Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
4 Δεκεμβρίου 2021

Αποφάσεις Δημ.Συμβ. (2η και 3η συνεδρίαση)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (22/01/11)

3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Πολιτιστικού Κέντρου Ταφίων Δήμου    Μεγανησίου. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 4 δημοτικοί σύμβουλοι και 3 δημότες )

Απόφαση: Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε 9μελές ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου με την εξής σύσταση:

Ζαβιτσάνος Ευστάθιος (Δήμαρχος): Πρόεδρος

Καββαδά Έλλη (δημ.σύμβουλος): Αντιπρόεδρος

Πολίτης Νικόλαος (δημ.σύμβουλος): τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον δ.σ. Αργύρη Γεώργιο.

Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον δ.σ Δάγλα Παναγιώτη

Πολίτη Βησσαρία (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Κονιδάρη Άλκιμο

Μάλαμας Σπυρίδων (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Φερεντίνο Θωμά

Ανδρέου Βησσαρίων (δημότης): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Ζαβιτσάνο Νικόλαο

Αυγερινού Ευφροσύνη (δημότισσα): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Καλλίνικο Γιώργο

Κανέλλος Κων/νος (δημότης): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δημότη Πάλμο Ευστάθιο

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ, με εξαίρεση το σκέλος των τριών δημοτών όπου ελήφθη κατά πλειοψηφία (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. σύμφωνα με την 141/08 απόφαση σύστασης της. ( Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, 1 Δ.Σ σύμβουλος και 4 δημότες)

Απόφαση: Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ της ΚΟΙ.Δ.Ε.Μ. με την εξής σύσταση:

Πολίτη Βησσαρία (δ.σ.): Πρόεδρος

Πάλμου Ελένη (δημότισσα): Αντιπρόεδρος

Κονιδάρης Άλκιμος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Φερεντίνο Θωμά

Αργύρης Γιώργος (δ.σ.): τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον δ.σ. Πολίτη Νικόλαο

Θειακοδημήτρης Σπυρίδων (δημότης): τακτικό μέλος

Καββαδάς Κωνσταντίνος (δημότης): τακτικό μέλος

Λάζαρης Αριστοτέλης(δημότης): τακτικό μέλος

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

5. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/10. (5 έως 11 μέλη).

Απόφαση: Το Δημ.Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ με την εξής σύσταση:

Κονιδάρης Παναγιώτης (Πρόεδρος ΔΣ): Πρόεδρος

Κονιδάρης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος): τ.μέλος

Καββαδά Έλλη (δ.σ.): τ.μέλος

Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): τ.μέλος

Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.): τ.μέλος

Καλλίνικος Στ. Γεώργιος (εκπρ.Συλλόγου Αλιέων): τ.μέλος

Κουτσαύτης Ελευθέριος (εκπρ.Συλλ.Γονέων κ’ Κηδεμόνων): τ.μέλος

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

6. Συγκρότηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής.

Απόφαση: Το Δημ.Συμβούλιο συγκρότησε 7μελές ΔΣ με την εξής σύσταση:

Κονιδάρης Αθανάσιος (Αντιδήμαρχος): Πρόεδρος

Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.)

Αργυρός Σπυρίδων (Πρ. Συλλόγου Γονέων κ’ Κηδεμόνων) με αναπληρώτρια την Δάγλα Ελένη.

Πολίτης Ανδρέας (Δ/ντης Β’θμιας) με αναπληρωτή τον Σγουρόπουλο Παναγιώτη (εκπαιδευτικός)

Δάγλας Παναγιώτης (Δ/ντης Α’θμιας) με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Πανωραία (εκπαιδευτικός)

Ορφανού Ευαγγελία (νηπιαγωγός) με αναπληρώτρια την Θεοδωρίδου Ελένη (νηπιαγ.)

Δάγλας Ευστάθιος (μαθητής, πρ.15μελούς) με τον εκάστοτε αναπληρωτή του.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

7. Θεσμοθέτηση  Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση: Το σώμα θεσμοθετεί επιτροπές ΔΣ, που θα στελεχώνονται από δημοτικούς συμβούλους και δημότες και θα έχουν εισηγητικό-συμβουλευτικό έργο προς το ΔΣ, για θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Οι επιτροπές που θεσμοθετούνται είναι οι εξής:

-Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

-Επιτροπή Πρωτογενή Τομέα

-Επιτροπή Πολιτιστικών Υποδομών

Η συγκρότησή τους θα γίνει με νέα απόφαση του ΔΣ

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (άρθρο 6 του Ν.2527/97)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικής

-Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής

-Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνίτη γενικών καθηκόντων

-Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού

-Μία (1) θέση Χειριστή σκάφους

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

9. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205, του Ν.3584/07 και του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Μία (1) θέση καθαρίστριας

-Δύο (2) θέσεις εργατών

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

10. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, λόγω κατεπειγουσών αναγκών.(παρ.1 άρθρο 206 του Ν. 3584/2007)

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι προσλήψεις αφορούν στις κενές θέσεις του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του, ήτοι:

-Πέντε (5) θέσεις εργατών.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

11. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, έτους 2011

Απόφαση: Οι τιμές των τελών της ύδρευσης παραμένουν ως έχουν. Αυξάνεται το πάγιο τέλος ύδρευσης από 4 ευρώ σε 5 ευρώ. Σε επόμενο ΔΣ θα συζητηθεί πιθανή αλλαγή των τετραμήνων.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 δημ. σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

12. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, έτους 2011

Απόφαση: Το τέλος ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αναμορφώνεται ως εξής:

-Για το οικιακό ρεύμα, αυξάνεται από 0,52 σε 0,60 ευρώ ανά τετρ.μέτρο/ ετησίως.

-Για το επαγγελματικό ρεύμα, αυξάνεται από 1,25 σε 1,50 ευρώ ανά τετρ. μέτρο/ ετησίως.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (8 υπέρ, 5 κατά). Κατά ψήφισαν οι 5 δημ. σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.

13. Καθορισμός εσόδων από παραλαβή λυμάτων.

Απόφαση: Το πάγιο ποσό για την παραλαβή λυμάτων από τον Δήμο μειώνεται από 50 ευρώ σε 30 ευρώ/ βυτίο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

14. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων, έτους 2011.

Απόφαση: Το ΔΣ επανακαθορίζει τις τιμές ενοικίασης κοινοχρήστων χώρων ανά ζώνη και συγκεκριμένα:

-1η ζώνη (Πεζόδρομοι εντός οικισμών Κατωμερίου και Σπαρτοχωρίου εκτός πλατεία Στεφάνι): 15 ευρώ/τ.μ./ετησίως

-2η ζώνη (Περιοχή Αρμυρά-Ρόκα-Σπήλια): 26 ευρώ/τ.μ. /ετησίως

-3η ζώνη (Παραλία Βαθέος): 26 ευρώ/τ.μ. /ετησίως

-4η ζώνη (Πλατεία Βαθέος): 26 ευρώ/ τ.μ. /ετησίως

-5η ζώνη (Περιοχές που δεν περιλαμβάνονται τις παραπάνω κατηγορίες): 15 ευρώ/ τ.μ.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

15. Καθορισμός τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Απόφαση: Το ΔΣ επανακαθορίζει τις τιμές τελών απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας ως εξής:

-Ομπρέλες θαλάσσης κ’ ομπρελοξαπλώστρες: 30 ευρώ/τ.μ./ετησίως

-Ενοικίαση χώρων για θαλάσσια μέσα αναψυχής: τιμή εκκίνησης 500ευρώ

-Δραστηριότητες υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου: α) Σπήλια-Αρμυρά: τιμή εκκίνησης 300 ευρώ, β) Λιμονάρι: 300 ευρώ

-Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών: 1 ευρώ/τ.μ./ μήνα

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

16. Καθορισμός τελών διαφήμισης. (ν. 2946/2001)

Απόφαση: Θα ακολουθήσει κανονιστική απόφαση όπου θα καθορίζεται ο τρόπος διάταξης των διαφημιστικών πινακίδων και μέσων προβολής και το αντίτιμο ανά τετραγωνικό μέτρο/εβδομάδα. Η τιμή θα καθοριστεί στο χαμηλότερο, προβλεπόμενο από το νόμο, όριο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

17. Επιβολή τέλους (0,5%) επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κ.λ.π άρθρο 20 Ν.2593/97.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την εφαρμογή του τέλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

18. Επιβολή τέλους (0,5%) παρεπιδημούντων άρθρο 20 Ν.2593/97.

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε την εφαρμογή του τέλους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

19. Καθορισμός θέσεων και ισάριθμων αδειών, που πρόκειται να χορηγηθούν το  έτος 2011  για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στους οικισμούς του  Δήμου Μεγανησίου  (σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 1.του Ν.2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3190/2003 και το Ν.3377/2005)

Απόφαση: Ορίζεται

– μια θέση καντίνας στην περιοχή Αρμυρά-Σπήλια

– μια θέση καντίνας στην περιοχή Λιμονάρι

– μια θέση στην περιοχή Στεφάνι (καλαμπόκι κτλ)

-μια θέση στην παλιά πλατεία Κατωμερίου (καλαμπόκι κτλ)

-μια θέση στην γωνία πλατείας Βαθέος (καλαμπόκι, μαλλί της γριάς)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

20. Αίτηση Κανέλλου Ανδρέα του Ιωάννη, σχετικά με μετατόπιση αγροτικού δρόμου.

Απόφαση: Το ΔΣ αποφασίζει τον χαρακτηρισμό του διανοιχθέντος δρόμου ως «δρόμου δουλείας» και την μελλοντική του μετατόπιση στα όρια του αγροτεμαχίου.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

21. Απόφαση για απαλλοτρίωση εδαφικής λουρίδας, εντός οικισμού Βαθέος (Βαλαριό) για διάνοιξη δρόμου.

Απόφαση: Το ΔΣ αποδέχεται την ανάγκη απαλλοτρίωσης συγκεκριμένης εδαφικής λωρίδας στη θέση Βαλαριό, και την αποζημίωση με το ποσό του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό προς τους ιδιοκτήτες.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

22. Συγκρότηση  Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή Δημοπρασιών του Ν. 3263/04. (τριμελής – υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους)

Απόφαση: Συγκροτείται 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

– Ζαβιτσάνο Δημήτριο (ΠΕ Πολ.Μηχανικός Δήμου): Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Μπούρα Βασιλική (υπάλλ. Δήμου)

– Μάντζαρη Βησσαρία (ΔΕ1-Διοικητικού): μέλος, με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Παναγιώτη (υπάλλ.Δήμου)

– Γαζή Ιωάννα (ΠΕ1 Διοικητ.-Οικονομ.): μέλος, με αναπληρωτή την Αργύρη Σοφία (υπάλλ.Δήμου)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

23. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών, έτους 2011, των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11389/93.( τριμελής –υπάλληλοι )

Απόφαση: Συγκροτείται 3μελής επιτροπή αποτελούμενη από τους:

– Ζαβιτσάνο Δημήτριο, με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Βησσαρία

– Μπούρα Βασιλική, με αναπληρώτρια την Γαζή Ιωάννα

-Μάντζαρης Πάνος, με αναπληρώτρια την Αργύρη Σοφία

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

24. Ορισμός μέλους του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της παραλαβής προμηθειών μη υπαγόμενων στις του ΕΚΠΟΤΑ διατάξεις.  (ν.2503/97, Π.Δ 28/80)

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Αθανάσιο (αντιδήμαρχος), με αναπληρώτρια τη δ.σ. Καββαδά Έλλη

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ. ( 2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του

-Κονιδάρη Άλκιμο, με αναπληρώτρια την Πολίτη Βησσαρία

-Αυγερινό Κωνσταντίνο, με αναπληρωτή τον Πολίτη Νικόλαο

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  5.869,40 ευρώ μέχρι 8.804 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

27. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  8.804 ευρώ μέχρι 293.470 ευρώ. ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Άλκιμο με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Παναγιώτη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας από  293.470 ευρώ και άνω .

( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80, Π.Δ 171/87

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Μάλαμα Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή του τον Μάντζαρη Δημήτριο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

29. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ( 2 δημ. σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους ) Αρθ. 186/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του

– Κονιδάρη Αθανάσιο, με αναπληρωτή του τον Κονιδάρη Παναγιώτη

– Δάγλα Παναγιώτη, με αναπληρωτή του τον Αυγερινό Κων/νο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

30. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής  δημοπρασιών του Δήμου για την εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων. ( Δήμαρχος  και 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)  ΠΔ 270/81

Απόφαση: Το ΔΣ όρισε τα μέλη της επιτροπής (εκτός του προεδρεύοντος Δημάρχου):

– Μάλαμας Σπυρίδων, με αναπληρώτρια την Μάντζαρη Βησσαρία

– Αργύρης Γεώργιος με αναπληρωτή τον Αυγερινό Κων/νο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

31. Ορισμός μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου.( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους ) ΑΡΘ.183/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τα μέλη του:

– Πολίτη Βησσαρία, με αναπληρωτή τον Μάντζαρη Δημήτριο

– Αυγερινός Κωνσταντίνος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

32. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό. (2 δ.σ. -1 δημότης-1 υπάλληλος με τους αναπληρωτές ) Ν.2307/95

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει τα μέλη της επιτροπής ως εξής:

– Φερεντίνος Θωμάς (δημ.σ.): Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη

– Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): μέλος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

– Αργύρη Αναστασία (δημότισσα): μέλος, με αναπληρωτή τον Βρεττό Κωνσταντίνο.

– Γαζή Ιωάννα (υπάλλ. Δήμου) με αναπληρώτρια τη Μάντζαρη Βησσαρία.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

33. Ορισμός εκπροσώπου (δημ. σύμβουλος) με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος  της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Κονιδάρη Άλκιμο, με αναπληρωτή τον Φερεντίνο Θωμά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

34. Ορισμός εκπροσώπου (δ.σ) για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών χώρων  ως πολυσύχναστων.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Άλκιμο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

35. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων ( 2 δ.σ. με τους αναπληρωτές τους)

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τους συμβούλους του:

– Για την Α/βαθμια: Πολίτη Βησσρία, με αναπληρώτρια την Καββαδά Έλλη.

– Για την Β/βαθμια: Αυγερινός Κων/νος, με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

36. Ορισμός Ειδικού Οργάνου για την εκτέλεση της εντολής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .( 2 δ.σ. και 1 υπάλληλος) άρθ. 80/ΔΚΚ

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει στην επιτροπή τους εξής:

-Κονιδάρη Αθανάσιο (αντιδημαρχο), με αναπληρωτή τον Μάλαμα Σπυρίδωνα.

– Αργύρη Γεώργιο (δ.σ.), με αναπληρωτή τον Δάγλα Παναγιώτη

– Μάντζαρη Παναγιώτη (υπάλληλο Δήμου)

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

37. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ  αριθμ. 20 ( ΦΕΚ. 444Β /99) ΄΄Άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Φερεντίνο Θωμά, με αναπληρωτή τον Κονιδάρη Άλκιμο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

38. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Επιτροπής του Άρθρου 41 του Ν.1249/82: καθορισμός αντικειμενικών αξιών- Δ.Ο.Υ.

Απόφαση: Το ΔΣ ορίζει το μέλος του Μάλαμα Σπυρίδωνα, με αναπληρωτή τον Φερεντίνο Θωμά.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3η/2011 (12/02/11)

Πριν την έναρξη του ΔΣ, ο Γραμματέας του ΔΣ ανέγνωσε τα ονόματα των μελών και διαπιστώθηκε απαρτία (11 παρόντες). Απόντες ήταν οι δ.σ. Κονιδάρης Άλκιμος και Μάντζαρης Δημήτριος.

39.Έγκριση Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.ΑΟ.) για την Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού 2011 σύμφωνα με το Π.Δ. 168/2008.

Απόφαση: Για τις ανάγκες της Απογραφής Κτιρίων το ΔΣ εγκρίνει τα ΦΑΟ, δεδομένου ότι στον Δήμο Μεγανησίου ανήκουν οι οικισμοί Σπαρτοχώρι, Κατωμέρι, Βαθύ καθώς και ο Σκορπιός και η Σπάρτη, ενώ δεν έχει προκύψει προσάρτηση άλλου οικισμού.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

40.Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στο Σύνδεσμο Ύδρευσης.

Απόφαση: Δεδομένου ότι αναμένονται αλλαγές λόγω Καλλικράτη στον φορέα, το ΔΣ ορίζει ως εκπρόσωπο στον Σύνδεσμο Ύδρευσης τον κύριο Δήμαρχο, Ζαβιτσάνο Ευστάθιο, με αναπληρωτή του τον κο Αντιδήμαρχο, Κονιδάρη Αθανάσιο.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

41.Δικαστική υπόθεση του  Δήμου με τον δημότη μας  Αυγερινό Χρήστο.

Απόφαση: Απορρίφθηκε πρόταση της αντιπολίτευσης για αναβολή του θέματος, λόγω του ότι εκκρεμεί δίκη για τις 21 Φεβρουαρίου (από αναβολή από τις 19 Νοέμβρη 2010).

Το σώμα αποφάσισε να κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση (συνέχιση της διεκδίκησης με ένδικα μέσα) με την προηγούμενη σχετική απόφασή του στην δικαστική διαφορά με τον Αυγερινό Χρήστο για εδαφικό τμήμα στον οικισμό Βαθέος.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. (6 ψήφοι υπέρ)

Οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης απείχαν της ψηφοφορίας, εγκαταλείποντας την αίθουσα, επικαλούμενοι πλημμελλή ενημέρωση.

42.Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Απόφαση: Κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και ενεκρίθη.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

43. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Εισηγούμενος το θέμα των επιτροπών συνολικά ο κος Δήμαρχος είπε:

«Ο τομέας του τουρισμού είναι αλληλένδετος με τον τομέα του πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα, σε ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης που οραματιζόμαστε για το Νησί μας. Οι προτεινόμενες από το Δημοτικό Συμβούλιο επιτροπές, η Κοινωφελής Εταιρεία, το Πολιτιστικό Κέντρο και οι Ομάδες Δουλειάς που θα συγκροτηθούν με απόφαση Δημάρχου για τα έργα περιβάλλοντος, ουσιαστικά καλύπτουν  ολόκληρο το φάσμα του επιχειρησιακού αναπτυξιακού  σχεδίου για το Νησί μας. Όσοι εμπλέκονται στα παραπάνω θεσμοθετημένα όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Δουλειάς, θα αποτελέσουν ένα άτυπο όργανο διαβούλευσης, που στη πρόθεσή μου είναι να το συγκαλέσω και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου. Όσοι εκφράσανε ενδιαφέρον συμμετοχής, προτείνω να συμμετέχουν στις επιτροπές. Ειδικότερα για τις συγκεκριμένες  επιτροπές, εισηγούμαι  το παρακάτω θεματικό αντικείμενο».

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 7μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Μάλαμας Σπυρίδων (δ.σ.): Πρόεδρος

-Αυγερινός Κων/νος (δ.σ.) : τ.μέλος

-Δάγλας Παναγιώτης (δ.σ.): τ.μέλος

-Ζαβιτσάνου Χρυσάφω (δημότισσα): τ.μέλος

– Σιτνίκοβα- Κονιδάρη Έλενα (δημότισσα): τ.μέλος

-Κατωπόδη Γεράσιμο (δημότη): τ.μέλος

-Βεζενές Αριστείδης (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

Να καταγράψει και να προτείνει τρόπους ανάδειξης των πολιτιστικών μας πόρων.

Να ολοκληρώσει, να αναθεωρήσει ή να επιταχύνει δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ειδικότερα:

-Μουσεία, ίδρυση, λειτουργία, συλλογή υλικού.

-Ανάδειξη περιοχής Άη – Γιάννη. Ολοκλήρωση μελετών.

-Υποστήριξη ερευνών (Αρχαιοφυσική, αρχαιολογική, θαλάσσια).

-Περιπατητικό δίκτυο, ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος ( Σπήλαια, πηγάδια κ.λ.π )

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

44. Συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 5μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Κονιδάρης Αθανάσιος (αντιδήμαρχος): Πρόεδρος

-Λάζαρης Αριστοτέλης (δημότης): τ.μέλος

-Γαβρίλης Γεώργιος (δημότης): τ.μέλος

-Σολδάτος Φώτιος (δημότης): τ.μέλος

-Κατωπόδης Δημήτριος (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

-Επιβλέπει και εξειδικεύει την μεταφορά των ελαιοτριβείων μέσα από ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης του λαδιού.

-Αναζητά υποστηρικτικά προγράμματα, όπως το Leader, για την υποστήριξη παραγωγής εξειδικευμένων και πιστοποιημένων προϊόντων, με στόχο την διάθεσή τους στην τοπική τουριστική αγορά.

-Θέματα αλιευτικά και λειτουργίας αλιευτικών αραξοβολιών.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

45. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικών Υποδομών και προσδιορισμός θεματικού αντικειμένου.

Απόφαση: Το ΔΣ συγκροτεί 7μελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του και δημότες ως εξής:

-Καββαδά Έλλη (δ.σ.): Πρόεδρος

-Μάντζαρης Δημήτριος (δ.σ.): τ.μέλος

-Πολίτης Νικόλαος (δ.σ.): τ.μέλος

-Καββαδά Αικατερίνη (δημότης): τ.μέλος

-Κανέλλος Βασίλειος (δημότης): τ.μέλος

-Πολίτης Φ. Αντρέας (δημότης): τ.μέλος

-Ζαβιτσάνος Χαράλαμπος (δημότης): τ.μέλος

Το αντικείμενο της επιτροπής όπως ορίστηκε με εισήγηση Δημάρχου είναι:

-Παρακολούθηση και επίβλεψη των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, με την κατάθεση των απαραίτητων προτάσεων, για την βελτίωσή τους.

-Έκδοση διαφημιστικού υλικού, και άλλες δράσεις προβολής του Νησιού μας.

-Προγράμματα επιμόρφωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών μέσω της ΚΟΙΔΕΜ.

-Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο καταδυτικός τουρισμός, ο αγροτοτουρισμός κ.λ.π

-Μελέτη συγκεκριμένων δράσεων, για την ενίσχυση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, όπως περιηγητικό τραίνο,  δίκτυο ποδηλάτων κ.λ.π.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

46. Αίτηση χορήγησης προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. του Κατωπόδη Δημητρίου

Απόφαση: Απορρίφθηκε πρόταση της αντιπολίτευσης για αναβολή του θέματος.

Ο φάκελος ελέγχθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο και ήταν πλήρης. Το σώμα χορηγεί προέγκριση άδειας λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο.

Η απόφαση ελήφθη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. (6 ψήφοι υπέρ)

Οι 5 σύμβουλοι της αντιπολίτευσης απείχαν της ψηφοφορίας, εγκαταλείποντας την αίθουσα, επικαλούμενοι πλημμελή ενημέρωση.

47. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου

Απόφαση: Το ΔΣ ενέκρινε τα έξοδα κίνησης Δημάρχου (161 ευρώ) που αφορούσαν μετάβασή του και διαμονή στην Πάτρα, για ενημερωτική ημερίδα της ΚΕΔΚΕ στις 3/2/2011.

Η απόφαση ελήφθη ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΠΗΓΗ: meganisi.gov.gr

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις των διαχειριστών του Meganisi News και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν για να διαγραφούν.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

2 Σχόλια

  1. 1. 2η συνεδρίαση)Eτέθει προφορικά προ ημερησίας διατάξεως δια της παρουσίας μου θέμα για τις συγχωνεύσεις σχολείων που απαξιώθηκε από τους παριστάμενους συμβούλους και δεν συζητήθηκε

    2. 3η συνεδρίαση)Κατατέθηκε γραπτό αίτημα γιά συζήτηση προημερησίας διατάξεως αίτημα προς συζήτηση σχετικά με την ΚΥΑ 1605(φεκ 17/14.01.2011) με την οποία σταδιακά καταργείτε το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» όπου ο δήμαρχος περιορίστηκε σε διαπιστώσεις και το θέμα δεν συζητήθηκε.Το αίτημα συνοδεύονταν με αντίγραφο της ΚΥΑ και ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι δυτικής Ελλάδας σχετικά με το πρόβλημα πού προέκυψε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *