Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
26 Μαΐου 2020

Το Συνταγματικό Πραξικόπημα του Νοέμβρη 2011

Μνημονιακοί  – Κυβέρνηση και Βουλή

έκαναν Κουρέλι το Σύνταγμα

για να περάσουν τις αντιλαϊκές κατοχικές πολιτικές

Δεν πρέπει να έχουν συνέπειες;;

του Γιώργου Καλούδη

Δικηγόρου Α.Π. & Σ.τ.Ε.

Επικεφαλής της Επτανησιακής Αναγέννησης

10-2-2012

Το Σύνταγμα είναι ένα ιερό κείμενο.

Ουδείς έχει δικαίωμα να το παραβιάζει.

Από το Μάη 2010 μέχρι τον Νοέμβρη 2011, διαπράχθηκαν πολλές από δόλο παραβιάσεις του ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ.

ΔΥΟ ήταν οι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ. Η ΠΡΏΤΗ ΕΊΝΑΙ Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ και η Δανειακή Σύμβαση του Μάη 2010. Αυτή ήταν η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ.

Με βάση το άρθρο  28 παρ. 3 του Συντάγματος έπρεπε να ψηφισθεί από 180 βουλευτές. Ψηφίστηκε όμως μόνον από 174:  τους 157 του άλλοτε ΠΑΣΟΚ, (πλην Δημαρά, Βασίλη Οικονόμου, Σοφίας Σακαρόφα), από τη Ντόρα Μπακογιάννη και Καρατζαφέρη – ΛΑΟΣ.

Η δεύτερη προκλητική Παραβίαση – Σκάνδαλο, που πέρασε στα μουλωχτά, είναι ο τρόπος της μη παραίτησης του Γιώργου Παπανδρέου και της κυβέρνησής του, αλλά και της συγκρότησης της Κυβέρνησης Παπαδήμου … χωρίς να έχει παραιτηθεί η .. κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Το Σύνταγμα έχει επ’ αυτού πολύ ξεκάθαρες διατάξεις, αντιληπτές ακόμη και από απόφοιτο Δημοτικού:

«Άρθρο 37

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει τον Πρωθυπουργό και, με πρότασή του, διορίζει και παύει τα λοιπά μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς.

2. Πρωθυπουργός διορίζεται ο αρχηγός κόμματος το οποίο διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής.

3. α) Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δευτέρου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος και εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος.

 β) Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για τρεις ημέρες.

 γ) Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί τους αρχηγούς των κομμάτων και, αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού Κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής,  επιδιώκει το σχηματισμό Κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής για τη διενέργεια εκλογών και σε περίπτωση αποτυχίας αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό Κυβέρνησης, όσο το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής, για να διενεργήσει εκλογές, και διαλύει τη Βουλή.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανατίθεται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης ή διερευνητική εντολή σε αρχηγό κόμματος, αν το κόμμα δεν έχει αρχηγό ή εκπρόσωπο, ή αν ο αρχηγός ή ο εκπρόσωπός του δεν έχει εκλεγεί βουλευτής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει την εντολή σ’ αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η πρόταση για την ανάθεση εντολής γίνεται μέσα σε τρεις ημέρες από την ημέρα που ο Πρόεδρος της Βουλής ή ο αναπληρωτής του ανακοινώνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη δύναμη των κομμάτων στην Βουλή η ανακοίνωση αυτή γίνεται πριν από κάθε ανάθεση εντολής».

«Άρθρο 38

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαλλάσσει από τα καθήκοντά της την Κυβέρνηση, αν αυτή παραιτηθεί καθώς και αν η Βουλή αποσύρει την εμπιστοσύνη της κατά το άρθρο 84. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων  2, 3 και 4 του άρθρου 37.

 Αν ο Πρωθυπουργός της παραιτούμενης Κυβέρνησης είναι αρχηγός ή εκπρόσωπος κόμματος που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών, εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 εδάφιο γ’.

 2. Αν ο Πρωθυπουργός παραιτηθεί, εκλείψει ή αδυνατεί για λόγους υγείας να ασκήσει τα καθήκοντά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διορίζει Πρωθυπουργό αυτόν που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, εφόσον  αυτό διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Η πρόταση γίνεται το αργότερο σε τρεις ημέρες από την παραίτηση ή την έκλειψη του Πρωθυπουργού ή από τη διαπίστωση της αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αν κανένα κόμμα δεν διαθέτει στη Βουλή την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 4 και στη συνέχεια το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του προηγούμενου άρθρου».

 

TO ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ

    Με βάση τις παραπάνω διατάξεις είναι καθαρό, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι πριν λάβει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Λουκάς Παπαδήμος έπρεπε να είχαν ρητά και εγγράφως παραιτηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέρνησή του.

Τέτοια παραίτηση ουδέποτε υπήρξε. Εάν έχει κανείς τη παραίτηση Γ. Παπανδρέου να μας τη δείξει. Και όχι μόνον αυτό. Δεν δόθηκαν από τον Π.τ.Δ. και διερευνητικές εντολές σχηματισμού κυβέρνησης στον αρχηγό του Β΄ κοινοβουλευτικού κόμματος Σαμαρά και του Γ’ Κοινοβουλευτικού κόμματος Αλέκα Παπαρήγα.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: Το Σύνταγμα υπάρχει για να εφαρμόζεται  πιστά από όλους και σε κάθε περίπτωση;

Ή υπάρχει για να παραβιάζεται ανάλογα με το προσωπικό και το κομματικό συμφέρον  κάποιων;

Ερωτώνται ακόμα όλοι οι νοήμονες και σκεπτόμενοι:

Αυτή η πρόδηλη, καθαρή, κατάφωρη  παραβίαση του Συντάγματος πρέπει να περάσει έτσι σιωπηλά και απαρατήρητη; Εάν υπάρχει κανείς που προτείνει λήθη και σιωπή, μήπως πρέπει να ξεχάσουμε και την αμερικανοκίνητη χούντα του Γεωργίου Παπαδόπουλου, που το 1967 ανέστειλε τις περισσότερες διατάξεις του Συντάγματος, πάλι με την ίδια αιτιολογία; «Τη δήθεν σωτηρία της πατρίδας ;»

Όχι, Όχι. Όχι.

Ανάμεσα στην ιδιότητα του πολίτη και του πρόβατου εμείς επιλέξαμε να είμαστε ΠΟΛΙΤΕΣ.

Και η ιδιότητα του πολίτη αποδεικνύεται στη πράξη με θάρρος αυταπάρνηση και χωρίς συμβιβασμούς.

Δεν σιωπούμε, αντιστεκόμαστε, όπως  έμπρακτα αποδείξαμε όταν επαναστατήσαμε κατά του Μνημονίου και υπέρ των συμφερόντων των Νησιών μας από τις 12 Σεπτέμβρη 2010, όταν συγκροτήσαμε την Επτανησιακή Αναγέννηση.

  Όσοι διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, αυτά τα ανοσιουργήματα κατά της πατρίδας και του λαού και μάλιστα όχι από άνοια, πρέπει να πληρώσουν. Η παραβίαση των κανόνων χωρίς συνέπειες, για τους παραβάτες οδηγεί σε ζούγκλα.

 

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Ομόφωνα ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η πρόταση της Επτανησιακής Αναγέννησης για τα δάση στα Επτάνησα

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΖΟΥΝ […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *