Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Ιουλίου 2022

Αφορολόγητο τέλος… με 7 κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες

 

 

 

 

 

 

 

Στην κατάργηση του αφορολόγητου ορίου για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες με την επιβολή “αλγοριθμικού φόρου” με βάση επτά αντικειμενικά κριτήρια προχωρά άμεσα το υπουργείο Οικονομικών με στόχο να διευρύνει τη φορολογική βάση και να ενισχύσει τα έσοδα του Δημοσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που ανατρέπει πλήρως το ισχύον καθεστώς φορολογίας για 900.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αναμένεται να εφαρμοστεί το 2012 προβλέπει ότι ο προσδιορισμός του εισοδήματος θα γίνεται πλέον με βάση πλέγμα κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται ακόμα και η κινητή περιουσία του φορολογούμενου, όπως καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε είδους επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Τα υπόλοιπα συστατικά του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι το είδος, ο χρόνος και ο τόπος άσκησης της δραστηριότητας, η κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, η ακίνητη περιουσία και ο τρόπος διαβίωσης, καθώς και το φορολογικό ιστορικό.

Στόχος των ρυθμίσεων είναι να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα και να δοθεί τέλος στο φαινόμενο η συντριπτική πλειονότητα να εμφανίζεται στην Εφορία με πενιχρά εισοδήματα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών το πλέγμα των νέων κριτηρίων θα αυξήσει δραστικά το φορολογητέο εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι η συντριπτική πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων που με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα είναι σήμερα αφορολόγητοι θα πληρώσουν φόρο.

“Ελεγκτική παρατήρηση”

Mε τη συλλογή και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ή δεδομένων από την “ελεγκτική παρατήρηση” θα διαμορφώνεται ο αλγόριθμος για το μεικτό κέρδος και τον τζίρο από τις πωλήσεις σε ένα κατάστημα.

Ετσι με βάση τη σταθερή ποσοστιαία αναλογία μεταξύ της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης και τον όγκο των πωλήσεων έχεις τη δυνατότητα να προσδιορίσεις το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα για το συγκεκριμένο κατάστημα και συνεπώς και τον ΦΠΑ που πρέπει να αποδίδει.

Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσει ο εμπλουτισμός της βάσης των δεδομένων και στοιχείων με άλλα αντικειμενικά κριτήρια και σταθερές αναλογίες για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ.
Οπως σημείωνε αρμόδιος παράγοντας, για τον εντοπισμό του πραγματικού εισοδήματος θα χρησιμοποιηθεί και η αρχή του συσχετισμού.

Για παράδειγμα όπως ανέφερε χαρακτηριστικά τα έσοδα από την εκμετάλλευση κομμωτηρίου που λειτουργεί σε ξενοδοχείο μπορούν να προσδιοριστούν από την πληρότητα του ξενοδοχείου με μια αναλογική σχέση με βάση την οποία από τον αριθμό των πελατών του ξενοδοχείου θα προκύπτει ο αριθμός των πελατών του κομμωτηρίου που θα πολλαπλασιάζεται με μια μέση τιμή και έτσι θα προσδιορίζεται ο τζίρος του κομμωτηρίου.

Με τη μεθοδολογία αυτή μπορείς να προσδιορίσεις τα έσοδα ενός σουβλατζίδικου με βάση τις παραγγελίες για πίτες.

Η αρχή του συσχετισμού θα εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπως ο προσδιορισμούς του φορολογητέου εισοδήματος με βάση την ακίνητη ή κινητή περιουσία του φορολογούμενου.

Πέραν του μεικτού κέρδους, ο αλγόριθμος για τον υπολογισμό του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα περιλαμβάνει και τα ακόλουθα συστατικά:

Την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων και τη μορφή της εταιρείας.
Τον κλάδο και το είδος της δραστηριότητας.

Τον τόπο και τον χρόνο άσκησης του επαγγέλματος.

Τις μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες (αριθμός προσωπικού, ενοίκιο, εξοπλισμός κ.ά.).

Το φορολογικό ιστορικό (αν ο φορολογούμενος είναι συνεπής ή έχει εντοπιστεί στο παρελθόν για παραβάσεις ή είναι οφειλέτης).

Την ακίνητη περιουσία.

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, μετοχές, καταθέσεις, αμοιβαία κ.ά.)

Από τον συνδυασμό των παραπάνω στοιχείων θα προκύπτει ένα ελάχιστο ύψος εισοδήματος και σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται ότι από το επάγγελμα και τα εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος, καθώς και από τα πάσης φύσεως έκτακτα έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν τα ποσά των αποταμιεύσεων, η αξία και τα έξοδα συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει, καθώς και οι λοιπές δαπάνες διαβίωσής του, θα του καταλογίζεται πρόσθετος τεκμαρτός φόρος.

73 στους εκατό

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το 73% των δηλωθέντων εισοδημάτων από ελεύθερα επαγγέλματα συγκεντρώνεται στα κλιμάκια κάτω από το αφορολόγητο και μόλις το 0,6% δηλαδή 2.557 σε σύνολο 421.203 ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνει πάνω από 100.000. Εισόδημα χαμηλότερο από το αφορολόγητο δηλώνει επίσης το 87% των εισοδηματιών και το 56,3% των εμποροβιοτεχνών.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Με βάση τον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών, η καταγραφή των κινητών περιουσιακών στοιχείων θα γίνει με μια ειδική δήλωση που θα κληθούν να συμπληρώσουν όλοι φορολογούμενοι (έντυπο Ε10).
Στη δήλωση αυτή θα αναγράφονται καταθέσεις στις τράπεζες, επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές, έσοδα που εισπράχθηκαν από τη ρευστοποίηση επενδύσεων ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έξοδα διαβίωσης κ.ά.

Τα επτά κριτήρια για τη φορολόγηση
1 Η ακίνητη περιουσία
2 Η κινητή περιουσία (μετοχές, καταθέσεις)
3 Οι μισθολογικές & λειτουργικές δαπάνες
4 Ο κλάδος & το είδος της δραστηριότητας
5 Η περιοχή της επαγγελματικής στέγης
6 Η κατηγορία των βιβλίων
7 Συντελεστής ο τζίρος του κλάδου

ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πρώτο βήμα η βάση δεδομένων για τον τζίρο
Η αρχή για τη διαμόρφωση του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αλλά και του ΦΠΑ θα γίνει με τη συλλογή εμπειρικών και στατιστικών στοιχείων για το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από τον κάθε επιτηδευματία. Μάλιστα, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του μέτρου.

Σταθερή αναλογία

Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών τόνιζε ότι πρόκειται για μία μέθοδο που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης και έδινε το ακόλουθο παράδειγμα:
Κατάστημα που πουλάει υποκάμισα προς 120 ευρώ τα οποία έχει αγοράσει 100 ευρώ έχει μεικτό κέρδος 20 ευρώ. Συνεπώς, γι΄ αυτό το κατάστημα η σταθερή αναλογία για τον προσδιορισμό του μεικτού κέρδους είναι 20%.
Αυτόματα λοιπόν θα προκύπτει ένας αλγόριθμος για το μεικτό κέρδος της επιχείρησης. Στη συνέχεια, με την καταγραφή των εισπράξεων από την παρακολούθηση του καταστήματος από ελεγκτές θα δημιουργείται μία βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για την καλύτερη δυνατή εκτίμηση των πωλήσεων του συγκεκριμένου καταστήματος.
Παραδείγματα
Αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών έδινε ένα παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ του φορολογητέου εισοδήματος που θα προκύπτει από τη χρήση των αντικειμενικών κριτηρίων και του δηλωθέντος εισοδήματος:
Γιατρός με ιατρείο σε περιοχή της Αθήνας υψηλού εισοδηματικού επιπέδου δηλώνει στην Εφορία κατά μέσον όρο τα τελευταία χρόνια 15.000 €. Με τη χρήση του αλγόριθμου το φορολογητέο εισόδημά του θα είναι τουλάχιστον 40.000 €.

Εμπορος με κατάστημα ειδών ένδυσης σε ένα “μεσαίο” προάστιο των Αθηνών δηλώνει σήμερα καθαρό εισόδημα 10.000 €. Με τα νέα κριτήρια το φορολογητέο εισόδημά του θα αυξηθεί στα 20.000 €.

Πιο ισχυρό από τα τεκμήρια

Το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα που θα προσδιορίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη χρήση συγκεκριμένων μαθηματικών τύπων θα υπερισχύει και έναντι των τεκμηρίων διαβίωσης και

έναντι των εισοδημάτων που προκύπτουν με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό. Μάλιστα, για να αποφευχθούν προστριβές και διενέξεις μεταξύ των φορολογικών αρχών και του φορολογούμενου θα του δίνεται ως κίνητρο το κλείσιμο της υπόθεσής του και η οριστική απαλλαγή του από τον έλεγχο.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να εντοπιστούν τα πραγματικά εισοδήματα των ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να δοθεί τέλος στο φαινόμενο η συντριπτική πλειονότητα να εμφανίζεται στην Εφορία με πενιχρά εισοδήματα.

Κάτω από 10.000 ευρώ

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι ενώ οι μισθωτοί δηλώνουν κατά μέσον όρο ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και οι συνταξιούχοι 12.000 ευρώ, η πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και εμποροβιοτεχνών δηλώνει κάτω από 10.000 ευρώ.

ΕΘΝΟς ΤΗς κΥΡΙΑΚΉς

Via newscode.gr

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *