Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
1 Ιουνίου 2023

Το σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού

TA NEA On-line (13-01-11)

Πρόταση – µελέτη για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού µέχρι το 2020, ώστε η χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική στον τοµέα αυτόν και να οδηγηθεί σε έναν τουρισµό 12µηνης διάρκειας µε καλύτερες επιδόσεις, παρουσίασε χθες ο Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Στόχος του ΣΕΤΕ, µέσω της πρότασής του µε τίτλο «Ελληνικός Τουρισµός 2020», είναι πρωτίστως η ανάδειξη του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουρισµού στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

«Είναι µια µελέτη που κοιτάει µακριά και άρα αφορά τον τρόπο που η Ελλάδα θα αναπτυχθεί µέσα τα επόµενα δέκα χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος στον χαιρετισµό του κατά την παρουσίαση της µελέτης του ΣΕΤΕ, η οποία ολοκληρώθηκε µε τη συνδροµή της τράπεζας Eurobank EFG.

Αλλαγή του µοντέλου
«Τη στιγµή που όλοι παραδεχόµαστε ότι το υπάρχον µοντέλοανάπτυξης έχει τελειώσει καιπου όλοι βλέπουµε τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνται, είναι ανάγκη δηµόσιος και ιδιωτικός τοµέας να συνεργαστούµε για να πετύχουµε την αλλαγή του µοντέλου, όπως όλοι θέλουµε», επισήµανε ο κ. Γερουλάνος.

Από την πλευρά τού υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, τόνισε, φέτος θα δοθείέµφαση σε τρία πράγµατα: «Στην εξυπνότερη προώθηση της χώρας, στις δοµές και στα κριτήρια που εξασφαλίζουν ποιότητα στις τουριστικές υπηρεσίεςκαι στην αξιοποίηση της περιουσίας, των υποδοµών αλλάκαι των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της τουριστικής Ελλάδας».

Τεχνοκρατική προσέγγιση
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕΝίκος Αγγελόπουλος τόνισε ότι η πρόταση για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο του ελληνικού τουρισµού είναι κατά βάση πρότασηπολιτικής, πουκατά προτεραιότητα πρέπει να διαχειρισθεί ή και να επιβάλει την αλλαγή νοοτροπίας. «Η σηµερινή ροµαντική προσέγγιση µε την οποία ο δηµόσιος τοµέας αντιµετωπίζει τη σχέση του µε τον τουρισµό πρέπει να µετατραπεί σε προσέγγιση τεχνοκρατική µε συνέχεια και συνέπεια», είπε ο κ. Αγγελόπουλος.

Από τηνπλευρά τής Eurobank EFG, που συνέβαλε στην υλοποίηση της έρευνας, οι Νίκος Νανόπουλος, διευθύνωνσύµβουλος,και Νίκος Καραµούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, στάθηκαν κυρίως στη στρατηγική επιλογή της τράπεζας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων, µεταξύ των οποίων και οι τουριστικές.

Τι δείχνει η µελέτη
Ο Γιώργος ∆ρακόπουλος, γενικός διευθυντής του ΣΕΤΕ, παρουσιάζοντας την πρόταση, τόνισε ότι αποτελεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, ανοιχτή σε βελτιωτικές παρεµβάσεις.

Τα σηµερινά δεδοµένα για τον ελληνικό τουρισµό καταγράφουν υπερσυγκέντρωση της προσφοράς, µε το 65% των κλινών να συγκεντρώνονται σε τέσσερις περιοχές (Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, Μακεδονία) και έντονη εποχικότητα της ζήτησης, µε το 50% των αφίξεων να σηµειώνονται σε τρεις µήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο). Οι επιδόσεις του ελληνικού τουρισµού την τελευταία τριετία δεν ξεπερνούν το 80% των δυνατοτήτων του, ενώ η υπερπροσφορά κλινών προσεγγίζει τις 400.000.

Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό από θεσµικούς και άλλους µετασχηµατισµούς, όπως:

n Αυτόνοµο υπουργείο Τουρισµού n Ιδρυση Γραµµατείας Τουρισµού σε όλα τα συναρµόδια υπουργεία n Μόνιµο γενικό γραµµατέα Τουρισµού ή τουλάχιστον µε πενταετή θητεία n Συντονισµότωνσυναρµόδιων υπουργείωναπό το γραφείοτου Πρωθυπουργού και διακοµµατική συναίνεση για τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης του τουρισµού.

Το Νέο ΜΟΝΤΈΛΟ

που προτείνει ο ΣΕΤΕ απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό θεσµικών, οργανωτικών και λειτουργικών παρεµβάσεων

Παρεµβάσεις για αύξηση των τουριστών

Το σχέδιο προβλέπει παρεµβάσεις για τη διαχείριση της προσφοράς του τουριστικού προϊόντος και της ζήτησης. Οι άξονες των παρεµβάσεων αυτών είναι:

Στον τρόπο διαχείρισης της τουριστικής προσφοράς: n Διατήρηση του προϊόντος «ήλιος και θάλασσα» µε αναβάθµιση της ποιότητάς του και συνεχή βελτίωση της σχέσης τιµής -ποιότητας.

–  Ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού που θα προκύπτουν µέσα από αναλυτική τµηµατοποίηση της ζήτησης.

–  Η διαχείµαση (τουριστική κατοικία – holiday home) είναι ανάµεσα στους πέντε σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τον ελληνικό τουρισµό.

–  Για την αύξηση της ζήτησης, πρέπει να δηµιουργηθούν συνέργειες και οικονοµίες φάσµατος µε τοµείς – κλάδους όπως ο πολιτισµός, ο αθλητισµός, η εκπαίδευση, οι ιατρικές υπηρεσίες και η γαστρονοµία.

Στον τρόπο προσέγγισης της τουριστικής ζήτησης:

–  Το ζητούµενο είναι η δηµιουργία δοµών και κουλτούρας µάρκετινγκ, καθώς επίσης οι αλλαγές σε νοοτροπία και σε οργάνωση.

–  Η συνεχής έρευνα και µελέτη των αγορών είναι προϋπόθεση επιτυχίας, ενώ η ίδρυση εταιρείας µε αντικείµενο το διαδικτυακό µάρκετινγκ του ελληνικού τουρισµού και η σύναψη στρατηγικών συµµαχιών µε αεροπορικές εταιρείες για νέες απευθείας πτήσεις προς τους ελληνικούς τουριστικούς προορισµούς κρίνονται απαραίτητες.

–  Η σύσταση µηχανισµών επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων πρέπει να συγκαταλέγεται επίσης στις στρατηγικές προτεραιότητες.

ΠΗΓΗ: tanea.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights