Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
5 Δεκεμβρίου 2022

10 ερωτήσεις- απαντήσεις για την “εργασιακή εφεδρεία”

Η αξιολόγηση και τα κριτήρια

1. Ποιο προσωπικό θα τεθεί σε καθεστώς εφεδρείας;

Τμήμα των υπαλλήλων αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου των υπό συγχώνευση και κατάργηση δημόσιων οργανισμών που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, το οποίο θα κριθεί ως “πλεονάζον”, με βάση τα οργανογράμματα των φορέων υποδοχής. Τα γενικά κριτήρια βάσει των οποίων θα προκύπτει το πλεονάζον προσωπικό θα καταγραφούν στον “οδικό χάρτη” των συγχωνεύσεων και καταργήσεων οργανισμών που θα συντάξουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, οι οποίοι θα επιλεγούν από την κυβέρνηση. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνεται από τον φορέα υποδοχής. Έτσι σε περίπτωση που υπάρχουν 5 οδηγοί από τον καταργούμενο οργανισμό για να καλύψουν 2 θέσεις στον νέο οργανισμό θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων που θα προσδιορίσει ο φορέας υποδοχής (ηλικία, αποδοτικότητα κ.λπ.). Οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου των ΝΠΔΔ που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν θα μετακινηθούν αυτοδίκαια στο Δημόσιο, γιατί καλύπτονται από τη συνταγματική διάταξη περί μονιμότητας. Θα μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου, χωρίς να προσμετρηθούν στην αναλογία “1:10” για το 2011 ή “1:5” για τα έτη 2012-2015.

2. Πώς θα γίνει η αξιολόγηση του πλεονάζοντος προσωπικού;

Η εμπειρία του ΟΣΕ και του ΟΑΣΑ δείχνει ότι θα αξιοποιηθούν εταιρείες-σύμβουλοι, οι οποίες θα παραδώσουν μελέτες για το ανθρώπινο δυναμικό των οργανισμών που συγχωνεύονται ή καταργούνται. Στην “κόκκινη ζώνη” της εφεδρείας αναμένεται να ενταχθούν -για παράδειγμα- ειδικότητες όπως υπάλληλοι λογιστηρίου -σε περίπτωση συγχωνεύσεων-, αφού στον νέο οργανισμό θα προβλέπεται η λειτουργία μίας οικονομικής υπηρεσίας ή διοικητικών υπαλλήλων υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

3. Με ποια κριτήρια το ΑΣΕΠ θα κατατάσσει το πλεονάζον προσωπικό σε ειδικούς πίνακες ανά φορέα;

Στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που επεξεργάζεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιλαμβάνονται κριτήρια που αφορούν τις ειδικές δεξιότητες και τα προσόντα του υπαλλήλου αλλά και κοινωνικά κριτήρια που έχουν να κάνουν με την οικογενειακή του κατάσταση. Υπάρχει συζήτηση για το εάν θα μπει συντελεστής βαρύτητας με τον οποίο θα προσδιορίζεται η σημαντικότερη ομάδα κριτηρίων που θα δίνει το “διαβατήριο” για μία θέση στο Δημόσιο. Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί περιλαμβάνουν τη μοριοδότηση του διδακτορικού με 150 μόρια και του μεταπτυχιακού με 100. Με περισσότερα μόρια θα πριμοδοτηθούν επίσης εκείνοι που γνωρίζουν ξένες γλώσσες και έχουν επάρκεια σε γνώσεις υπολογιστή. Επίσης, σύμφωνα με τις προτάσεις που έχει κάνει και το ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία του υπαλλήλου θα λαμβάνει 30 μόρια για κάθε χρόνο. Ειδική βαθμολόγηση έχει προταθεί για την ηλικία των υπαλλήλων με 5 μόρια ανά έτος, καθώς και τον χρόνο ένταξης στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ για μετάταξη. Θα λαμβάνεται υπόψη και η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

4. Για πόσο χρονικό διάστημα και με ποια αμοιβή θα τεθεί το πλεονάζον προσωπικό σε καθεστώς μισθωτής εφεδρείας;

Το προσωπικό που θα χαρακτηριστεί “πλεονάζον” θα απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του, θα αξιολογηθεί από το ΑΣΕΠ και θα λαμβάνει για 12 μήνες το 60% του βασικού μισθού. Για παράδειγμα, αν ένας υπάλληλος έχει μεικτές αποδοχές 1.500 ευρώ μηνιαίως με βασικό μισθό 1.100 ευρώ, θα λαμβάνει για έναν χρόνο 660 ευρώ.

5. Πόσοι υπάλληλοι από όσους χαρακτηριστούν “πλεονάζον προσωπικό” θα μπορούν να μεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου;

Ο εκτελεστικός νόμος του Μεσοπρόθεσμου προβλέπει ένα ποσοστό 10% κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, το 2011 με την αναλογία “1:10” υπολείπονται περίπου 1.700 θέσεις για να καλυφθούν με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή με νέους διορισμούς. Με δεδομένο ότι αναμένουν την τοποθέτησή τους οι απόφοιτοι των στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, για τη φετινή χρονιά δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εάν και φέτος πραγματοποιηθούν περίπου 50.000 αποχωρήσεις, τότε το 2012 με την αναλογία “1:5” θα μπορούν να πραγματοποιηθούν 10.000 προσλήψεις και μετατάξεις. Εξ αυτών οι 1.000 θα είναι από το προσωπικό εν “εφεδρεία”. Η μετακίνηση του “έφεδρου” θα εξαρτηθεί και από την ειδικότητα που κατέχει.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η πρόβλεψη για όσους δεν μεταταχθούν σε νέα υπηρεσία

6. Τι θα γίνει με όσους υπαλλήλους εν “εφεδρεία” δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό των μεταταγέντων στο Δημόσιο;

Εάν υπάρχει προσωπικό σε “εφεδρεία” που ξεπερνά τον αριθμό των μεταταγέντων, ο εφαρμοστικός νόμος περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

  • θα επιλέγονται ύστερα από αίτησή τους κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 30% επί του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται για απασχόληση προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα. Από τις 22.500 θέσεις εποχικού προσωπικού που προβλέπονται για το 2012 θα καλυφθούν από τους “εφέδρους” οι 6.750 θέσεις.
  • προηγούνται έναντι όλων των λοιπών κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων για μερική απασχόληση, εφόσον υποβάλουν αίτηση.
  • μπορεί κατ’ εξαίρεση να αποχωρήσουν με εθελουσία έξοδο, με βάση ειδικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα καταρτιστεί.
  • θα διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης εάν βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Εάν το προσωπικό επιλέξει να απασχοληθεί στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με μερική απασχόληση, θα αμείβεται από τη νέα υπηρεσία με τις αποδοχές που προβλέπονται.

7. Εάν ένας “έφεδρος” απασχοληθεί ως συμβασιούχος για 8 μήνες, τι θα κάνει μετά τη λήξη της σύμβασής του;

Θα μπαίνει εκ νέου σε εφεδρεία για 4 μήνες και θα αναμένει τη μετάταξή του. Ακόμα και μετά την πάροδο των 12 μηνών της εργασιακής εφεδρείας, όσοι δεν έχουν βρει εργασία θα μπορούν να συμμετέχουν στους πίνακες κατάταξης χωρίς να λαμβάνουν την αποζημίωση του 60% του βασικού μισθού. Η συμμετοχή στον πίνακα του ΑΣΕΠ θα τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται σε θέσεις εποχικού προσωπικού στο Δημόσιο κατά διαστήματα.

8. Από ποιον φορέα θα πληρώνονται οι “έφεδροι”, αφού οι φορείς που απασχολούνταν, θα συγχωνευτούν ή θα καταργηθούν;

Μέχρι τον προσδιορισμό του πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση φορέα. Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Εργασίας θα καθοριστεί ο φορέας που επιβαρύνεται με την καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό που θα τεθεί σε “εφεδρεία”, ο τρόπος καταβολής των αποδοχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

9. Τι θα γίνει αν μετά από 12 μήνες ο “έφεδρος” υπάλληλος δεν έχει καταφέρει να αποκατασταθεί επαγγελματικά είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο Δημόσιο με τις προβλέψεις του εφαρμοστικού νόμου;

Θα μπορεί να συμμετέχει στον πίνακα κατάταξης μέχρι να μεταταγεί σε θέση μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να εργάζεται σε θέσεις εποχικού προσωπικού. Δεν θα λαμβάνει όμως το 60% του μισθού του ως αποζημίωση.

Ο αριθμός των “εφέδρων”
“Κλειδί” η αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού

10. Από ποιους παράγοντες θα επηρεαστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα τεθούν σε καθεστώς “μισθωτής εφεδρείας”;

Από την ταχύτητα με την οποία θα πραγματοποιηθούν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις οργανισμών, αλλά και από τη διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων στα υπουργεία και στα ΝΠΔΔ, που θα ανακοινωθούν το φθινόπωρο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος για τη δημιουργία Επιτελικού Κράτους. Σε κάθε περίπτωση η αναμόρφωση του κρατικού μηχανισμού θα επιφέρει χιλιάδες μετατάξεις στον “στενό” δημόσιο τομέα και θα καθορίσει τις κενές οργανικές θέσεις που θα μπορούν να καλυφθούν με μετατάξεις από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σε βάθος τριετίας αναμένεται να δημιουργηθεί “συνωστισμός” στους πίνακες αναμονής που θα διαμορφώσει το ΑΣΕΠ. Κάτω από το ασφυκτικό καθεστώς της αναλογίας προσλήψεων-απο-χωρήσεων αναμένεται ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων να απολυθεί, ουσιαστικά αφού δεν θα μπορεί να ενταχθεί ούτε στο 10% των μεταταγέντων αλλά ούτε και στο 30% των “εφέδρων” που θα μπορούν να εργαστούν ως εποχικό προσωπικό στο Δημόσιο.

ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ στο ethnos.gr (12/8/2011)

Σχετικά

23. Καστανίδης vs Κουκουλόπουλος για εργασιακή εφεδρεία στους ΟΤΑ
22. Απολύσεις και στους ΟΤΑ
21. Video: Άγρια κόντρα Λοβέρδου – Τσίπρα για τους δημόσιους υπάλληλους
20. Ποιοι και πως θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία
19. Εφεδρεία στους Δήμους. Σε κίνδυνο 44.000 υπάλληλοι
18. Οι 151 φορείς του δημοσίου για εργασιακή εφεδρεία
17.  Πιο κοντά στην εφεδρεία οι εκτός ΑΣΕΠ;
16.  Νέα μέτρα (ΠΑ)ΣΟΚ. Από τον καθησυχασμό Ραγκούση στις απολύσεις Βενιζέλου
15.  Πάγωσε όλη η κοινωνία στην εξαγγελία των νέων μέτρων
14.  Πάγωσε ο κόσμος από τα εξοντωτικά μέτρα
13.  Με δημοψήφισμα η άρση της μονιμότητας;
12.  Δημόσιο-απασχόληση. Τι αποφασίστηκε στη διυπουργική
11.  Έως τον Δεκαπενταύγουστο ο νόμος για απολύσεις στο Δημόσιο!
10.  Οι απολύσεις στο δημόσιο άρχισαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις
9.    Αυξήσεις και απολύσεις προαναγγέλει η ΔΕΗ
8.    Δεν είναι ταμπού οι απολύσεις στο Δημόσιο
7.    Νέες συγχωνεύσεις,καταργήσεις ΔΕΚΟ & κρατικών υπηρεσιών
6.    Δημόσιο τέλος για 150.000 δημοσίους υπαλλήλους
5.    Δεν τίθεται θέμα απολύσεων στο Δημόσιο – Τι λέει ο Πεταλωτής
4.    Απολύσεις μέσω μετατάξεων σε ΟΤΑ, ΔΕΚΟ κ.α. – Τί λένε οι εργατολόγοι
3.    Μετατάξεις αλλά και απολύσεις …μέσω ΑΣΕΠ
2.    Τρόικα: «Διώξτε 100.000 δημοσίους υπαλλήλους»
1.    Καθησυχαστικός ο Υπ. Εσωτερικών για τις απολύσεις

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *