Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
15 Ιουνίου 2021

Υδροδότηση Μεγανησίου: Προγραμματική Συμφωνία για το νερό της Βαυκερής – Διαβάστε τι προτείνει ο δήμος Μεγανησίου και τι αντιπροτείνει η Λευκάδα

Όλο το νερό για το Μεγανήσι προτείνει ο δήμος Μεγανησίουμισό-μισό με την άρδευση προτείνει η Λευκάδα, 17 λεπτά το κυβικό αφαιρώντας έξοδα κόστους και συντήρησης ο δήμος Μεγανησίου17 λεπτά με δικαίωμα αναπροσαρμογής και με τοποθέτηση υδρομετρητή και χωρίς ν΄αφαιρούνται τα έξοδα ζητά η Λευκάδα.

Το εισηγητικό σημείωμα του δημάρχου

 1. Είναι σαφές ότι η ομαλή υδροδότηση του Μεγανησιού, προέχει του ποτίσματος της ελιάς. Αξίζει να γίνει μια καταγραφή των αρδευτικών αναγκών, αλλά και των προβλημάτων που έχει το αρδευτικό δίκτυο. Ο κάμπος του Νυδριού σήμερα – ύστερα από 30 χρόνια – έχει  αλλάξει χαρακτήρα και οι όποιες αρδευτικές ανάγκες, υποστηρίζονται από άλλες γεωτρήσεις.
 2. Η επιχειρηματολογία κάποιων παραγόντων, υποκρύπτει άλλα κίνητρα, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους κολακεύουμε! Αυτοί οι παράγοντες, δεν δίστασαν πριν κάποια χρόνια να κόψουν την υδροδότηση του Μεγανησιού μέσα στον Δεκαπενταύγουστο με το επιχείρημα ότι τα χρήματα που είχαν πάρει από το Δήμο  ήταν … λίγα!  Καταλαβαίνουμε την πίεση που  ασκούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας αλλά υπάρχουν και όρια….  Το επιχείρημα κάποιων μεμονωμένων « εμείς δίνουμε το νερό μας στο Μεγανήσι και αναπτύσσεται, ενώ η Βαυκερή  έχει προβλήματα υποδομών…», ακούγεται εκβιαστικό για το Μεγανήσι και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι η βάση της συζήτησης. 
 3. Εμείς επιμένουμε στην αρχική μας πρόταση,(κείμενο 1),  διότι στη σύμβαση πρέπει να  μπει και ο Σύνδεσμος.

Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να θίγεται η αξιοπρέπεια και το αναφαίρετο δικαίωμά μας στο πόσιμο νερό. Δεν γίνεται στην ίδια ζυγαριά να μπαίνει η ανάγκη του δημότη με την ανάγκη της … ελιάς.

 1. Επίσης να μην μας διαφεύγει ότι όλες οι υποδομές, μοτέρ, αντλίες, πομόνες, εργασίες, συντηρήσεις κ.λ.π, τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια ήταν αποκλειστική ευθύνη, επιμέλεια και χρηματοδότηση του Μεγανησίου.
 2. Τέλος πρέπει να αξιολογηθεί η φετινή εμπειρία.

α. Τα έργα στη γεώτρηση είχαν αποτέλεσμα την ομαλή υδροδότηση του Μεγανησιού, και μας απάλλαξαν από τον εκβιασμό των υδρονομέων, που μας έκλειναν την βάνα, όταν είχαν …. αιτήματα!

β. Είχαμε την δυνατότητα (το κάναμε κλείνοντας την δική μας υδροδότηση και με την υποστήριξη του «μπούστερ» που διαθέταμε στο δίκτυο μας) να υδροδοτούμε σχεδόν καθημερινά τη δημοτική ενότητα Ελλομένου (Δεσίμ – Κορακιά). Δυνατότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, όταν αντικαταστήσουμε το παλιό μας δίκτυο με νέο αγωγό και μεγαλύτερη διατομή.

γ. Σε δύο περιπτώσεις που έσπασε το δίκτυό μας, οφείλονταν στην πίεση που του ασκήσαμε για να υδροδοτείται η δεξαμενή στο «Κορακιά». Το ενδεχόμενο αυτό το γνωρίζαμε εκ των προτέρων. Δείχνει όμως το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την συνεργασία των Δήμων και τις ανθρώπινες ανάγκες.

δ. Δεν υπήρχαν φέτος προβλήματα στην άρδευση. Όπου υπήρξε, το δημιούργησε σκόπιμα ο υδρονομέας, που δεν έκανε σωστά την δουλειά του και ενδεχομένως να υπάρχουν προβλήματα στο αρδευτικό σας δίκτυο. Η υπερβολή εδώ, έχει την σκοπιμότητά της.

      Είναι σαφές, ότι δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγανησίου ανήκει στο Σύνδεσμο Ύδρευσης, και έχει υποχρέωση ο Σύνδεσμος να παρέχει στο Μεγανήσι την αναγκαία ποσότητα νερού. Βιώνοντας όμως την πραγματικότητα, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, κατανοούμε την αδυναμία του Συνδέσμου να ανταποκριθεί στις ανάγκες του Μεγανησίου. Προφανώς η καλύτερη λειτουργία του δικτύου του Λούρου, ελαχιστοποιεί και τις δικές μας ανάγκες υδροδότησης από τη γεώτρηση στο «Κολώνι».

      Τέλος το κόστος του νερού στο Μεγανήσι, ξεπερνά το ένα (1) ευρώ ανά κυβικό, κάτι που το επωμίζονται οι κάτοικοι και ο Δήμος Μεγανησίου, όταν οι κάτοικοι σε άλλες περιοχές της Λευκάδας, το απολαμβάνουν πολύ φθηνότερα και με μεγαλύτερη επάρκεια.

Οι προτάσεις

Α. Τι προτείνει ο δήμος Μεγανησίου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Πρόταση Δ.Σ Μεγανησίου)

Στη  Λευκάδα  σήμερα την …………, ημέρα ………… 2012 οι συμβαλλόμενοι:

1) Ο Δήμος Μεγανησίου Λευκάδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχό του, κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου ,

Ο Δήμος Λευκάδας….

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης….

 Αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο

Βασικές αρχές.

 1. Οι παραπάνω αναφερόμενοι φορείς, αναγνωρίζουν την ανάγκη συνεργασίας, για την κάλυψη  σε επάρκεια και ποιότητα πόσιμου ύδατος, σε ολόκληρο το Νομό Λευκάδας.
 2. Την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας ενός φορέα, ο οποίος θα έχει την συνολική ευθύνη διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Νομού Λευκάδας.
 3.  Οι δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου συμμετέχουν ισότιμα στο κόστος παραλαβής του πόσιμου ύδατος, με βάση την παρεχόμενη ποσότητα, ανεξάρτητα της πηγής προέλευσης .
 4. Παραχωρείται η χρήση της γεώτρησης στη θέση «Κολώνι» της τοπικής κοινότητας Βαυκερής, για την κατά προτεραιότητα υδροδότηση του Μεγανησίου.

Άρθρο 2ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

1. Ολόκληρη η ποσότητα που αντλείται από την γεώτρηση στη θέση «Κολώνι», οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή, ιδιοκτησίας Δήμου Μεγανησίου.

2. Από την δεξαμενή, ένας αγωγός υδροδοτεί το Μεγανήσι, ενώ έτερος αγωγός, καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των δημοτών της τοπικής κοινότητας Βαυκερής.

3. Ο Δήμος Μεγανησίου, αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος γεώτρησης – δεξαμενής, καθώς και το συνολικό κόστος  ηλεκτροδότησης.

4. Ο Δήμος Μεγανησίου έχει την δυνατότητα, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λευκάδας, να εκτελεί έργα για την βελτίωση και καλύτερη λειτουργία του συστήματος γεώτρηση – δεξαμενή.

5.  Ο Δήμος Μεγανησίου, σε περιόδους επάρκειας του δικτύου του Λούρου, συνδέεται και τροφοδοτείται από το δίκτυο του Λούρου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα από το δίκτυο του Μεγανησίου να τροφοδοτούνται περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

Άρθρο 3ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 1. Ο Δήμος Λευκάδας  συνεργάζεται με τον Δήμο Μεγανησίου, για την ορθολογικότερη χρήση της γεώτρησης και γενικότερα των υδάτινων πόρων του Νομού.
 2. Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος της άρδευσης, με αποκλειστικά δικιά του κανονιστική απόφαση.
 3. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, βλάβης της γεώτρησης, σπάσιμο αγωγών κ.λ.π, σε συνεργασία με τον σύνδεσμο ύδρευσης, περιορίζονται οι παροχές και γενικότερα παίρνονται τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελάχιστη ποσότητα πόσιμου νερού.
 4. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου Λευκάδας, η μεταφορά επιπρόσθετων πιστώσεων στην τοπική κοινότητα Βαυκερής, ως ανταποδοτικό μέτρο, για την συμβολή της στην υδροδότηση του Μεγανησίου.

 Άρθρο 4ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 1. Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης αναλαμβάνει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας της συνολικότερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων στο Νομό.
 2. Αναλαμβάνει την εποπτεία, την επίβλεψη και καταμέτρηση της παρεχόμενης ποσότητας ύδατος σε κάθε Δήμο, τοποθετώντας τα ανάλογα υδρόμετρα.
 3. Έχει την αποκλειστική ευθύνη εποπτείας προστασίας και λειτουργίας των δικτύων και αντλιοστασίων της παρεχόμενης από τον Λούρο ποσότητας ύδατος.

Άρθρο 5ο

ΑΡΔΕΥΣΗ

 1. Η άρδευση των κτημάτων, αποκλειστικά δημοτών τοπικής κοινότητας Βαυκερής, γίνεται με ευθύνη του Δήμου Λευκάδας.

 Άρθρο 6ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

 1. Οι οικονομικές υποχρεώσεις κάθε Δήμου απέναντι στο Σύνδεσμο Ύδρευσης, καθορίζονται στη βάση της ανταποδοτικότητας και σε σχέση με την παρεχόμενη ποσότητα ύδατος.
 2. Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης καθορίζει την τιμή ανά κυβικό μέτρο νερού, με βάση το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αποκλειστικά του δικτύου του Λούρου.
 3. Συμφωνείται και μέχρι τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους, με βάση την προηγούμενη παράγραφο, να παραμείνει στα 0,17 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, για όλους τους Δήμους.
 4. Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλει στο Σύνδεσμο Ύδρευσης το αντίτιμο της ποσότητας νερού, το οποίο παραλαμβάνει.  Από το ποσό αυτό αφαιρείται το ποσό που έχει διαθέσει ο Δήμος Μεγανησίου σε επισκευές και άλλες εργασίες συντήρησης της γεώτρησης, καθώς και σε πληρωμές των τιμολογίων ΔΕΗ.
 5. Μέρος του ποσού που καταβάλει ο Δήμος Μεγανησίου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης, αντιστοιχεί στην παραλαμβανόμενη ποσότητα νερού από την γεώτρηση στο «Κολώνι». Το ποσό αυτό αφαιρείται από τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Λευκάδας στον Σύνδεσμο Ύδρευσης και αποτελεί την βάση  για τη πρόσθετη μεταφορά πιστώσεων στην τοπική κοινότητα Βαυκερής.

Άρθρο 7ο

Η διάρκειά της ορίζεται σε δέκα έτη από την υπογραφή της και καταργεί κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω εμπλεκόμενων φορέων.

Άρθρο 8ο

Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση ψηφίστηκε

Α. από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας με την αρ……..  απόφασή του,

Β. από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου με την αρ……..  απόφασή του,

Γ. από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης με την αρ……..  απόφασή του.

 

 Β. Τι αντιπροτείνει η Λευκάδα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Αρχική πρόταση Λευκαδίων)

 

Στη Λευκάδα σήμερα την …………, ημέρα ………… 2012 οι συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Λευκάδας όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχό του κ. Αραβανή Κωνσταντίνο του Ανδρέα και

2. Ο Δήμος Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Δήμαρχό του, κ. Ζαβιτσάνο Ευστάθιο του Γεωργίου,

Αποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Δήμος Λευκάδας αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για την κάλυψη σε επάρκεια και ποιότητα πόσιμου νερού του Δήμου Μεγανησίου και επειδή ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας αδυνατεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σε πόσιμο νερό του Δήμου Μεγανησίου, παραχωρεί μέρος της χρήσης της γεώτρησης στη θέση «Κολώνι» της τοπικής κοινότητας Βαυκερής, για την υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου.

Άρθρο 2ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

 1. Ολόκληρη η ποσότητα που αντλείται από την γεώτρηση στη θέση «Κολώνι», οδηγείται στην υπάρχουσα δεξαμενή, ιδιοκτησίας Δήμου Μεγανησίου.

Ο Δήμος Μεγανησίου παραλαμβάνει την μισή ποσότητα νερού από την συνολική διαθέσιμη της γεώτρησης και η άλλη μισή χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.

2. Από την δεξαμενή, ένας αγωγός υδροδοτεί το Μεγανήσι, ενώ έτερος αγωγός, καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες των δημοτών της τοπικής κοινότητας Βαυκερής ή τις υδρευτικές του Δήμου Λευκάδας.

3. Ο Δήμος Μεγανησίου αναλαμβάνει το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος γεώτρησης– δεξαμενής καθώς και το συνολικό κόστος ηλεκτροδότησης.

4. Ο Δήμος Μεγανησίου έχει την δυνατότητα, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Λευκάδας, να εκτελεί έργα για την βελτίωση και καλύτερη λειτουργία του συστήματος γεώτρηση – δεξαμενή ύστερα από γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Βαυκερής.

5. Ο Δήμος Μεγανησίου, σε περιόδους επάρκειας του δικτύου του Συνδέσμου Ύδρευσης, τροφοδοτείται αποκλειστικά από το δίκτυο του Συνδέσμου ενώ υπάρχει και η δυνατότητα από το δίκτυο του Μεγανησίου να τροφοδοτούνται περιοχές του Δήμου Λευκάδας.

Άρθρο 3ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1. Ο Δήμος Λευκάδας συνεργάζεται με τον Δήμο Μεγανησίου για την ορθολογικότερη χρήση της γεώτρησης όσον αφορά την ποιότητα και ποσότητα του αντλούμενου νερού.

2. Ο Δήμος Λευκάδας αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος της άρδευσης, με αποκλειστικά δικιά του κανονιστική απόφαση.

3. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δήμου Λευκάδας, η μεταφορά επιπρόσθετων πιστώσεων στην τοπική κοινότητα Βαυκερής, ως ανταποδοτικό μέτρο, για την συμβολή της στην υδροδότηση του Μεγανησίου.

 Άρθρο 4ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

Η ποσότητα νερού που λαμβάνει ο Δήμος Μεγανησίου καταμετράται με υδρόμετρο που θα τοποθετήσει ο Δήμος Μεγανησίου πλησίον της δεξαμενής ή της γεώτρησης.

Ο Δήμος Μεγανησίου καταβάλει στο Δήμο Λευκάδας το αντίτιμο της ποσότητας νερού το οποίο παραλαμβάνει.

Η τιμή ανά m3 ορίζεται σε 0,17 €/m3, όσο και η τιμή που προμηθεύονται οι Δήμοι το νερό από τον Σύνδεσμο Ύδρευσης και αναθεωρείται κάθε φορά που ο Σύνδεσμος Ύδρευσης αναθεωρεί την τιμή.

Άρθρο 5ο

Η παραπάνω προγραμματική σύμβαση ψηφίστηκε:

Α. από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας με την αρ……..απόφασή του.

Β. από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγανησίου με την αρ……..απόφασή του και καταργεί κάθε άλλη σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ των παραπάνω εμπλεκόμενων φορέων. Η διάρκειά της ορίζεται σε δέκα έτη από την υπογραφή της.

Εμείς να προσθέσουμε ότι το θέμα του νερού του Μεγανησίου έπρεπε να είχε λυθεί από χρόνια  κι ευθύνες υπάρχουν διαχρονικά σε όλους τους διατελέσαντες δημάρχους στο Μεγανήσι, τότε που ζούσε και βασίλευε το “κομματικό κράτος” σε όλο του το μεγαλείο και που θα μπορούσαν εύκολα να επηρεάσουν οι δημάρχοί μας προς μια θετική εξέλιξη  για το νησί και τους κατοίκους του.

Το Μεγανήσι θα ΄πρεπε να είχε ιδιόκτητη γεώτρηση στη Βαυκερή. Αντιθέτως, υποβαλλόμενοι σε “κομματικές πιέσεις” από την Λευκάδα, δεχθήκαμε στο Αλαμανάτο τα λύμματα του Νυδριού με την κατάληξη του βιολογικού Ελλομένου στο σημείο, αυτό καταφέραμε.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *