Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2023

Πως θα ψηφίσουν οι ναυτικοί στις εκλογές

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012      

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 7 και 82 παρ. 8 του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄)

“Κωδικοποίηση σ΄ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών”.

β) Την ανάγκη της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων ναυτικών.

γ) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

     Τη ρύθμιση λεπτομερειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους Έλληνες ναυτικούς κατά τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, ως ακολούθως:

I.     α) Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012, Έλληνες  ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία, το οποίο προβλέπεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς του κατά την ημέρα της ψηφοφορίας να βρίσκεται σε λιμάνι Δήμου, διαφορετικού από αυτόν στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στο Δήμο του λιμένα που θα βρίσκεται το πλοίο στο οποίο υπηρετούν, με ονομαστικές καταστάσεις, που μετά την επικύρωσή τους με απόφαση του οικείου Πρωτοδικείου έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων.

β)  Για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι πιο πάνω εκλογείς απαιτείται:

1) Να είναι πολίτες Έλληνες, απογεγραμμένοι ναυτικοί, κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου και να υπηρετούν σε πλοίο με Ελληνική σημαία την ημέρα προκήρυξης των εκλογών, δηλαδή την ημέρα δημοσίευσης του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

2) Να είναι γραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους Δήμου της χώρας.

3) Να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 26/2012.

4) Να προβλέπεται ότι το πλοίο, στο οποίο υπηρετούν, θα βρίσκεται, με βάση τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κίνησής του κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σε Ελληνικό λιμάνι Δήμου διαφορετικού από εκείνον στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

γ) Οι ονομαστικές καταστάσεις των εκλογέων αυτών, οι οποίες θα περιέχουν όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, και όπου συντρέχει περίπτωση, ανάλογα στοιχεία αυτών (όπως π.χ. για το βαθμό και την ειδικότητα με την οποία κάθε εκλογέας ναυτικός υπηρετεί στο πλοίο) και στις οποίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά και ο Δήμος, όπου αυτοί θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν, ο οποίος βεβαιώνει πάνω σε αυτές, ότι οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, ανήκουν στη δύναμη του πληρώματος του πλοίου. Οι καταστάσεις θεωρούνται για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του Δήμου όπου ναυλοχεί το πλοίο.

δ) Οι καταστάσεις αυτές, έντυπα των οποίων οι Πλοίαρχοι εγκαίρως πρέπει να προμηθευτούν από αρμόδιες Υπηρεσίες (γραφεία εκλογών) της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας κάθε νομού, συντάσσονται σε πέντε (5) αντίτυπα. Τα τέσσερα (4) αντίτυπα, διαβιβάζονται – παραδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος προκήρυξης των εκλογών στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι παραπάνω εκλογείς, και το ένα (1) αντίτυπο στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ίδιου νομού, προκειμένου να εκτιμήσει τις αντίστοιχες ανάγκες κατά τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την κατανομή των εκλογέων στα τμήματα αυτά.

ε)   Οι επικυρωμένες από το      Πρωτοδικείο καταστάσεις, που αποτελούν πλέον ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, αποστέλλονται αμέσως στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία (γραφεία εκλογών) της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας κάθε νομού, η οποία  μεριμνά για την προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα που θα ψηφίσουν οι εκλογείς αυτοί.

στ)  Οι Πλοίαρχοι των πλοίων που θα καταθέσουν καταστάσεις στα οικεία             πρωτοδικεία για εγγραφή  στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παραλαβή αντιγράφου θεωρημένης κατάστασης από το οικείο Πρωτοδικείο. Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν στην οικεία ως άνω υπηρεσία (γραφεία εκλογών), προκειμένου να παραλάβουν καταστάσεις κατανομής των ναυτικών στα εκλογικά τμήματα, στα οποία θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

ζ) Οι ναυτικοί που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, παραδίδουν έως την 2α Μαΐου 2012, δηλαδή τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 6η Μαΐου 2012 ημερομηνία της ψηφοφορίας, στον Πλοίαρχο του πλοίου που υπηρετούν την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο. Η αναγνώρισή τους ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής γίνεται με την επίδειξη του ναυτικού τους φυλλαδίου.

η)  Οι αστυνομικές ταυτότητες και τα διαβατήρια, με μέριμνα και ευθύνη του Πλοιάρχου, φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος και παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ναυτικούς την επομένη των εκλογών.

ΠΗΓΗ : eklogika.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Πηδάνε από το τρένο;

Ο κ. Νικολόπουλος παραιτήθηκε. Και μην τολμήσει κανείς να ρωτήσει ποιος είναι ο Νίκος Νικολόπουλος. Πρόκειται για τον χαρακτηριστικότερο τύπο […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights