Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
3 Ιουλίου 2022

Αναλυτικά οι προσλήψεις για τα έτη 2010-2011

Αναλυτικά στοιχεία των προσλήψεων για τα έτη 2010 και 2011 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, από τα αναλυτικά στοιχεία των προσλήψεων για τα έτη 2010 και 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, προκύπτει ότι:

α) Για τα έτη 2010 και 2011 εκδόθηκαν μόλις 7.385 εγκρίσεις νέων προσλήψεων τακτικού προσωπικού (5.190 για το 2010 και 2.195 για το 2011), έναντι περίπου 80.000 αποχωρήσεων.
β) Ο αριθμός των συμβασιούχων (έργου, ορισμένου χρόνου και stage) το 2009 ανήρχετο σε περίπου 120.000 απασχολούμενους και σήμερα ανέρχεται σε 35.000, δηλαδή έχουμε μείωση 70%!
γ) Από το 2009 έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων στο δημόσιο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μειώθηκε κατά 200.000 άτομα περίπου.
δ) Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «έχει παγώσει» περισσότερους από 9.000 διορισμούς μονίμων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ε) Όλες οι διαδικασίες προσλήψεων από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ γίνονται με το νόμο του ΑΣΕΠ.

Παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία των προσλήψεων για το 2010 και 2011:

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2010
Το 2010 αποχώρησαν 53.336 άτομα.

Με τα άρθρα 10 και 11 του ν. 3833/15.3.2010 «πάγωσαν» οι εγκρίσεις προσλήψεων και οι προσλήψεις για το έτος 2010, με εξαίρεση τους τομείς Υγείας, Παιδείας και Άμυνας. Στη συνέχεια, από 19.5.10, με το ν.3848/2010, επεκτάθηκε η απαγόρευση στους ΟΤΑ Α’ βαθμού, και από 8.8.10,  με το ν.3870/2010, επεκτάθηκε η απαγόρευση και σε άλλες ειδικές κατηγορίες.
Μέχρι τη δημοσίευση των παραπάνω νόμων είχαν εγκριθεί 100 μόνον προσλήψεις. Από τις 15.3.2010 έως τις 31.12.10 εκδόθηκαν 5.090 εγκρίσεις προσλήψεων για τους τομείς που εξαιρούνταν (Υγείας, Παιδείας, Άμυνας).

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν 5.190 θέσεις τακτικού προσωπικού:
– ΥΠΕΠΘ: 1.993 άτομα
– Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 3.097 άτομα
– Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: 100 άτομα.

Επίσης, εντάχθηκαν οι Απόφοιτοι των Στρατιωτικών και λοιπών παραγωγικών σχολών και υλοποιήθηκαν οι υποχρεωτικές μεταφορές 2.316 ατόμων από τις ΔΕΚΟ: ΟΑ, ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ.
Βάσει εγκρίσεων πρόσληψης των ετών 2007, 2008 και 2009, το 2010 υλοποιήθηκαν συνολικά 22.357 ατομικές πράξεις διορισμού σε θέσεις τακτικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, με αποφάσεις των οικείων οργάνων. Είναι προσλήψεις των ετών 2007, 2008 και 2009.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2011
Με το άρθρο 11 του ν. 3833/2010 (δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 15.3.10), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.4 του ν.3899/2010 (δημοσίευση σε ΦΕΚ στις 17.12.10) θεσπίστηκε ο περιορισμός των προσλήψεων για το 2011 με αναλογία 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις του 2010.  Ο ίδιος νόμος θέσπισε τη διαδικασία έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κατανομής προκειμένου να προχωρήσουν οι εγκρίσεις πρόσληψης σε ατομικές πράξεις διορισμού, με στόχο να ελέγχεται η εφαρμογή του περιορισμού των προσλήψεων.
Στη συνέχεια, με το άρθρο 37 του ν.3986/1.7.2011, θεσπίστηκε ο περαιτέρω περιορισμός των προσλήψεων με την εφαρμογή της αναλογίας 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις του 2010.
Το 2011 συνολικά εκδόθηκαν εγκρίσεις πρόσληψης για 2.195 άτομα (13.248 ανθρωπομήνες).

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν σε θέσεις τακτικού προσωπικού 2.195 άτομα:
– Υπουργείο Υγείας 935 άτομα εκ των οποίων: 681 Ειδικευμένοι Ιατροί, 66 πληρώματα Ασθενοφόρων, 12 Τεχνικοί, 103 σε Διάφορες Ειδικότητες, 10 Βοηθητικό προσωπικό, 63 Νοσηλευτές
– Υπουργείο Δικαιοσύνης 221 άτομα εκ των οποίων: 62 Δικαστικοί Λειτουργοί, 159 Διοικητικοί Υπάλληλοι
– ΥΠΕΠΘ: 600 Δάσκαλοι και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 400 Καθηγητές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 100 Ιερείς
– Επιτροπή Ανταγωνισμού: 38 Ειδικοί Επιστήμονες σε θέματα ανταγωνισμού (Πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενο φορέα και δεν επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός)
– 1 Συγγενής θανόντος εν ώρα υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Επίσης αποφοίτησαν από Στρατιωτικές και λοιπές παραγωγικές σχολές 3.602 άτομα (12.696 ανθρωπομήνες): 22 Πυροσβέστες, 132 Αξιωματικοί ΕΛΑΣ, 2.110 Αστυφύλακες, 92 ΣΜΥΝ, 238 ΓΕΕΘΑ, 165 ΕΣΔΔΑ και 20 Λιμενικού.
Υλοποιήθηκαν οι υποχρεωτικές μεταφορές 2.316 ατόμων από τις ΔΕΚΟ (16.632 ανθρωπομήνες): από ΟΑ: 445 άτομα, από ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ 1.568 άτομα, από ΓΑΙΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ 32 άτομα, από Όμιλο ΟΑΣΑ 271 άτομα.
Από την ανωτέρω μείωση του τακτικού προσωπικού του δημόσιου τομέα που επετεύχθη κατά το έτος 2011, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2010.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1.  Έτος 2009
Το 2009 δόθηκαν εγκρίσεις για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για 88.665 άτομα, μη συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων για τους ΟΤΑ, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 10.000. Επίσης είχαμε περίπου 22.000 stage. Σύνολο120.000 περίπου συμβασιούχοι.

2.  Έτος 2010
Το 2010 απασχολήθηκαν συνολικά 74.289 άτομα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα.

3.  Έτος 2011
Με το ν.3899/2010 θεσπίστηκε για το 2011 μείωση των εγκρίσεων έκτακτου προσωπικού κατά 15% σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του 2010. Στη συνέχεια, με το ν.3986, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1.7.2011 θεσπίστηκε η υποχρέωση μείωσης έκτακτου προσωπικού κατά 50%. Από την 1.1.11 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου είχαν ήδη δοθεί 19.033 εγκρίσεις.
Μέχρι σήμερα, για το έτος 2011, εγκρίθηκαν συνολικά 34.851 συμβάσεις – πλην των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διάρκειας 255.185 ανθρωπομηνών. Το επιτρεπόμενο από τον εφαρμοστικό νόμο όριο για το 2011 είναι 37.146 συμβάσεις συνολικής διάρκειας 297.843 ανθρωπομηνών. Μέχρι τη συμπλήρωση του επιτρεπτού ορίου υπολείπονται ακόμα 2.295 συμβάσεις συνολικής διάρκειας 42.658 ανθρωπομηνών.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι συμβάσεις έκτακτου προσωπικού:
– 3.086 προσωπικό για τη στελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών και δομών των ΟΤΑ, η πλειοψηφία των οποίων είναι Βρεφονηπιοκόμοι για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της χώρας
– 16.220 Αναπληρωτές Δάσκαλοι και Καθηγητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων της χώρας
– 1.300 Διδακτικό προσωπικό ΤΕΙ
– 250 Διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ
– 750 ΙΚΑ ΕΤΑΜ
– 1.400 ΟΑΕΔ
– 648 Προσωπικό για κατασκηνώσεις
– 398 Προσωπικό νοσοκομειακών μονάδων
– 2.900 Προσωπικό Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
– 280 ΟΤΕΚ
– 350 ΕΡΤ
– 116 Προσωπικό για υποδοχή μεταναστών
– 2.154 Αρχαιολόγοι,  Νυχτοφύλακες, λοιπό προσωπικό για τη στελέχωση των Μουσείων της χώρας κατά τη θερινή περίοδο
– 1.200 Ειδικοί Φρουροί
– 2.750 Εποχικοί Πυροσβέστες
– 100 προσωπικό ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα για το Υπουργείο Παιδείας:
Οι εγκρίσεις που δόθηκαν το 2010 στο Υπουργείο Παιδείας και σε φορείς που εποπτεύονται από αυτό και επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ανήλθαν συνολικά σε 33.625 άτομα, ήτοι 301.803 ανθρωπομήνες.
Το 50% αυτών είναι: 16.848 άτομα ή 151.222 ανθρωπομήνες.
Οι εγκρίσεις που δόθηκαν συνολικά το έτος 2011 ανήλθαν σε 18.038 άτομα ή 145.826 ανθρωπομήνες. Ειδικά για τους αναπληρωτές καθηγητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, η μείωση των μηνών απασχόλησης από 9 το 2010 σε 8 το 2011, προκειμένου να απασχοληθούν τα απαραίτητα άτομα και να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολείων.
Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, δόθηκε έγκριση για 16.220 άτομα ήτοι 129.754 ανθρωπομήνες.

Από τη μείωση του έκτακτου προσωπικού του δημόσιου τομέα που αφορά στο έτος 2011, προκύπτει συνολικό δημοσιονομικό όφελος ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2010.

«ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ»

ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΣΕΠ 2010  4.207
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 636
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2643/1998 (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)  1.500
ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΒΑΣΕΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ) 480
ΔΕΗ 1.624
ΟΤΑ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31-12-2009 659
ΣΥΝΟΛΟ 9.106

Δείτε το πρωτότυπο έγγραφο στο government.gov.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *