Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Απριλίου 2024

‘Ανθρακες ο “θησαυρός” των 9.000.000 ανείσπρακτων οφειλών του δήμου Λευκάδας

Οι “ημέτεροι” οφειλέτες  συστηματικά αποφεύγουν να πληρώσουν ποντάροντας στην παραγραφή

-θα κάνουμε προσπάθειες να εισπράξουμε τα μη εισπραχθέντα, τα οποία έχουν φτάσει στα 9 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έρχονται εδώ και χρόνια, δήλωσε ο νέος δήμαρχος Λευκάδας Ξενοφών Βεργίνης στην συζήτηση του προϋπολογισμού, μάλιστα τόνισε ότι, πάνω από 35% που είναι περίπου 2 εκατομμύρια τα χρωστάνε 80 οικογένειες, επιχειρήσεις.

Το εδώ και χρόνια και το συστηματικά (προσθέτουμε εμείς) έχει να κάνει βέβαια με την πραγματική οικονομική αδυναμία αρκετών συντοπιτών μας, αλλά πολύ περισσότερο (γιατί κάποτε πρέπει να βάζουμε το δάχτυλο “επί των τύπων των ήλων”) με τις “πελατειακές σχέσεις” που αναπτύσσουν οι ψηφοφόροι  με την τοπική εξουσία , ζήτημα που ουδόλως θίχτηκε από τις Δημοτικές Παρατάξεις που παρίσταντο στην συγκεκριμένη συζήτηση και για προφανείς λόγους.

Μάλλον ενόψει  και της Καθαράς Δευτέρας  “πετάμε χαρταετό”  όταν  μιλάμε για ανείσπρακτες οφειλές που θα παραμείνουν ανείσπρακτες ή καλύτερα διαγραμμένες, αφού τόσο οι οφειλέτες όσο και οι αρμόδιοι στον δήμο γνωρίζουν τον  νόμο 5027/23 και το άρθρο 39 που συμπλήρωνει το άρθρο 166Α του νόμου3463/2006:

“1. Οι δήμοι βεβαιώνουν ταμειακά τα κάθε είδους οφειλόμενα ποσά, από οποιαδήποτε πηγή, που καθίστανται εισπρακτέα έσοδα, εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει το επόμενο έτος από τη γένεση της οφειλής, εκτός αν με ειδικές διατάξεις ορίζονται μικρότερες προθεσμίες. Για τον ακριβή καθορισμό των υπόχρεων και του οφειλόμενου ποσού, οι δήμοι, πέραν της χρήσης των μητρώων τους, δύνανται να ζητούν το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, από κάθε αρχή της Γενικής Κυβέρνησης κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), η οποία υποχρεούται να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία εντός ενός (1) μηνός, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η μη εμπρόθεσμη ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, συνιστά λόγο πειθαρχικού ελέγχου των αρμόδιων οργάνων της Γενικής Κυβέρνησης.

Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 39 Νόμος 5027/2023 με ισχύ την 3/3/2023
2. Αν οι υπόχρεοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση αναγκαίων στοιχείων ή υπέβαλαν δήλωση με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία βεβαιώνονται σε βάρος τους οι οφειλές από τη γένεση της υποχρέωσής τους αλλά όχι πέραν της δεκαετίας και τα πρόστιμα που τους αναλογούν κατά περίπτωση επί των οφειλών των πέντε (5) τελευταίων ετών.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 Νόμος 5043/2023 με ισχύ την 13/4/2023
3. Οι δήμοι εξασφαλίζουν την είσπραξη των βεβαιωθέντων εσόδων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών, που αρχίζει από τη λήξη του έτους της ταμειακής τους βεβαίωσης. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα με την κοινοποίηση πράξης βεβαίωσης ή ατομικής ειδοποίησης εν ευρεία ή εν στενή έννοια, προς τον υπόχρεο, ή σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), περί του καθορισμού των περιπτώσεων διακοπής της παραγραφής των χρηματικών απαιτήσεων του Δημοσίου.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 39 Νόμος 5027/2023 με ισχύ την 3/3/2023
4. Για τα οφειλόμενα ποσά που έγιναν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο γνωστά στον δήμο αλλά δεν βεβαιώθηκαν εντός της προθεσμίας της παρ. 1, καθώς και για τα ανείσπρακτα έσοδα μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ. 3, συντάσσεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, έκθεση για τους λόγους της μη βεβαίωσης και της μη είσπραξης. Η έκθεση υποβάλλεται, εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4820/2021 (Α’ 130).”
Τώρα ζήτημα παραγραφής κατά την δική μας νομική ερμηνεία τίθεται  εκτός όλων των άλλων (ύδρευση, φόρο παρεπιδημούντων κτλ) και για την εισφορά γης  σε χρήμα που αφορά Σκορπιό και δήμο Μεγανησίου, θέμα για το οποίο έχουμε ασχοληθεί με άρθρο μας κι εδώ
Κάπως έτσι οδηγηθήκαμε στο σημερινό ύψος των ανείσπρακτων οφειλών  που μας δίνει το δικαίωμα να τα χαρακτηρίσουμε “Άνθρακες”.

 

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights