Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
14 Αυγούστου 2022

Έγκριση προγράμματος για την ανεργία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κέρκυρα 27  Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού                           

49100, Κέρκυρα

Τηλ: 26610 – 26523

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου – Ιθάκη 25 Ιουνίου 2011

Έγκριση προγράμματος για τη ανεργία από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων η συμμετοχή της Περιφέρειας στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος.

Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε:

«Στις 26 Απριλίου του τρέχοντος έτους, υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η αντιμετώπιση των δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που ανέκυψαν ένεκα της οικονομικής κρίσεως, προκειμένου να εξασφαλισθούν θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Με την υπ. Αριθμ. 31/24-05-2011 σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία δημοσιοποιήσαμε μέσω των Μ.Μ.Ε., καλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν προτάσεις που αφορούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού», άξονας προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ».

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους, Επαγγελματικές Ενώσεις. Στο  καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα, ενδεικτικά σε τομείς όπως Περιβάλλον / Πολιτισμός,  Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες / Υγειονομικές Υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, Στήριξη της εργασίας.

Η κοινωφελής εργασία απευθύνεται πρωτίστως σε ανέργους με δελτίο ανεργίας σε ισχύ και δίνεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, βραχυχρόνια ανέργους χωρίς επίδομα ανεργίας καθώς και σε ανέργους κάτω των 30 ετών.

Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν π.χ. διαμόρφωση και φροντίδα χώρων πρασίνου, καθαριότητα παραλιών, υπηρεσίες μέριμνας ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ και παιδιών, δράσεις για παιδιά και νέους, εξωσχολικά προγράμματα, δράσεις φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή  έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, στο οποίο θα αποτυπώνεται η συμφωνία για εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης , το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως συμπράττων φορέας του Προγράμματος, υποστηρίζει την υλοποίηση σχεδίων κοινωφελούς χαρακτήρα και διατίθεται να υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τους δικαιούχους που θα επιδείξουν σχετικό ενδιαφέρον, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση της ΠΙΝ και ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος θα παρουσιάσει πρόταση υλοποίησης ειδικού ενδιαφέροντος για την κοινωνική ζωή της περιοχής του.

Μέχρι σήμερα, με συντονισμένες προσπάθειες της ΠΙΝ, έχει επιτευχθεί η ευρεία προβολή της πρόσκλησης σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, η επίτευξη παράτασης υποβολής προτάσεων για 10 ημέρες επιπρόσθετα της αρχικής ημερομηνίας και η διαβούλευση με σημαντικό αριθμό δικαιούχων, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίοι έχουν ενδιαφερθεί να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προώθησης της απασχόλησης στην Περιφέρειά μας αλλά και στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα, εισηγούμαι την έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο της συμμετοχής της ΠΙΝ στο Πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, δια μέσου της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με τους δυνητικούς δικαιούχους».

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *