Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Σεπτεμβρίου 2019

Δικαιολογητικά πληρωμής αναδόχων για την “Βοήθεια στο σπίτι”

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΟΗΘΕΙΑ στο ΣΠΙΤΙ»

  Όλοι οι φορείς θα πρέπει να έχουν προσκομίσει:

1.      Τα συνοδευτικά  έντυπα μέχρι και την 31 Ιουλίου 2011 πρωτότυπα (για όσους τα έχουν στείλει μόνο ηλεκτρονικά).

2.      Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά την πληρωμή της δόσης,  με αιτιολογία την είσπραξη χρημάτων.

3.      Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την πληρωμή της δόσης,  με  αιτιολογία την  είσπραξη χρημάτων.

4.      Έκδοση του αντιστοίχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών του φορέα (Τ.Π.Υ. ή Α.Π.Υ.) προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., το οποίο θα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις  που ακολουθούν. (παρακαλούμε να ακολουθήσετε σωστά το παράδειγμα που σας προτείνουμε συμπληρωμένο σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:

Τα στοιχεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. :

Επωνυμία : Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Επάγγελμα : Σύμβουλοι φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διεύθυνση : Μυλλέρου 73-77, 104 36 Αθήνα

Α.Φ.Μ.: 094149181

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών

Στην αιτιολογία  πρέπει να αναφέρονται:

«Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και ο αριθμός ΟΠΣ ανάλογα με τον τύπο  περιφέρειας (ακολουθεί πίνακας με τους κωδικούς ΟΠΣ)

Δράση: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας»

Α΄ ΔΟΣΗ  (30%)  της από …./…./….  Σύμβασης  με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Το όνομα της Μονάδας  (ολογράφως)

Ο αριθμός των ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ,  (σύμφωνα με τη σύμβαση)

Το ποσό της δόσης που καταβάλλεται    ………   €

Παράδειγμα :

Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΠΣ: ……………)

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον  υπηρεσιών φροντίδας

Α΄ Δόση (30%) της από ……/…../…  (ημερομηνία) σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Βοήθεια στο Σπίτι 1,     ……. (αριθμός) εξυπηρετούμενοι,     …….. (ποσό) €

Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας,  ……. (αριθμός) εξυπηρετούμενοι,  ……..(ποσό) €

Τα παραστατικά  θα πρέπει να αποσταλούν στα κεντρικά γραφεία της  Ε.Ε.Τ.Α.Α (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,  υπ΄ όψη κυρίας τ. Κουτρουμπέλη 3ος όροφος, τηλ. 2131320-618 ή 620

Αρχείο της ενότητας (σελίδα) “Βοήθεια στο Σπίτι”

0 Shares

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *