Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Ιουλίου 2021

Υπ. Εσωτερικών: Οι δήμοι να αποστείλουν μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου το πραγματικό κόστος μεταφοράς των μαθητών

Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου ζητεί το υπουργείο Εσωτερικών να έχουν αποστείλει όλοι οι δήμοι τα απολογιστικά στοιχεία του πραγματικού κόστους μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα από1-9-2011έως30-6-2012.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου επισημαίνει ότι τα πρώτα στοιχεία που έχουν δοθεί από τους δήμους δεν απεικονίζουν το πραγματικό κόστος. Για τον υπολογισμό αυτού του κόστους θα πρέπει να συμπληρωθεί ειδική φόρμα με συγκεκριμένες παραμέτρους. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης από την υπηρεσία , των στοιχείων εκτιμώμενου και απολογιστικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποστείλει, διαπιστώνονται   μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εκτιμώμενου και απολογιστικού κόστους.

Προκειμένου λοιπόν, να διασταυρωθούν και να  επικαιροποιηθούν τα στοιχεία οι δήμοι θα πρέπει το αργότερο έως και τη Δευτέρα 24-9-2012, να αποστείλουν απολογιστικά στοιχεία του πραγματικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι συγκεντρωτικά και να αφορούν στη περίοδο από 1-9-2011έως και 30-6-2012.Στην επιστολή του υπουργείου επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι δήμοι θα γίνει και η κατανομή των σχετικών  πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για τη μεταφορά μαθητών που εκτελέσθηκε από τους Δήμους για τη σχολική χρονιά 2011-2012. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι δήμοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν το συντομότερο δυνατό και το σχετικό πίνακα. Ο πίνακας θα πρέπει να αποσταλεί εντός της ορισμένης προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  s.theodorakopoulouypes.gr.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            

ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα,    11   Σεπτεμβρίου 2012Αριθμ. Πρωτ.:34390

 

Ταχ. Δ/νση    Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Τηλέφωνο Fax

mail

:

:

:

:

:

:

Ευαγγελιστρίας 2   105 63 Αθήνα

Σ.Θεοδωρακοπούλου

213 1361303

213 1361155

s.theodorakopoulou@ypes.gr

 

 ΠΡΟΣ : Τους Δήμους της Χώρας

Έδρες τους

 ΘΕΜΑ:     Παροχή απολογιστικών στοιχείων πραγματικού κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2011 έως 30-6-2012.   

Σας γνωρίζουμε, ότι κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης από την υπηρεσία μας, των στοιχείων εκτιμώμενου και απολογιστικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μας έχετε αποστείλει, διαπιστώνονται   μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ εκτιμώμενου και απολογιστικού κόστους, λάθη όσον αφορά στις περιπτώσεις συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών κατόπιν διαγωνισμών, καθώς και σημαντική καθυστέρηση από  αρκετούς δήμους στη συμπλήρωση των πινάκων που αποστέλλονται.

Προκειμένου λοιπόν, να διασταυρώσουμε και να  επικαιροποιήσουμε τα ανωτέρω στοιχεία,  παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο έως και τη Δευτέρα 24-9-2012, απολογιστικά στοιχεία του πραγματικού κόστους για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρωτικά για την περίοδο από 1-9-2011 έως και 30-6-2012, συμπληρώνοντας  το  συνημμένο πίνακα, ως εξής:

Θα αναγράψετε στο συνημμένο πίνακα,  το πραγματικό κόστος  μεταφοράς συγκεντρωτικά για τη σχολική περίοδο 2011-2012, με όλους τους διαθέσιμους τρόπους οι οποίοι προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. αρ.35415/28-7-2011 (ΦΕΚ 1701/ Β΄) και όπως υπολογίζονται σύμφωνα με το σχετικό μαθηματικό τύπο και τις λοιπές διατάξεις αυτής. Τα ποσά θα περιλαμβάνουν χωριστά το κόστος των ειδικών μαθητικών δελτίων, της χρήσης των ιδίων μέσων, της μεταφοράς με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών (π.χ. κατόπιν διαγωνισμού), των επιδομάτων προς τους μαθητές για τις περιπτώσεις αδυναμίας πραγματοποίησης της μεταφοράς,  καθώς και το κόστος μεταφοράς των μαθητών σε περίπτωση χρήσης των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.

Επισημαίνουμε, ότι με βάση τα στοιχεία που θα αποστείλετε, θα γίνει και η κατανομή των σχετικών  πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για τη μεταφορά μαθητών που εκτελέσθηκε από τους Δήμους για τη σχολική χρονιά 2011-2012. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε,  ο συνημμένος πίνακας να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποσταλεί το συντομότερο δυνατό και εντός της ανωτέρω προθεσμίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  s.theodorakopoulou@ypes.gr.

Ο πίνακας θα συνοδεύεται απαραίτητα από διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του αρμόδιου για τη σύνταξη του πίνακα υπαλλήλου και τα στοιχεία επικοινωνίας αυτού(τηλέφωνο, mail, fax). Στις περιπτώσεις δε των δήμων, που δε συντρέχει λόγος, δηλαδή το κόστος για τη μεταφορά μαθητών ήταν μηδενικό, παρακαλούνται να απαντήσουν άμεσα αρνητικά.

Το παρόν έγγραφο όπως επίσης και το συνημμένο πίνακα σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή «Το Υπουργείο»  =>  «Έγγραφα».
                                                                                                          

                                                                                                Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ                                                                    Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας

Εσωτερική Διανομή                                                       

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Τοπ. Αυτ/σης

4. Δ.Τ.Υ./Α'(2)

5. Δ/νση Οκονομικών Ο.Τ.Α.

6. Δ/νση  Μηχ/σης και Η.Ε.Σ.

(προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα

του Υπουργείου)

ΠΗΓΗ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *