Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
21 Μαΐου 2024

Με ΣΔΙΤ η χρηματοδότηση του αγωγού ύδρευσης της Λευκάδας;

Κατά το μοντέλο χρηματοδότησης του έργου της ύδρευσης του νησιού της Κέρκυρας

Τι έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα ΣΔΙΤ: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έργα άρδευσης με ΣΔΙΤ

«Για πρώτη φορά δρομολογούμε έργα άρδευσης με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Διαθέτουμε πλέον τα εργαλεία για να μπορέσουμε σε διαφορετικές συνθήκες, πιο δύσκολες, λόγω της κλιματικής αλλαγής, να κάνουμε πράξη ένα έργο με πανελλήνιο αποτύπωμα το οποίο θα αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα έλλειψης αρδευτικού νερού σε πολλές περιοχές της χώρας.

Είναι όμως επίσης και πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο θα δρομολογηθεί το πρόγραμμα για να υλοποιηθεί. Απαιτείται ταχύτητα και συμμόρφωση στα χρονοδιαγράμματα, καθώς οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης έρχονται με αρκετές αιρεσιμότητες όχι μόνο ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους αλλά και ως προς τις διαδικασίες».

Πηγή: Από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα έργα υποδομών αγροτικής ανάπτυξης μέσω ΣΔΙΤ (Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2021).

Σύμφωνα  με την τεχνική έκθεση του έργου ύδρευσης της Κέρκυρας  το κόστος εκεί ανέρχεται στο ύψος των 255,62 ευρώ εκατομμύρια ευρώ

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του έργου. Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

• την εκπόνηση μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και τη μέριμνα για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου

• την κατασκευή του Έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαιτήσεις της σύμβασης σύμπραξης, την τεχνική του προσφορά και τις μελέτες που θα εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης σύμπραξης, με στόχο την επίτευξη των προδιαγραφών διαθεσιμότητας της σύμβασης σύμπραξης

• τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια του υποψηφίου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι πληρωμές διαθεσιμότητας

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί, στο ποσό των 146.150.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, με βάση προδιαγραφές ποιότητας, απόδοσης και αποτελεσμάτων.

Πληρωμές διαθεσιμότητας δεν θα καταβάλλονται έως ότου το έργο και οι σχετικές υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα πιστοποιηθεί από Ανεξάρτητο Ελεγκτή με έγγραφη τεχνική έκθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή από Επιτροπή ειδικών της αναθέτουσας αρχής. Επίσης, στις πληρωμές διαθεσιμότητας θα επιβάλλονται απομειώσεις, σε περίπτωση που οι επιδόσεις του Έργου αποκλίνουν από τις τεθείσες προδιαγραφές απόδοσης της Σύμβασης Σύμπραξης.

30 χρόνια η διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται σε τριάντα έτη. Ενδεικτικά εκτιμάται σε 4 έτη για τη μελέτη και κατασκευή (περίοδος κατασκευής) και 26 έτη λειτουργίας (περίοδος υπηρεσιών).

Η επιστροφή του Έργου στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση σύμπραξης θα γίνει στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή αμοιβών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου. Το Έργο χαρακτηρίζεται ως μη ανταποδοτικό για τον Ι.Φ.Σ..

Στους “μνηστήρες” του έργου εκεί  βρίσκεται και ο ανάδοχος της κατασκευής του έργου της ύδρευσης Άρτας -Πρέβεζας -Λευκάδας.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights