Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
19 Μαΐου 2024

Εθνικό Ληξιαρχείο: 8 εκατ. όφελος € για δήμους

Εθνικό Ληξιαρχείο: 8 εκατ. όφελος € για δήμους, τέλος στο «χαρτομάνι»

Πάνω από 8 εκατ. ευρώ θα είναι το άμεσο ετήσιο συνολικό όφελος των δήμων από τη λειτουργία του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο», και πολλαπλάσιο το έμμεσο

όφελος από την σημαντική μείωση του όγκου εργασιών των τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου. Η δημοπράτηση του έργου παρουσιάστηκε το μεσημέρι, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, από τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρη Ρέππα και Εσωτερικών Τάσο Γιαννίτση, και -όπως είπαν- υλοποιείται για όλους τους δήμους της χώρας υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εσωτερικών και έχει συνολικό προϋπολογισμό 42.907.342 ευρώπου καλύπτεται από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

Πέραν των οικονομικών οφελών για τους δήμους, με το έργο:

– Θα υπάρξει εξοικονόμηση σημαντικού ποσού για τα ασφαλιστικά ταμεία, από την πλήρη και επικαιροποιημένη καταγραφή των ληξιαρχικών στοιχείων των θανάτων.

– Σταδιακά, θα καταργηθεί η έκδοση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων και πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης.

– Η μείωση του φόρτου εργασίας στα ΚΕΠ από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών για πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις θα φτάσει έως και το 38% και έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα αξιοποίησης των ΚΕΠ για νέες υπηρεσίες, χωρίς αύξηση του κόστους λειτουργίας τους.

Το έργο -το οποίο ανασχεδιάστηκε το τελευταίο διάστημα σύμφωνα με τη νέα δομή και οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, αλλά και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής για την ενοποιημένη -τεχνική και επιχειρησιακή- λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου και του Εθνικού Ληξιαρχείου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο (σε κάθε Δήμο), οδηγεί στη συγκρότηση του Εθνικού Μητρώου Πολιτών- δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας, απλούστευση διαδικασιών και καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών:

Το έργο του «Εθνικού Ληξιαρχείου» περιλαμβάνει δράσεις σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, όπως :

– Η υλοποίηση ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, που θα διαλειτουργεί πλήρως και με ενοποιημένη λογική με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου που υλοποιήθηκε στο Γ’ ΚΠΣ .

– Η ψηφιοποίηση 26 εκατ. περίπου ληξιαρχικών πράξεων από τα 1.034 ληξιαρχικά γραφεία της χώρας.

– Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, σε όσα Ληξιαρχεία απαιτηθεί, για την υποστήριξη του εγχειρήματος. Παράλληλα, θα εκπαιδευτεί το σύνολο των αρμοδίων υπαλλήλων στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος.

– Συμπληρωματικές δράσεις αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των Τμημάτων Δημοτολογίου και Ληξιαρχείου που θα στηρίξουν την απλούστευση των διαδικασιών, τη μείωση της επιβάρυνσης των Υπηρεσιών αλλά και των πολιτών στη συναλλαγή τους με αυτές, καθώς και την εξοικονόμηση πόρων.

Το υπουργείο Εσωτερικών, μέσα από το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών» έχει στόχο τη δημιουργία ΜΙΑΣ ενιαίας βάσης δεδομένων Εθνικού Ληξιαρχείου & Εθνικού Δημοτολογίου. Η βάση αυτή θα δίνει αξιόπιστα στοιχεία με όλη την εικόνα ενός πολίτη, από τη γέννησή του μέχρι και τον θάνατό του, συμπεριλαμβανομένης και της δημοτικής δραστηριότητάς του (π.χ. αλλαγή της οικογενειακής του κατάστασης, μεταδημοτεύσεις κ.λπ.).

Είναι ένα έργο που ενισχύει κατ’ εξοχήν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και προωθεί το οργανωτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Οφέλη από το έργο για υπηρεσίες, ΟΤΑ, φορείς

Δεκάδες φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (ΚΕΠ, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΕΛ.ΑΣ., Εθνική Στατιστική Αρχή κ.λπ.) πρόκειται να αντλούν αυτοματοποιημένα και με άμεσο τρόπο, επικαιροποιημένα και έγκυρα στοιχεία δημοτικής κατάστασης πολιτών και στοιχεία ληξιαρχικού χαρακτήρα, πλέον αποκλειστικά, από το Μητρώο Πολιτών.

Η διαλειτουργικότητα των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με το Μητρώο Πολιτών του ΥΠΕΣ οδηγεί σε σταδιακή κατάργηση της έκδοσης πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης και αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων για όλους τους φορείς. Με τη σταδιακή κατάργηση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης και αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων, εκτός των άλλων, βελτιώνεται η παραγωγικότητα, εξοικονομούνται ανθρώπινοι πόροι, καθώς και χρηματικοί (π.χ., από τα αναλώσιμα).

Ενδεικτικά ο φόρτος εργασίας των ΚΕΠ, μειώνεται έως και 38%, μέσω της αυτοματοποιημένης αυτεπάγγελτης έκδοσης, από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, των πιστοποιητικών που ζητούνται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. Κατ΄ αναλογία, θα μειωθεί ο φόρτος εργασίας των αρμόδιων τμημάτων των Δήμων.

Τα ασφαλιστικά ταμεία πρόκειται να έχουν άμεση πρόσβαση σε επικαιροποιημένα Ληξιαρχικά στοιχεία (πλήρης καταγραφή των νέων θανάτων καθώς και των θανάτων των τελευταίων δεκαετιών), επιτρέποντας την εξάλειψη φαινομένων απόδοσης σύνταξης σε αποβιώσαντες και την εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων Ευρώ ετησίως.

Οι δήμοι θα απαλλαγούν:

  • από την υποχρέωση τήρησης εκλογικών καταλόγων και από τη δίμηνη αποστολή εκλογικών αναθεωρήσεων στο ΥΠ.ΕΣ., αφού αξιόπιστοι εκλογικοί κατάλογοι θα εκδίδονται αυτόματα από το ΥΠ.ΕΣ. μέσω του Μητρώου Πολιτών. Εκτιμάται ότι αυτό ισοδυναμεί με συνολικό όφελος για το σύνολο των Δήμων περίπου 4 εκ. € ετησίως.
  • από την υποχρέωση τήρησης χειρόγραφων Ληξιαρχικών Βιβλίων. Η μηχανογράφηση των Ληξιαρχείων της χώρας θα εκσυγχρονίσει τα Ληξιαρχεία με την αυτοματοποίηση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών τους (διαχείριση Ληξιαρχικών Πράξεων Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων, Συμφώνων Συμβίωσης), μιας και η συντριπτική πλειοψηφία των Ληξιαρχείων δεν είναι μηχανογραφημένα και θα οδηγήσει στην κατάργηση της υποχρέωσης για τήρηση Ληξιαρχικών Βιβλίων. Θα εξεταστεί και δυνατότητα αναδιοργάνωσης των τμημάτων Δημοτολογίου – Μητρώου Αρρένων – Ληξιαρχείου, ώστε να λειτουργήσουν ενιαία ως μια νέα οργανική οντότητα στους Δήμους.
  • από την υποχρέωση τήρησης Μητρώου Αρρένων,. Τα στρατολογικά γραφεία θα μπορούν να προβαίνουν στην ετήσια κατάρτιση στρατολογικού πίνακα αυτοματοποιημένα, γεγονός που θα επιφέρει τη μείωση του φόρτου εργασίας των στρατολογικών γραφείων, κατά 90%, ενώ οι Δήμοι θα απαλλαγούν στο 100% (ισοδυναμεί με όφελος για το σύνολο των Δήμων περίπου 4 εκ. € ετησίως).

Μέσω της διαλειτουργικότητας, πρόκειται να συμβάλλει στην εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιμων εξειδικευμένων μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης, όπως π.χ., του Φορολογικού Μητρώου (TAXIS), του μητρώου ασφαλισμένων (ΑΜΚΑ), καθώς και των επιμέρους μητρώων των ασφαλιστικών Ταμείων και του Μητρώου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η κεντρική διοίκηση θα αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη χάραξη πολιτικής, (π.χ., στατιστικές αναλύσεις)

Οφέλη για τους πολίτες:

  • Επιφέρει ραγδαία βελτίωση στην εξυπηρέτηση τους, αφού :
  • Δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση πιστοποιητικών δημοτικής κατάστασης καθώς και αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων.
  • Μειώνεται ο χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων, καθώς οι Φορείς θα πάψουν να ζητούν από τους πολίτες την προσκόμιση αντιγράφων / αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων ή άλλων πιστοποιητικών.
  • Παύει η υποχρέωση μετάβασης στα ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων που απαιτούν προσκόμιση πιστοποιητικού.
  • Δίνεται η δυνατότητα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης π.χ Διαδίκτυο (Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ), τηλεφωνική εξυπηρέτηση (1500) κ.λπ.

Σε όλο τους το εύρος, τα παραπάνω οφέλη αναμένεται να γίνουν ορατά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του έργου του Εθνικού Ληξιαρχείου (η διάρκεια του έργου υπολογίζεται να αγγίξει τα 3 χρόνια). Στο μεταξύ η σταδιακή ενσωμάτωση Ληξιαρχικών Πράξεων στο Μητρώο Πολιτών, θα επιτρέψει -ήδη από τους πρώτους μήνες υλοποίησης του Έργου- την άμεση αποκόμιση ωφελειών στις κατευθύνσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς έχει ληφθεί πρόνοια για άμεση αξιοποίηση των δεδομένων από τις υφιστάμενες βάσεις που τηρούνται σε τουλάχιστον 150 μηχανογραφημένα Ληξιαρχεία

πηγή:aftodioikisi.gr

0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights