Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Οκτωβρίου 2022

58.293,51 € τακτική επιχορήγηση από ΥΠΕΣ, μηνός Μαρτίου για το Μεγανήσι

Στο ποσό συνυπολογίστηκε και η αμοιβή των εργαζομένων “Βοήθεια στο Σπίτι” Στις  373.136,36 euro το ποσό για τον δήμο Λευκάδας

Το ποσό των 133.368.183,20 ευρώ αποδίδεται από το υπουργείο Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση μηνός Μαρτίου 2012 σε όλους τους δήμους

της χώρας. Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση του υπουργού Τάσου Γιαννίτση (ΑΔΑ: Β4ΩΛΝ-ΧΒ1), «το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ΄αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».

«Από το ανωτέρω ποσό, θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 11.041.306 ευρώ υπέρ ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 49642/9-12-2011, 50840/11/14-2-2012, 54465/11/20-2-2012, 5573/23-2-2012 και 826/13-3-2012 αποφάσεις για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών δήμων».

Όπως, δε, τονίζεται, στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογιστεί:

α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σχολικών φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι/Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007.

β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, και

γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ. 1 .α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

ΠΗΓΗ : autodioikisi.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.