αλλά εκκρεμεί ακόμη.

  Η εταιρεία Airsealines από το 2005 έως το 2008 πραγματοποιούσε πτήσεις συνδέοντας τα νησιά του Ιονίου με την Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Βόλο αλλά και το Πρίντιζι της Ιταλίας.

  Η επαναλειτουργία των υδατοδρομίων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά και ειδικά στην κάλυψη του συγκοινωνιακού κενού και την άρση της απομόνωσης, ιδιαίτερα των μικρότερων νησιών.

 Άλυτο πρόβλημα η Υγεία

   • Η Υγεία στα Μικρά Νησιά μας αποτελεί δυστυχώς ένα άλυτο πρόβλημα.  Χρόνια προβλήματα τα οποία δυστυχώς έχουν χαώδη εξέλιξη και αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την ασφάλεια των κατοίκων – ειδικά των μικρών νησιών που μένουν αποκομμένα αρκετές φορές από τα μεγαλύτερα νησιά.

Πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας πρέπει να αποτελέσει η εξασφάλιση των φαρμάκων των ασφαλισμένων και η προμήθεια των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων με αναλώσιμα υλικά αλλά και απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δυστυχώς υστερούν.

  Ποιος εξασφαλίζει την ανεπάρκεια σε ιατρική κάλυψη των Διαποντίων και του Καστού ή του Καλάμου με την ελάχιστη συγκοινωνιακή σύνδεση του χειμώνα, ενόψει κακών καιρικών συνθηκών;

•  Τα Μικρά αλλά και τα μεγάλα νησιά της ΠΙΝ επιζητούν – απαιτούν μείωση του ΦΠΑ και εξίσωση με το ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο Αιγαίο.

•  Οι αλλαγές του Ν.3852 έφεραν αρκετές δυσλειτουργίες ακόμα και όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού.  Η συγχώνευση των Δήμων σε έναν «αυτοκρατορικό» Δήμο αλλά και η κατάργηση των Επαρχείων έχει επιφέρει αρκετά και δυσεπίλυτα προβλήματα, μετά τη συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων στα μεγάλα νησιά.  Στην περίπτωση αυτή τα μικρά μας νησιά και οι κάτοικοί τους μένουν απλοί θεατές σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξή τους.

 Περιφερειακές Ενότητες το Μεγανήσι και οι Παξοί

   Ο σωστός σχεδιασμός, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, αναζητεί νέες λύσεις αποκέντρωσης αλλά και μείωσης της δημοσιονομικής σπατάλης, όταν θα εκλείψουν οι ανώφελες συχνές μετακινήσεις υπαλλήλων και αιρετών.  Κρίνεται απαραίτητη η ενδυνάμωση του διοικητικού ιστού των μικρών νησιών μας από προσωπικό που πλεονάζει στα μεγαλύτερα.

  Το Υπουργείο Εσωτερικών πρέπει να προβεί στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αποτελέσουν πυρήνα ανάπτυξης αλλά και σωστή λειτουργία του Κράτους και για τα Μικρά Νησιά στα οποία πολλές φορές είναι ανύπαρκτο.

• η επαναφορά των Δήμων Διαποντίων και Καστού – Καλάμου

• η αναγνώριση του Δήμου Μεγανησίου και του Δήμου Παξών ως Περιφερειακές Ενότητες

• η ουσιαστική αυτοτέλεια της Π.Ε. Ιθάκης με δημιουργία αυτοτελών γραφείων που θα υπάγονται στην έδρα της Περιφέρειας

θα αποτελέσουν έναν αποτελεσματικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τα Μικρά Νησιά μας.

  Τα κυριότερα προβλήματα των Μικρών Νησιών είναι πλέον γνωστά και απαιτούμε από την Πολιτεία να μας βοηθήσει.

 Β. Συγκοινωνιακή σύνδεση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ένταξη σε ανοιχτή πρόσκληση

   Η νησιωτική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από νησιά τα οποία όμως ουσιαστικά δε συνδέονται μεταξύ τους. Η ουσιαστική συνοχή των νησιών μας θα επέλθει μόνο μετά τη συγκοινωνιακή σύνδεση που θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ τους.

  Τα νησιά μας, όπως όλοι γνωρίζουμε από πολύ παλαιότερα, από την εποχή της «Ιονίου Πολιτείας», συνδεόταν μεταξύ τους αλλά και με την Ιταλία με τα «Ιονικά Ατμόπλοια» έχοντας αξιόλογο εμπορικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

  Εμείς οι Επτανήσιοι, έχοντας τον ίδιο πολιτισμό, την ίδια κουλτούρα αλλά και τα ίδια ήθη και έθιμα, έχουμε διαπρέψει πανελληνίως σε διάφορους τομείς όπως ναυτιλία, εμπόριο, παιδεία κλπ.  Όλα αυτά μας έχουν συνδέσει ανέκαθεν μεταξύ μας δίνοντάς μας μια εξέχουσα θέση στον ελλαδικό χώρο.

  Προτεραιότητα της Περιφέρειάς μας είναι η ουσιαστική Συγκοινωνιακή Σύνδεση μεταξύ των νησιών μας, αλλά και την Αδριατική με σκοπό τη δυναμική συνέχεια της Π.Ι.Ν. με δημιουργικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα.  Ένας τέτοιος αποτελεσματικός σχεδιασμός σίγουρα θα επιφέρει ισχυρούς δεσμούς σύνδεσης και σφαιρικής, ολοκληρωμένης περιφερειακής συνοχής αλλά και διασυνοριακής συνεργασίας.  Ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή για κάποιες τολμηρές πρωτοβουλίες που θα μας οδηγήσουν σε αποτελεσματικές, καινοτόμες διεξόδους από την κρίση.

  Ως Περιφέρεια και δη νησιωτική, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία αλλά και η ευθύνη να λάβουμε δραστικές αποφάσεις με σκοπό την αναβάθμιση της συγκοινωνιακής μας συνοχής αλλά και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό ο οποίος θα έχει σαν αποτέλεσμα την Περιφερειακή Αναπτυξιακή προοπτική.

  Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Μικρών Νησιών της ΠΙΝ και υπεύθυνη Αντιπεριφερειάρχης, προτείνω την ανάληψη απόφασης προς υλοποίηση της ουσιαστικής Συγκοινωνιακής Συνοχής των Ιονίων Νήσων και Διασυνοριακής Συνεργασίας που θα τονώσει το τουριστικό, εμπορικό και καταναλωτικό ενδιαφέρον μεταξύ των νησιών του Ιονίου Πελάγους και κατόπιν με την υπόλοιπη Ελλάδα και γειτονικές χώρες, η οποία απόφαση ίσως να είναι μια πρώτη δειλή προσέγγιση του θέματος, που θα έχει όμως σίγουρα και αειφόρο εξέλιξη για τα νησιά μας – ειδικά την παρούσα εποχή που και τα νησιά μας ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας.     

 Υποβολή Προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Αδριατικής

   Προτείνω λοιπόν η ισχυρή απόφαση της Επιτροπής Μικρών Νησιών της ΠΙΝ, αφού ενταχθεί στην ανοιχτή πρόσκληση: [«Πρόσκληση 1η Υποβολής Προτάσεων Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Αδριατικής» (από 3/9 έως 2/11/12)» – θέμα 2  «Προώθηση κοινών προτύπων για την αειφόρο υπηρεσίες μεταφορών για τη βελτίωση των συνδέσεων στην περιοχή της Αδριατικής καθώς και τη βελτίωση των συστημάτων λιμάνι, το αεροδρόμιο και συναφείς υπηρεσίες. Διαθέσιμος Προϋπολογισμός 45.360.776€»] να αποτελέσει το πρώτο λιθαράκι στο οικοδόμημα της Συγκοινωνιακής Συνοχής αλλά και αναπτυξιακής εξέλιξης των νησιών μας.

  Με την απαραίτητη συνεργασία των αρμοδίων φορέων, ελπίζουμε σε μια θετική εξέλιξη του θέματος.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Γιώργος Γαβρίλης στον Prisma 91,6: “Ο Ξενοφώντας Βεργίνης έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη. Δεν έχει περίοδο χάριτος από τους πολίτες”

Την πολιτική επικαιρότητα στη Λευκάδα σχολίασε διαχειριστής της ιστοσελίδας Meganisinews.gr Γιώργος Γαβρίλης. Όπως είπε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεγανήσι έχουμε […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights