Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Ιουνίου 2024

Νέο πρόστιμο στον δήμο Μεγανησίου από το αρμόδιο Τμήμα της Περιφέρειας για τα σκουπίδια

Κοινοποιήθηκαν  σήμερα στον δήμο Μεγαησίου 211.806 ευρώ για νέα (κατ΄εξακουλούθηση)παράβαση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Κατόπιν νέας αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε από τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις 27 Φεβρουαρίου του 2024 στον χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων στην Σχίζα!

Τι διαπίστωσαν οι επιθεωρητές Περιβάλλονος:

1η Παράβαση: Ανεξέλεγκτη απόρριψη και διαχείριση αποβλήτων στον υπό παύση ΧΥΤΑ Μεγανησίου κατά παράβαση της παρ.1 του άρθρου 66 και των άρθρων 4,34 και 35 του ν.4819/2021 (Α’ 129) και της αριθμ. πρωτ. 55791/11583/30.10.2012 (ΑΔΑ:Β43Δ7ΛΕ-ΗΙΝ) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας περί παύσης λειτουργίας αυτού, με κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.1650/1986 όπως ισχύει (έκλυση οσμών, διείσδυση τυχών στραγγισμάτων στο έδαφος, αύξηση εντόμων και τρωκτικών και υποβάθμιση τοπίου) η οποία αξιολογείται ως σημαντικής σοβαρότητας και το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται σε διακόσιες έντεκα χιλιάδες οκτακόσια εξήντα Ευρώ (211.860 €) και καθορίζεται σύμφωνα με το άρθ. 21 του ν.4014/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΓΔΣΕΕ/16675/165/20211 Υπουργικής Απόφασης (ως άνω 10 σχετικής) καθώς δεν υπήρξε συμμόρφωση, έως την έκδοση της παρούσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), ότι συντρέχουν λόγοι Δημόσιου συμφέροντος, το ότι υπάρχει ιδιαίτερα αρνητικό ιστορικό ελέγχων και ότι το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν χαμηλό.

Για την 2η Παράβαση(

Λήξη της αριθ. Πρωτ. 15202/10358/28.05.2013 (ΑΔΑ:ΒΕΧΩΟΡ1Φ-0ΔΚ) απόφασης ανανέωσης τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου Μεγανησίου Ν. Λευκάδας, ως προς την αποκατάσταση του , από 28.05.2015 και μη εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του υπό παύσης ΧΥΤΑ και ως εκ τούτου στερείτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά παράβαση των άρθρων 1 και 5 του ν.4014/2011 όπως ισχύει.)έχει γίνει δεκτή από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος , Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Λευκάδας της Π.Ι.Ν. με το υπ’ αρ.πρωτ.: οικ.9011/1440/30.01.2024 έγγραφο, η Δήλωση Συμμόρφωσης του Δήμου Μεγανησίου, καθώς επίσης πλέον εξεδόθη και η υπ’ αρ.πρωτ.: 35379/26.04.2024 (ΑΔΑ:9ΠΨΑΟΡ1Φ-ΛΩΛ) Απόφαση Γενικού Δ/ντή ΧΩ.ΠΕ.&ΑΓ.ΠΟ. της Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. (ως άνω 52 σχετική) για την ανανέωση της υπ’ αρ.πρωτ.:81715/09.07.1997 ΚΥΑ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των τροποποιητικών αυτής, με σκοπό την αποκατάσταση του και την μετέπειτα φροντίδα του ΧΥΤΑ στην Θέση Σχίζα του Δήμου Μεγανησίου.

Δικαίωμα προσφυγής φυσικά έχει και θα το ασκήσει ο δήμος Μεγανησίου ενώπιων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όμως όπως και στην τελευταία απόφαση  το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι να μειωθεί  για τους ίδιους λόγους και τελικά ακόμα 53.000 ευρώ να προστεθούν στα 106.000. Συνολικά 159.000 ευρώ θα  στερηθούν από τους έτσι κι αλλιώς πενιχρούς πόρους του μικρού νησιωτικού μας δήμου.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights