Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
13 Ιουλίου 2024

Διαβούλευση Δήμου Μεγανησίου με τους ετεροδημότες Αθήνας

Και όμως, η διαβούλευση έβγαλε και είδηση: θα πάει το Μεγανήσι στη Λευκάδα;

ΜΕΡΟΣ Α

Ας δούμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Ο δήμαρχος Μεγανησίου τόνισε τη σημασία που μπορεί να έχει η παρουσία αλλά και η ενεργός συμμετοχή των Μεγανησιωτών που διαβιούν στην Αθήνα, μια παρουσία που υπερβαίνει τον τυπικό όρο μιας απλής συνεύρεσης, αφού πέρα από την ανθρώπινη διάσταση υπάρχει και εκείνη της συμμετοχής και της διαβούλευσης στα πλαίσια ενός γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων που αφορούν το νησί και την μετέπειτα πορεία του. Το Ε.Π. του δήμου δίνει, κατά τον δήμαρχο, αυτή τη δυνατότητα να συζητηθούν ουσιαστικά και σε ρεαλιστική βάση τα βασικά ζητήματα του νησιού, μακριά από κουβέντες καφενείου (sic), ακόμα και αν σε κάποια σημεία υπάρχουν διαφωνίες.
Μέσω ενός σχήματος θέλησε να επισημάνει ότι οι όποιες δυνητικές προτεραιότητες, είτε αυτές εκπέμπονται από την εκάστοτε δημοτική αρχή, είτε από την ίδια την κοινωνία, πρέπει να βασίζεται πάνω σε μια αμφίδρομη σχέση, φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το ζήτημα του λιμένος του Βαθιού. Όμως, καθένας, αιρετός ή μη, θα πρέπει εν τέλει να κρίνεται με βάση τις προτεραιότητες, τους στόχους και την υλοποίηση. Ακόμα, σύμφωνα με τον δήμαρχο, το ότι σήμερα η κοινωνία βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, πολιτική και οικονομική, εξέφρασε τη γνώμη ότι οι κρίσεις μπορεί να αποτελούν το έναυσμα για τη λήψη σημαντικών πρωτοβουλιών. (Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί).

Στη συνέχεια έκανε μια αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας της διαβούλευσης και ακολούθησε η συνοπτική παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, μέσα σε ένα κάθε άλλο παρά φιλικό από άποψη δομών και δυνατοτήτων περιβάλλον, αφού για την εκτέλεση του Ε.Π. πρέπει να υπάρχει η αναγκαία στελέχωση σε δυναμικό:
Α. Δομή του Ε.Π.
Αφορά τόσο το όραμα που έχει η δημοτική αρχή για το νησί όσο και το μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη του νησιού, το αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης.
Β. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης
Ακολουθείται από τη δύο φάσεις. Η Α’ φάση αφορά τους βασικούς άξονες που αναφέρονται (α) στο Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής, (β) στις Κοινωνικές Πολιτικές (Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός), (γ) στην Τοπική Ανάπτυξη και (δ) στον ίδιο τον Δήμο. Για το κάθε ένα από τα κρίσιμα ζητήματα όπως είναι π.χ. ο ΣΧΟΟΑΠ και ο Βιολογικός γίνεται η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, ακολουθούν η αντιμετώπισή της και η δρομολόγηση. Η Β’ φάση περιλαμβάνει τον επιχειρησιακό και τον οικονομικό προγραμματισμό (κοστολόγηση, χρηματοδότηση και χρονικός προγραμματισμός των δράσεων).
Στη συνέχεια ο δήμαρχος παρουσίασε τις περιορισμένες κατά παραδοχή του δυνατότητες του δήμου που έχουν να κάνουν
(α) με το αποκαλούμενο εσωτερικό περιβάλλον (με απλά λόγια η κατάσταση η αντικειμενική στην οποία βρίσκεται ο δήμος ως οργανισμός). Ο δήμος Μεγανησίου, λοιπόν, δεν διαθέτει βασικές υπηρεσίες που αφορούν στους τομείς της Υγείας και Πρόνοιας, Ανάπτυξης, Αλιείας, Πολεοδομίας, όπως και δεν διαθέτει μια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη Τεχνική Υπηρεσία, δομές που δεν πρόκειται και να τις αποκτήσει,
(β) με το εξωτερικό περιβάλλον που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του νησιού και που δομείται πάνω στους προαναφερόμενους άξονες, αναφερόμενος σε μια σειρά από παραδείγματα που ξεκινούν από το χωροταξικό και το περιβάλλον και που φτάνουν μέχρι την τουριστική ανάπτυξη και ένα προτεινόμενο μοντέλο που συνδυάζει τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα. (Δείτε το σχετικό βίντεο που ακολουθεί).

Επανερχόμενος στα βασικά και κρίσιμα θέματα των απορριμμάτων του Βιολογικού αλλά και του νερού, τόνισε την αναγκαιότητα να λυθούν σε βάθος 5ετίας, διότι χωρίς αυτά το Μεγανήσι δεν έχει καμία τύχη, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η μεγανησιώτικη κοινωνία έχει αποδεχθεί στο σύνολό της την ανάγκη λύσης τους, ενώ είναι πρόθυμος να καταβάλει το πολιτικό του κόστος (είναι ζητήματα που καίνε, δήλωσε χαρακτηριστικά).
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πρόταση του δήμου που ευελπιστεί να γίνει αποδεκτή από το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με την τοποθεσία που προτείνεται για τον Βιολογικό, που δεν είναι προϊόν αυθαίρετης διαδικασίας, αλλά αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, αφού ο ρόλος του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι τεχνοκρατικός αλλά εισηγητικός ως προς την αναγκαιότητα. Σε ό,τι αφορά τον ΣΜΑ βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Από την άλλη, προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο να κατατεθεί αν υπάρχει μια άλλη επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση / εισήγηση που να μπορεί να υπερισχύσει της κατατεθειμένης, λέγοντας ότι εφόσον πληροί την επιστημονική και ενυπόγραφη τεκμηρίωση δεν συντρέχει λόγος μη υιοθέτησής της, στο τρέχον δίμηνο, ενώ προανήγγειλε τη διοργάνωση μιας Ημερίδας μέσα από την οποία θα δοθεί μια οριστική λύση / απάντηση. (Δείτε το βίντεο που ακολουθεί).

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Νεκτάριος Πολίτης και αναφέρθηκε,
1) στο γεγονός, υπό μορφή ερώτησης, γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για να εισπράξει την απάντηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κονιδάρη ότι αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες (sic),
2) στις Υδατοκαλλιέργειες και
3) σε μια ομολογουμένως μια συνεκτική και τεκμηριωμένη παρουσίαση στον Βιολογικό, αναπτύσσοντας μια σειρά επιχειρημάτων/ερωτημάτων που αφορούν στη χωροθέτησή του (θέση Καραμαντάνι, ένα φυσικό αλσύλιο με πόσιμο νερό), στην ύπαρξη ή μη της μελέτης σκοπιμότητας, στην ελάχιστη προβλεπόμενη χιλιομετρική απόσταση των 500m από τον οικισμό Κατωμερίου και στο ότι η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή NATURA, στο θέμα της υγείας των κατοίκων που προκύπτει ως συνέπεια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις της σωστής χωροθέτησης (επικρατούντες κατευθυντήριοι άνεμοι, έκλυση οσμών και εισπνοή τους, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας, περίπτωση πυρκαγιάς και επικάθηση των εκλυόμενων αερίων 10-12 μήνες στον οικισμό κλπ),

τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι κάτοικοι που υπέγραψαν το διάβημα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει τύχει της αναμενόμενης αντιμετώπισης αλλά μάλλον της αδιαφορίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του βουλευτή Λευκάδας, δεν είναι αντίθετος στη δημιουργία του, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα, αλλά διαφωνώντας με τον τρόπο που αυτή οδεύει προς την υλοποίησή της.
Απαντώντας ο κ. Ζαβιτσάνος στο θέμα των Υδατοκαλλιεργειών ανέφερε ότι αρχικά προβλεπόταν στο Ειδικό Χωροταξικό το νότιο τμήμα του νησιού (Κεφάλι), αλλά σε συνεννόηση με την Περιφέρεια η τελική πρόταση που υπάρχει και στο ψηφισθέν ΠΔ έχει απαλειφθεί η περιοχή η συγκεκριμένη και υπάρχει ένα κομμάτι ανάμεσα σε Κεφάλι και Άτοκο.
Για τον βιολογικό προσπάθησε μεν να υποστηρίξει «συγχωνευμένα» την αναγκαιότητα, η οποία δεν αμφισβητήθηκε από τον κ. Πολίτη, και την υπάρχουσα χωροθέτηση με τη λογική ότι ,αν συμβαίνουν όλα αυτά (τα αρνητικά στα οποία αναφέρθηκε ο κ. Πολίτης), τότε ο Βιολογικός δε μπορεί να υφίσταται πουθενά στο νησί, σε κανένα μέρος. Ωστόσο, ο κ. Πολίτης επέμεινε στην άποψή του σχετικά με την υγεία των κατοίκων και ζήτησε από τον δήμαρχο «να μην πετάει το μπαλάκι στην κοινωνία». (Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Σε αυτό το σημείο, οφείλω –ακόμη μια φορά- ένα «ευχαριστώ» στον Scrom για την παραχώρηση, αφού στο συγκεκριμένο βίντεο έλαχε κατά την εγγραφή ένα μικρό ατύχημα στην κάμερα).

«Κύριε Δήμαρχε δεσμευθείτε ότι το Μεγανήσι θα παραμείνει αυτόνομος καλλικρατικός δήμος»

Κάπως έτσι θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου αποσπάσματος που αφορά στην παρέμβαση της αρχηγού της αντιπολίτευσης κ. Αικ. Καββαδά (Καρατσολάκη) και που αποτελεί είδηση.

Η κυρία Καββαδά, λοιπόν, χαρακτήρισε το Ε.Π. ως ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης στη σημερινή εποχή και γι’ αυτό το λόγο η αντιπολίτευση το στήριξε με την ψήφο της στο συμβούλιο. Η ίδια θεωρεί αναγκαίο να καταγραφούν όλες οι αναγκαιότητες για το Μεγανήσι χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πρόσέθεσε ότι το Ε.Π. είναι δηλωτικό ενός δήμου που χαρακτηρίζεται από οργάνωση, στοχοθεσία, με όραμα, με ικανότητα να ανταπεξέλθει κάτι που συνοψίζεται στην έννοια της διατήρησης της αυτοτέλειας του δήμου Μεγανησίου.
Σε αυτό το σημείο η κ. Καββαδά αποκάλυψε τις διεργασίες ενός παρασκηνίου, σύμφωνα με το οποίο μάλλον έχει αρχίσει να μορφοποιείται ένα σενάριο, το Μεγανήσι να ενσωματωθεί στο δήμο Λευκάδας, κάτι που για την αντιπολίτευση αποτελεί «κόκκινη γραμμή» και «δεν διαπραγματευόμαστε» την αυτοτέλεια του δήμου, λέγοντας ότι «ενσωμάτωση στο δήμο Λευκάδας θα σημάνει ότι θα είμαστε πι παραδουλεύτρες του Νυδριού». Σε αυτό το σημείο κάλεσε τον δήμαρχο Μεγανησίου κ. Ζαβιτσάνο να δεσμευθεί ότι δεν θα συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση σε όλη του τη θητεία.
Στη συνέχεια απευθυνόμενη προς τους παρευρισκόμενους, τους κάλεσε να έχουν μια ενεργό συμμετοχή, με κατάθεση προτάσεων, ιδεών στην Α΄ φάση του Ε.Π., λέγοντας ότι η ψήφος της αντιπολίτευσης για το Ε.Π. του δήμου δεν σημαίνει ότι δόθηκε «λευκή επιταγή». Απευθυνόμενη πάλι προς τον δήμαρχο του είπε ότι «περιμένουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα διαφέρει σε πολλά σημείο από το προηγούμενο το οποίο δεν είχαμε στηρίξει». (Δείτε το βίντεο που ακολουθεί).

Η τοποθέτηση του Θανάση Κονιδάρη


 
Η τοποθέτηση του Τάσου Μάντζαρη (video: Scr0m)
 

 
Το συγκεκριμένο εστάλη (και σε μας) από τον Αποστόλη Γατή

Αγαπητοί συμπολίτες σας ζητάμε συγνώμη, αλλά ένα τεχνικής φύσεως πρόβλημα που υπερβαίνει τόσο τις γνώσεις μας όσο και τις δυνατότητές μας να το αντιμετωπίσουμε καθιστούν αδύνατη τη μεταφόρτωση των αρχείων μας στο youtube.
Τα βίντεο με τις τοποθετήσεις των υπολοίπων Μεγανησιωτών που παρευρέθηκαν στη συνάντση στο “ΤΙΤΑΝΙΑ” μπορείτε να τα δείτε εδώ κι εδώ (Scr0m).

0 Shares

Σχετικά άρθρα

1 Σχόλιο

  1. Τα σημαντικά πράγματα ο δήμαρχος αγαπητοί μου τα λέει στην αρχή και στο τέλος,αν και κάτι θα γράψω σχετικά επί τροχάδην δύο-τρία συμπεράσματα:
    Α)Εάν υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική εισήγηση θ΄αλλάξουμε θέση,δηλαδή όπως έχουν τα πράγματα.
    Β)Ο δήμος δεν έχει διαχειριστική επάρκεια να μπει να διεκδικήσει από μόνος του προγράμματα και χρειάζεται τον όμορο δήμο της Λευκάδας(προφητική προπαγάνδα)δηλαδή σιγά-σιγά δρομολογούμε την κατάργηση του δήμου και την υπαγωγή του στην Λευκάδα ως φυσιολογική εξέλιξη.

    Γ)Ο δήμαρχος έχει ψηφιστεί κι έχει την τελική επιλογή των αποφάσεων με όποιο πολιτικό κόστος εάν θεωρεί αυτός κάτι σωστό,δηλαδή “εκ των ουκ άνευ” η κουβέντα.
    Καλή σας μέρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights