Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουλίου 2024

135 μέρες εργασίας το χρόνο στους ΟΤΑ για ανέργους

Φωτ. EUROKINISSI 9-5-2011

Με τροπολογία που έχει εισαχθεί στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες Διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», θεσμοθετείται μια διαδικασία που θα εξυπηρετήσει τους δήμους για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους που αφορούν στην εκτέλεση τεχνικών έργων με αυτεπιστασία.

Το προσωπικό που θα απασχολείται σε αυτές τις θέσεις θα απορροφάται μέσα από ένα σύστημα κυλιόμενων Πινάκων Κατάταξης Ανέργων που θα συντάσσονται από τον ΟΑΕΔ και θα ελέγχονται, θα εγκρίνονται ή και θα τροποποιούνται από τον ΑΣΕΠ, ενώ «Το ΑΣΕΠ δύναται να ελέγχει δειγματοληπτικά τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις  πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά» (Άρθρο 40 παρ. 6).

Οι απασχολούμενοι θα μπορούν να εργάζονται στα έργα το πολύ 135 ημέρες ετησίως.

Ακολουθεί το Άρθρο 40, παρ. 6 με τις τροπολογίες. Ολόκληρο μπορείτε να το διαβάσετε παρακάτω.

ΠΗΓΕΣ

  1.  ΚτΕ (8-9/10/2011, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, σελ.21,”Με συνοπτικές διαδικασίες συρρίκνωση κατά 1/3 του στενού δημόσιου τομέα”. “Θεσμοθετείται η αυτεπιστασία“)
  2.  diorismos.gr

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

[…]

3. Άρθρο 40 παρ. 6, εσωτερική παράγραφος 3 : στο τέλος της εσωτερικής παραγράφου 3 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Το ΑΣΕΠ ενημερώνεται από τον ΟΑΕΔ αυθημερόν σχετικά με τους επιλεγόμενους ανά ειδικότητα, τον φορέα πρόσληψης και τη διάρκεια της απασχόλησης.»

5. Άρθρο 40 παρ. 6, εσωτερική παράγραφος 5 : στο τέλος της  εσωτερικής παραγράφου 5 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η πρόσκληση για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Ανέργων εκδίδεται από τον ΟΑΕΔ και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου σε αυτό.»

6. Άρθρο 40 παρ. 6, εσωτερική παράγραφος 10 : αντικαθίσταται η παράγραφος ως εξής:
« 10. Δικαίωμα πρόσληψης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν μόνον όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων όπως αυτός οριστικοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά την πρόσληψη και δεν έχουν υπερβεί τις 135 εργάσιμες ημέρες ετησίως. » […]

To άρθρο μας έστειλε ο Αποστόλης Γατής

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights