Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
20 Οκτωβρίου 2021

Δήμος Μεγανησίου. Απόφαση δημάρχου για την απευθείας ανάθεση

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2012

ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με απευθείας ανάθεση-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95

2) Τις διατάξεις του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ Β’ 185/93)

3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης

5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2012 στον Κ.Α του οποίου προβλέπεται πίστωση 15.000 ΕΥΡΩ

6)Την με αριθ.πρωτ. 2535/16-07-2012 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο

7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

8) Την έγκριση των αριθ.πρωτ. 2290/27-06-2012 τεχνικών προδιαγραφών που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,

9) Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 2362/1995, (όπως αναπροσαρμόστηκε το όριο με την2/59649/0026/17.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1427 Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην ΑΡΜΟΝΙΑ-Στάχτιαρης Κωνσταντίνος με Α.Φ.Μ 074389660 της Δ.Ο.Υ:

Αγρινίου, Τηλ: 26410-44200 την προμήθεια των παρακάτω ειδών :

ΠΗΓΗ : ΔΙΑΥΓΕΙΑ

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *