Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
30 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΓΑ: Δήλωση μεταβολών συνταξιούχου

Μεταβολές στην οικογενειακή και προσωπική κατάστασή τους οφείλουν να δηλώνουν οι συνταξιούχοι ΟΓΑ

Όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός, οι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., καθώς και οι εισπράττοντες τη σύνταξη για λογαριασμό τους, υπογράφοντας την ταχυδρομική επιταγή, με την οποία εισπράττουν τη σύνταξη, υπογράφουν συγχρόνως και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επήλθε καμιά από τις παρακάτω μεταβολές στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του συνταξιούχου, που έχει ως συνέπεια τη διακοπή, αναστολή ή μείωση του ποσού της σύνταξης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, όσοι επιλέξουν την είσπραξη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό θα υποβάλλουν ετησίως παρόμοια δήλωση στον οικείο ανταποκριτή του ΟΓΑ. 1. Μεταβολές που συνεπάγονται μείωση, διακοπή ή αναστολή της σύνταξης: α) Συνταξιοδότηση ή υποβολή αίτησης για σύνταξη από άλλη πηγή ή τον Ο.Γ.Α., του δικαιούχου βασικής σύνταξης. Κατ’ εξαίρεση η βασική σύνταξη δεν διακόπτεται, αν η άλλη σύνταξη είναι πολεμική ή ειρηνικής περιόδου ή χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας ή σύνταξη που χορηγείται από το Επικουρικό Ταμείο Αρτοποιών. β) Άμεση ασφάλιση δικαιούχου βασικής σύνταξης αναπηρίας του Ο.Γ.Α. στο Δημόσιο ή σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. γ) Εισαγωγή παραπληγικού – τετραπληγικού σε άσυλο, με έξοδα του Ο.Γ.Α., του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. δ) Συνταξιοδότηση από οποιαδήποτε πηγή του δικαιούχου κύριας σύνταξης λόγω θανάτου. ε) Γάμος του δικαιούχου σύνταξης λόγω θανάτου. στ)Ενηλικίωση, υιοθεσία, διακοπή σπουδών ή λήψη πτυχίου ή παύση της ανικανότητας για εργασία του  συνταξιούχου ορφανείας. ζ) Για το συνταξιούχο ανασφάλιστο υπερήλικα: Ετήσιο εισόδημα που υπερβαίνει το ύψος των ετήσιων συνταξιοδοτικών παροχών που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στον αγρότη ή στο αγροτικό ζευγάρι. Συνταξιοδότηση του ίδιου ή της συζύγου από άλλο φορέα , όταν το ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από τη βασική σύνταξη του Ο.Γ.Α. Μόνιμη διαμονή του στο εξωτερικό. Παραίτηση του από το δικαίωμα της σύνταξης. η) Θάνατος του συνταξιούχου. θ) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Αν καταβάλλονται στον ίδιο συνταξιούχο δύο κύριες συντάξεις από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται μόνο από τον φορέα που καταβάλλει την μεγαλύτερη σύνταξη (Ν. 3845/2010, αρθ. 3 , § 12)
2. Μεταβολές που συνεπάγονται μείωση της σύνταξης: α) Συνταξιοδότηση του – της συζύγου ή των τέκνων από τον ΟΓΑ ή άλλη πηγή. β) Εισαγωγή απόλυτα ανάπηρου σε άσυλο με έξοδα του Ο.Γ.Α., του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. γ) Απασχόληση του – της συζύγου σε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου ταμείου, πλην της αγροτικής εργασίας ανίκανων τέκνων. δ) θάνατος μέλους οικογενείας (συζύγου ή τέκνου), για το οποίο  υπολογίζεται ποσό στη σύνταξη. ε) Γάμος τέκνου – Ενηλικίωση τέκνου – Διακοπή σπουδών του τέκνου ή λήψη πτυχίου- Παύση ανικανότητας για εργασία τέκνου ή συζύγου. Όλες οι ανωτέρω μεταβολές που συνεπάγονται διακοπή, αναστολή ή μείωση της σύνταξης πρέπει να δηλώνονται αμέσως στον Ανταποκριτή Ο.Γ.Α. ή στο Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων του Ο.Γ.Α. Αν ο συνταξιούχος, κατά την είσπραξη της σύνταξης, δεν δήλωσε μία από τις παραπάνω μεταβολές , θα πρέπει να τη δηλώσει αμέσως στον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α., γιατί, διαφορετικά, θα υποστεί τις συνέπειες του Νόμου.

ΠΗΓΗ : agronews.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.