Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Χρηματοδότηση σε ψαράδες για αναβάθμιση σκαφών. Αιτήσεις μέχρι 30/9 μαζί με τον φάκελο επένδυσης

Με περισσότερα από 22 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν οι Έλληνες ψαράδες για να βελτιώσουν τα καΐκια τους, όπως για παράδειγμα για να αντικαταστήσουν τον κινητήρα του σκάφους ή τα αλιευτικά εργαλεία, ή να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και ασφάλειας πάνω στο σκάφος.

Η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για να δικαιούνται επιδότησης θα πρέπει ο ελάχιστος προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι 3.000 ευρώ.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007-2013/ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών τα οποία είναι ενεργά, εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια και Λεμβολόγια και ασκούν πλόες ως αλιευτικά τουλάχιστον για 5 χρόνια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να καταθέσουν και τον σχετικό φάκελο επένδυσης.

Δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση έχουν οι επαγγελματίες εκείνοι που είναι φερέγγυοι και μπορούν να αποδείξουν την οικονομική τους βιωσιμότητα και ακόμα θα πρέπει να παρέχουν ασφαλείς εγγυήσεις για την εξασφάλιση της ίδιας τους της συμμετοχής. Επίσης για να δικαιούνται της επιδότησης δεν θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση σε άλλη υπηρεσία ή φορέα για το σύνολο ή μέρος του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα δικαίωμα των οικονομικών ενισχύσεων έχουν και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες, όμως, εκτός από τις προϋποθέσεις της φερεγγυότητας, οικονομικής βιωσιμότητας, κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, και μη υποβολής ανάλογης αίτησης για ενίσχυση από άλλο φορέα, θα πρέπει ακόμα: να μην είναι προβληματικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2008/C/8406 και φυσικά να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες για τη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα ενίσχυση μπορούν να πάρουν όσοι αλιείς προχωρήσουν σε επενδύσεις στα αλιευτικά τους σκάφη που αφορούν:

–          Αντικατάσταση κινητήρα

–          Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων

–          Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους

–          Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

–          Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων

–          Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων

–          Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

–          Βελτίωση της επιλεκτικότητας

–          Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι για την αντικατάσταση των κινητήρων αλιευτικών σκαφών οι ενισχύσεις παρέχονται από την προϋπόθεση:

α)  για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ο νέος κινητήρας να έχει την ίδια ή μικρότερη ισχύ με τον παλαιό,

β) για τα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρων ο νέος κινητήρας να έχει ισχύ τουλάχιστον 20% μικρότερη από τον παλαιό,

γ) για τις μηχανότρατες ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων, ο νέος κινητήρας πρέπει να είναι ισχύος τουλάχιστον 20% μικρότερης από τον παλαιό, το σκάφος υπόκειται σε σχέδιο διάσωσης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες [άρθρο 21] και προβλέπονται αλλαγές για χρήση αλιευτικής μεθόδου που απαιτεί μικρότερη κατανάλωση καυσίμων.

Προϋποθέσεις και δαπάνες που καλύπτει το Πρόγραμμα

Οι ψαράδες που θέλουν να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Το ψαροκάικο, αλλάζει την αλιευτική του μέθοδο και εγκαταλείπει τον σχετικό τύπο αλιείας προκειμένου να στραφεί σε άλλο τύπο αλιείας όπου η κατάσταση των αλιευτικών πόρων καθιστά δυνατή την αλιεία, ή το νέο εργαλείο είναι επιλεκτικότερο και πληροί αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά κριτήρια και πρακτικές πέραν τον υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων του κοινοτικού δικαίου. Ακόμα χρηματοδοτείται η αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων, στην περίπτωση που γίνεται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου περί επιλεκτικότητας  και τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών.

Ο εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός των αλιευτικών σκαφών έχει σκοπό:

–          Τη διατήρηση πάνω στο σκάφος, αλιευμάτων των οποίων δεν επιτρέπεται πλέον η απόρριψη, τη μείωση των επιπτώσεων της αλιείας επί των μη εμπορεύσιμων ειδών, καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων επί των οικοσυστημάτων και του θαλάσσιου βυθού

–          Και ακόμα σκοπεύει στην προστασία των αλιευμάτων και των εργαλείων από τους άγριους θηρευτές, περιλαμβανομένων και αλλαγών στο υλικό ενός μέρους των αλιευτικών εργαλείων, υπό τον όρο ότι δεν αυξάνει την αλιευτική προσπάθεια ούτε υπονομεύει την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης φυσικής βλάβης στους ζωικούς εχθρούς.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν στον εξορθολογισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ιδίως με τη χρησιμοποίηση περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών τεχνολογιών και μεθόδων.

Που θα απευθυνθώ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τηλ. 2102124000, www.minagric.gr

Ιστοσελίδα: www.alieia.gr

Ιστοσελίδα: et.diugeia.gov.gr

Στις κατά τόπους διευθύνσεις αλιείας

ΠΗΓΗ : Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» (Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012), ΕΦΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ. “Μπόνους” σε ψαράδες για αναβάθμιση σκαφών

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights