Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
7 Ιουλίου 2020

-5% η αντιμισθία των αιρετών A’θμιας και Β’θμιας Αυτοδιοίκησης

Μείωση στους μισθούς όλων ανεξαιρέτως των αιρετών της α΄βάθμιας και της β΄βάθμιας Αυτοδιοίκησης*, των γενικών γραμματέων περιφερειών και δήμων αλλά και των ειδικών συμβούλων των αιρετών κατά 5% περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, ο εφαρμοστικός του «μνημονίου 2» νόμος που κατατίθεται το απόγευμα στη Βουλή.

Συνέχεια

Αντιμισθία

Σημαντική μεταρρύθμιση που εισάγεται με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» είναι η χορήγηση αντιμισθίας, αντί καταβολής εξόδων παράστασης που ελάμβαναν έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων ανεξαρτήτως πληθυσμού, η οποία καταβάλλεται από το δήμο.

Το ύψος της αντιμισθίας ορίζεται ως εξής:

  • Για δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.
  • Για δήμους με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ισόποση του 80% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.
  • Για δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, ισόποση του 60% των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου.

Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.

Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά 20%. Για την εφαρμογή της διάταξης αρκεί από τους ενδιαφερομένους η προσκόμιση απόφασης της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 93, παρ. 1 του Ν.3852/2010, δηλαδή υπαλλήλων που παίρνουν ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας τους, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψος των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου (άρθρο 92, παρ. 5 του Ν.3852/2010).

Συνεπώς, δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντιμισθίας και αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται, δεδομένου ότι η άδεια που χορηγείται στους αιρετούς αυτούς είναι υποχρεωτική και άνευ αποδοχών, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 93, παρ. 1 του Ν.3852/2010.

Ως πάσης «φύσεως αποδοχές θέσης» νοούνται ο βασικός μισθός και οποιαδήποτε παροχή αποτελεί σταθερή προσαύξησή του.

Το ανώτατο όριο αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου διαμορφώθηκε από 1ης Ιουνίου 2010 με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1, του άρθρου 2 του Ν.3833/2010 στο ποσό των 5.856,08 ευρώ (εγκύκλιος 2/35981/0022/28.05.2010 του υπουργείου Οικονομικών), στο οποίο περιλαμβάνεται ο βασικός μισθός (4.415 ευρώ), το επίδομα θέσης (283,36 ευρώ), τα έξοδα κίνησης (356,22 ευρώ), τα έξοδα παράστασης (356,22 ευρώ) και η πάγια αποζημίωση (445,28 ευρώ). Η τυχόν καταβαλλόμενη οικογενειακή παροχή δεν περιλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λαμβάνουν τις απολαβές από ένα μόνον αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές του αξιώματος που επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στους φορείς στους οποίους κατέχουν τα αντίστοιχα αξιώματα, π.χ. δήμο και νομικό πρόσωπο. Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τους προέδρους των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, των συμβουλίων τοπικής κοινότητας και τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας, οι οποίοι λαμβάνουν από το δήμο, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έξοδα κίνησης (άρθρο 80, παρ. 4 και άρθρο 81, παρ. 2 του Ν.3852/2010).

Σχετικά με την αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβούλων και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 140 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α’). Καταβάλλεται, δηλαδή, για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση κα μέχρι τρεις (3) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα αποζημίωση ίση με ποσοστό 2% του ποσού της αντιμισθίας του δημάρχου καιγια τα μέλη των επιτροπών, εκτός από το δήμαρχο, ένα τοις εκατό (1%) του ίδιου ποσού.

ΠΗΓΗ : localit.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Συνάντηση του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα με αντιπροσωπεία Αντιδημάρχων μικρών νησιών που ανήκουν σε μεγαλύτερους νησιωτικούς Δήμους

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας συναντήθηκε σήμερα με τους Αντιδημάρχους Νήσων, Καλάμου Λευκάδας κ. Φώτιο Σώλο, Κουφονησίων Κυκλάδων κα […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *