Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Δεκεμβρίου 2021

Για το μοντέλο διαχείρισης απορριμάτων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

(Σημεία από την τοποθέτηση – πρόταση του Κ. Δρακονταειδή στο Δ.Σ. της 20/2/2011)

Απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, με διαφάνεια σε ότι αφορά τις διαδικασίες του και με παράλληλη ενημέρωση των πολιτών. Τέτοια συζήτηση πρέπει να γίνει στο Δ.Σ.. Τέτοια συζήτηση επιδιώξαμε ως Κίνηση και την προηγούμενη τετραετία.

Δυστυχώς, ποτέ στον τόπο μας δεν έγινε τέτοια προσπάθεια. Η λογική που επικρατούσε, ήταν αυτή του πολιτικού κόστους, ξεχνώντας το κοινωνικό όφελος που θα προέκυπτε από τη λύση του προβλήματος. Αποτέλεσμα όλος ο νομός είναι ένας τεράστιος σκουπιδότοπος.

Γι’ αυτό, όσοι κυβέρνησαν τοπικά, όλα αυτά τα χρόνια, έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη.

Προτείνουμε να εφαρμοστεί άμεσα, ένα ολοκληρωμένο και εφαρμοσμένο σε πολλές περιπτώσεις μοντέλο διαχείρισης. Το προτείνουν άλλωστε και οι τέσσερις μεγάλες οικολογικές οργανώσεις (Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Greenpeace και WWF Ελλάς), πολιτικά κόμματα και ορίζει η οδηγία-πλαίσιο 2008/98 για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Το μοντέλο αυτό προβλέπει:

1.   ΠΡΟΛΗΨΗ – δηλαδή μείωση του όγκου τους,

2.   ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – π.χ. οικιακή  κομποστοποίηση,

3.   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – Διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, μείωση των συμμείκτων.

4.  ΑΛΛΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ – Στην περίπτωσή μας είναι η κατασκευή του εργοστασίου, με στόχο την κομποστοποίηση  και την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων,

5.   ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής του Υπολείμματος (Χ.Υ.Τ.Υ.)

Δυστυχώς στην Ελλάδα αλλά και στη Λευκάδα, υποτιμώνται τα τέσσερα πρώτα βήματα. Συζητάμε μόνο  για το ΠΟΥ θα θάψουμε και όχι για το ΤΙ θα θάψουμε.

Το παραπάνω μοντέλο, με τους συνδυασμούς και τις λύσεις που  μπορούν να επιλεγούν, είναι ευέλικτο και εύκολα προσαρμόσιμο στις ιδιομορφίες κάθε ΟΤΑ διότι:

α)  Είναι μία λύση ρεαλιστική, πολύ πιο οικονομική σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση  με άλλες τεχνολογικές επιλογές, ειδικά αυτές που συμπεριλαμβάνουν και τη θερμική επεξεργασία (καύση), με την οποία είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι.

β)  Δεν επιβαρύνει τα δημοτικά τέλη.

γ) Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και συμβάλλει στην πραγματική Πράσινη Ανάπτυξη.

δ)  Απαντά  σε όλες τις νομικές υποχρεώσεις της χώρας απέναντι στην κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων και δεν αντιμετωπίζει τους δημότες ως μέρος του προβλήματος, αλλά τους ενεργοποιεί να συμμετέχουν στην λύση του.

ε)   Μα πάνω από όλα, είναι μία ιδιαίτερα μακροχρόνια λύση.

Σε ότι αφορά την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων (την οποία είχαμε προτείνει από το 2006), θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α) Ο ΠΕριφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) μας εντάσσει, εδώ και χρόνια, στο να είναι αποδέκτης των υπολειμμάτων των απορριμμάτων μας, εφ’ όσον και εάν κατασκευασθεί, ο Χ.Υ.Τ.Υ. της Παλαίρου. Γι’ αυτό απαιτείται έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), που μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν υπάρχει.

β)  Αν υπάρξει χρηματοδότηση και το εργοστάσιο κατασκευασθεί, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχουμε τι να κάνουμε το υπόλειμμα. Για το λόγο αυτό, επαναφέρουμε την πρόταση, που επί τέσσερα χρόνια θέταμε στο προηγούμενο Δ.Σ., για εξεύρεση χώρου στο νομό και κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ., σαν εναλλακτικό σχέδιο (Β΄), εάν δηλαδή δεν προχωρήσει η λύση της Παλαίρου (σχέδιο Α΄). Άλλωστε ο ίδιος σχεδιασμός προβλέπει, εάν δεν ευοδωθεί η λύση της Παλαίρου, εξεύρεση χώρου στη Λευκάδα.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε να ανατεθεί τώρα, μελέτη σε δημόσιο φορέα (π.χ. Πολυτεχνείο), που όποιον χώρο υποδείξει ως επιστημονικά κατάλληλο, να έχουμε δεσμευτεί όλες οι παρατάξεις να αποδεχθούμε. Θυμίζουμε ότι το υπόλειμμα  που θα βγαίνει από το εργοστάσιο, είναι σχετικά αδρανές με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον (όσες και των κοινών αστικών λυμάτων).

γ) Η χρηματοδότηση να γίνει από ευρωπαϊκά προγράμματα. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κατασκευή από ιδιώτες (Σ.Δ.Ι.Τ.) που το μόνο που θα επιφέρει είναι η αύξηση του κόστους που θα καταβάλουν οι δημότες.

δ) Να λειτουργήσει με σοβαρό τρόπο και να επεκταθεί σε όλο το Δήμο η ανακύκλωση. Αυτή που τώρα υλοποιείται, είναι ελάχιστα αποτελεσματική.

ε) Να προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων και ως πρώτο μέτρο να εξετάσουμε τον εφοδιασμό των νοικοκυριών με οικιακούς κομποστοποιητές.

Η προτεινόμενη λύση σε ότι αφορά τη δημιουργία στο νησί δυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), με δεδομένη την υποχρέωση της χώρας μας για κλείσιμο των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), μέχρι τις 30/6/2011, προφανώς είναι μονόδρομος.

Μονόδρομος είναι επίσης και η αποκατάσταση των υπαρχόντων Χ.Α.Δ.Α., κάτι που άλλωστε έχουμε προτείνει επανειλημμένως στο παρελθόν.

Υπάρχουν όμως μερικά θέματα που δημιουργούν προβλήματα και πρέπει να τα δούμε:

► Η προφορική δέσμευση, για μεταφορά των απορριμμάτων στους Χ.Υ.Τ.Α. Στράτου ή Άρτας, είναι χαρτί άγραφο και σε τίποτα δεν μας διασφαλίζει ως Λευκάδα. Πρέπει να επιδιώξουμε γραπτή δέσμευση και κυρίως υλοποίηση.

► Το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων από τους Σ.Μ.Α. (μέχρι να κατασκευασθεί το εργοστάσιο), όπως παραδέχθηκε και ο κ. Χ. Τσιλιγιάννης, θα είναι της τάξης των 80 ευρώ, ανά τόνο (30-35 ευρώ τα μεταφορικά + 40-45 ευρώ η πληρωμή στον αποδέκτη). Το κόστος αυτό θα μετακυλήσει στους δημότες. Στην εισήγησή σας δεν το πήρατε υπ’ όψιν και κακώς δεν φέρατε οικονομική μελέτη. Προτείνουμε να φέρετε άμεσα τέτοια μελέτη, ώστε να δούμε τρόπους μείωσης της επιβάρυνσης των δημοτών.

►  Να ανατεθεί άμεσα μελέτη, για την κατασκευή Σ.Μ.Α. και αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α.. Καλάμου και Καστού.

► Η αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. των Αλυκών, όπως παραδέχθηκε και ο μελετητής δεν γίνεται με τον αρτιότερο τεχνικά τρόπο (στεγανωτικές και αποστραγγιστικές στρώσεις), κυρίως για λόγους οικονομίας.

► Για το Σ.Μ.Α. της νοτίου Λευκάδας, συμφωνούμε να μετατεθεί σε άλλη θέση εάν το χρονοδιάγραμμα το επιτρέψει. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, πάμε με τη σημερινή θέση και άμεσα ξεκινάμε διαδικασίες για τη μετεγκατάστασή του σε διπλανό χώρο που θα υποδειχθεί.

Τέλος προτείνουμε να ορισθεί μια μέρα που με πρωτοβουλία του Δ.Σ. θα γίνουν εθελοντικοί καθαρισμοί σε όλο το Δήμο, σαν μια συμβολική (αλλά και ουσιαστική) πράξη.

Στόχος, να δείξουμε την διάθεσή μας, ως πολιτικό όργανο, να μπει τέλος στο αίσχος που βιώνουμε.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *