Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
17 Μαΐου 2022

Kαθόλου καλά δεν ξεκινάμε … του Μάκη Φόρτε

http://www.kefalonia.net.gr/upload/el/photos/photo481.jpg

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ πριν από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240 Α΄(27-12-2010) το Π.Δ. 147/ 2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης κος Σπύρου ήδη, και σωστά προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι υπηρεσίες, υπέγραψε τη διαπιστωτική πράξη για τον ορισμό των 6 γενικών διευθυντών.

Όμως κάποιες «περίεργες» αστοχίες στο κείμενο του σημαντικότερου εργαλείου για την οργάνωση και τη λειτουργία του νέου θεσμού, οδηγούν αναπόφευκτα σε πολιτική αναξιοπιστία το πρώτο εκτελεστικό διάταγμα για την Περιφέρεια, καθιστώντας το – με μαθηματική ακρίβεια –αναποτελεσματικό και – κυρίως – ανεδαφικό.

ΠΡΩΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Οι Οργανισμοί των 13 Περιφερειών (όπως φαίνεται στα αντίστοιχα Π.Δ. αυτών) είναι πανομοιότυποι, δίχως καμία πρόνοια στις ιδιαιτερότητες – παρά τις Υπουργικές εξαγγελίες –  κάθε μιας Περιφέρειας.

Καμία διαφορά στην οργάνωση της νησιωτικής μας Περιφέρειας, από μια (οποιαδήποτε) ηπειρωτική Περιφέρεια!                                                                        Καμία διαφορά στην οργάνωση της τουριστική μας Περιφέρειας, από μια (οποιαδήποτε) αγροτική Περιφέρεια!                                                                       Ο Τουρισμός στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που βρίσκεται ως πηγή εσόδων στις πρώτες θέσεις της χώρας και που αποτελεί τη σημαντικότερη και δυναμικότερη δραστηριότητα της οικονομίας της, αντιμετωπίζεται από τον Οργανισμό υποβαθμισμένος σε επίπεδο Διεύθυνσης!

Αντιθέτως η Αγροτική Οικονομία που παράγει στα Ιόνια Νησιά μόνο το 1,8% της χώρας, αντιμετωπίζεται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης στον Οργανισμό της Περιφέρειας!                                                                                       Επί πλέον αυτών, η διάρθρωση στον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι ίδια με αυτόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας που παράγει το 16% της αγροτικής παραγωγής της χώρας, ενώ υπολείπεται κατά πολύ στον τουριστικό τομέα!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Η μόνη διαφορά μεταξύ των 13 Οργανισμών βρίσκεται ανάμεσα ….. στις νησιωτικές Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου!                                                                     Ενώ στις 12 Περιφέρειες οι 6 Γενικές Διευθύνσεις έχουν έδρα την έδρα της Περιφέρειας, στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου τρεις Διευθύνσεις έχουν έδρα στην Ερμούπολη – έδρα της Περιφέρειας και τρεις στη Ρόδο !

Κι όμως, νησιωτική Περιφέρεια η μία, νησιωτική και η άλλη….

ΤΡΙΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Οι αρμοδιότητες του άρθρου 205 παρ. 1 (για τις ενδοπεριφερειακές συγκοινωνίες) του Νόμου 3852/2010 (« Πρόγραμμα Καλλικράτης») που ασκούνται από τις Νησιωτικές Περιφέρειες από την 1 – 7 – 2011 δεν προβλέπεται από το Π.Δ. 147/2010 με ποιο τρόπο θα ασκηθούν!                                                                                      Με άλλα λόγια, αφαιρούνται αρμοδιότητες τεχνηέντως από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πριν καν ξεκινήσουν!

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Οι αρμοδιότητες του άρθρου 204 του Νόμου 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») που μεταφέρονται ειδικά στους Νησιωτικούς Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 1 του ίδιου Νόμου μέχρι τις 31 – 12 – 2012 θα ασκούνται από τις Περιφέρειες.                                                                                        Οι 55 αυτές αρμοδιότητες δεν προβλέπεται πως θα ασκούνται στο                Π.Δ. 147 για τα επόμενα – έστω – δύο χρόνια, άρα αφαιρούνται τεχνηέντως με το ξεκίνημα του θεσμού!

ΠΕΜΠΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Στο άρθρο 32 του Π.Δ. 147/2010 προβλέπεται η δημιουργία αυτοτελούς γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στην έδρα της Περιφέρειας (Κέρκυρα) δίχως όμως πρόβλεψη αντίστοιχων γραφείων στις άλλες Π.Ε.

Πως θα λειτουργήσουν οι δημόσιες σχέσεις της Περιφέρειας στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, μόνο «οι εγκέφαλοι» του Υπουργείου Εσωτερικών γνωρίζουν.

ΕΚΤΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας αποκεντρώνεται με

9 Διευθύνσεις, 29 Τμήματα και 3 Γραφεία σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Κεφαλληνίας,  Ζακύνθου και Λευκάδας.

Στην Π.Ε. Ιθάκης όμως αποκεντρώνονται αρμοδιότητες ΜΟΝΟ σε 3 Γραφεία!

Στο Γραφείο Τεχνικών Έργων, στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου και στο Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ).                                                                                                         Έτσι όμως προκύπτει το πολιτικό ερώτημα, γιατί θεσμοθετήθηκε η Π.Ε. Ιθάκης όταν δεν της δίνονται αρμοδιότητες;

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχέδιο του Π.Δ. που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, δεν υπήρχε καμία διάκριση της Π.Ε. Ιθάκης από τις άλλες 4 Π.Ε. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων!                                                                                              Στο οριστικό Π.Δ. η Ιθάκη δυστυχώς εμφανίζεται ως δεύτερης κατηγορίας περιοχή και αντίστοιχα οι πολίτες του ιστορικού νησιού ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, αφού μόνο «στα χαρτιά» εμφανίζεται ως ανεξάρτητη Περιφερειακή Ενότητα.

ΕΒΔΟΜΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Ακόμη όμως και ως δεύτερης κατηγορίας περιοχή η Ιθάκη, δεν φαίνεται οι πολίτες της να απολαμβάνουν όλες τις αρμοδιότητες του «Καλλικράτη» έστω και μέσω…Αργοστολίου.                                   Συγκεκριμένα και ενώ η πλειονότητα των αρμοδιοτήτων ασκείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (έδρα το Αργοστόλι), για τις παρακάτω αρμοδιότητες δεν προκύπτει από κανένα σημείο του Π.Δ. 147 πως (και αν) ασκούνται:                                                                                                   α. Πληροφορικής (στο άρθρο 8 παρ. 2 ε γίνεται αναφορά μόνο για την Π.Ε. Κεφαλληνίας)

β. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (στο άρθρο 5 παρ. δ γίνεται αναφορά μόνο για την Π.Ε. Κεφαλληνίας)                                                                        γ. Νομικής Υποστήριξης (στο άρθρο 28 παρ. 2 γίνεται αναφορά μόνο για την Π.Ε. Κεφαλληνίας)                                                                                  δ. Πολιτικής Προστασίας (στο άρθρο 29 παρ. 2 β γίνεται αναφορά μόνο για την Π.Ε. Κεφαλληνίας).

ΟΓΔΟΗ ΑΣΤΟΧΙΑ

Ο περίφημος Επτανησιακός Πολιτισμός αντιμετωπίζεται (τουλάχιστον) ως παρίας στον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αφού στο Π.Δ. 147 άρθρο 26 εμφανίζεται εντελώς υποτιμητικά ως ….. μισό Τμήμα της Διεύθυνσης…… Κοινωνικής Μέριμνας και μάλιστα δίχως καν αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις Περιφερειακές Ενότητες!

Αν αυτό δεν αποτελεί ύβρη στην ιστορία των Επτανήσων, είναι σίγουρα μια επικίνδυνη ισοπεδωτική λογική που αποδεικνύει πως οι εξαγγελίες του Υπουργείου Εσωτερικών για ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων των Περιφερειών με τους Οργανισμούς τους είναι κενές περιεχομένου

(εγκύκλιος 54 της 29/12/2010).

ΟΤΑΝ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟ Π.Δ. για την Οργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν διασφαλίζει την ορθολογική διάρθρωση των υπηρεσιών, άρα και την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας – που υποτίθεται ότι έγινε….. – τότε …. δεν ξεκινάμε καθόλου καλά!

Πριν καλά – καλά ξεκινήσει ο νέος θεσμός:

Αφαιρούνται αρμοδιότητες από αυτόν, δια της μεθόδου των εκτελεστικών διαταγμάτων του «Καλλικράτη».

Απαξιώνονται οι συνεκτικές δραστηριότητες της Περιφέρειας μας – στην προκειμένη περίπτωση ο Τουρισμός και ο Επτανησιακός Πολιτισμός.

Εξαφανίζεται μια ολόκληρη Περιφερειακή Ενότητα, αυτή της Ιθάκης, όταν από μόνη της είναι μια πατρίδα σύμβολο της παγκόσμιας ιστορίας.

*Περιφερειακός Σύμβουλος Ιονίων Νήσων

της «Επτανησιακής Αναγέννησης» στην

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας –

Πρώην Δήμαρχος Αργοστολίου

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Και επειδή μπορεί από κάποιους να θεωρηθεί υπερβολικός ο τίτλος του άρθρου «καθόλου καλά δεν ξεκινάμε…», ας δουν και αυτό.

Ενώ με το άρθρο 275 του νόμου 3852/2010 («πρόγραμμα Καλλικράτης») καθορίζεται γενικά σε όλη την Αυτοδιοίκηση ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με το άρθρο 282 παρ. 17 εξαιρούνται μόνο οι Περιφέρειες των οποίων οι δαπάνες θα ελέγχονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας», δηλαδή ……του μνημονίου!

Πρακτικά τι σημαίνει αυτή «η αθώα» μεταβατική διάταξη του «Καλλικράτη»;

Έλεγχος σκοπιμότητας από το ίδιο το κράτος στα οικονομικά των Περιφερειών, όσο διαρκεί το μνημόνιο!

Όσοι γνωρίζουν την ιστορία της αυτοδιοίκησης, ξέρουν πως η μεγαλύτερη κατάχτηση του κινήματος της αυτοδιοίκησης είναι η οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια (της αυτοδιοίκησης) από το Κράτος, με την κατάργηση των παντός είδους ελέγχων σκοπιμότητας.

Τώρα και με το ξεκίνημα του νέου θεσμού, με πρόσχημα μία δαπάνη που δεν θα εγκρίνεται λόγω μη εναρμόνισης με το μνημόνιο, θα ακυρώνονται έργα, προμήθειες, δράσεις κ.λ.π. αποφάσεις της αυτοδιοικούμενης κατά τα άλλα Περιφέρειας!!!

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη, εξ ίσου επικίνδυνη διάσταση.

Η Κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στο ανεξάρτητο Ελεγκτικό Συνέδριο και βάζει τις δικές της υπηρεσίες (το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) προφανώς για να ελέγχει την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (γιατί άραγε εξαιρεί τους Δήμους;) με πρόσχημα το μνημόνιο!

Αυτοί πάντως που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – έστω και δίχως το μνημόνιο –  είναι οι πρώην Νομάρχες ….

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *