Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Ιουλίου 2024

Κάπως έτσι φτάσαμε στην απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης της ύδρευσης Άρτας -Πρέβεζας-Λευκάδας

Στα “κάγκελα” ο δήμος Ζηρού, με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου δήλωναν την αντίθεσή τους στο έργο στο “παραπέντε” της υλοποίησης…

Εξώδικα, δυναμικές κινητοποιήσεις και προσφυγή στην δικαιοσύνη από την Μητρόπολη, συλλογικότητες πολιτών και τον Δήμο Ζηρού έφεραν την περικοπή της χρηματοδότησης!

Όπως ισχυρίζονται 800 και πλέον μέλη επιτροπής αγώνα που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό:

Από την μελέτη (για την πηγή που μας αφορά), διαπιστώθηκε, ότι ο σχεδιασμός του έργου στην περιοχή της υδρομάστευσης είναι πολύ διαφορικός από τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που τέθηκαν στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 02-10-2015 (ΑΔΑ ΩΚΧΩΡΟ-261).

Είναι βέβαιο, ότι αν κατασκευαστεί το έργο αυτό με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, θα υπάρξουν σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες, τόσο στην ίδια την πηγή, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής. Αυτό άλλωστε τονίζουμε σε ενυπόγραφη καταγγελία  που υποβλήθηκε με εξώδικο στο Υπουργείο Υποδομών.

Με δεδομένο, ότι το έργο έχει δημοπρατηθεί και ο χρόνος κατασκευής του πλησιάζει, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγώνα, αιτήθηκε να ενημερωθεί το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου επι της αποφάσεως της 02-10-2015 και να συζητηθεί εκ νέου το ίδιο θέμα. Στην συζήτηση αυτή, είναι επιβεβλημένο να τονιστούν οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τέθηκαν στην σχετική απόφαση για το υπόψιν έργο. Επίσης, επιβάλλεται να αποσαφηνιστεί η διανομή των σχετικών εγγράφων, καθώς οι όποιοι περιορισμοί και δεσμεύσεις της απόφασης, δεν έχουν ληφθεί υπόψιν τόσο από τον μελετητή όσο και από το Υπουργείο Υποδομών. Στην συνέχεια η νέα αυτή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να τροποποιηθεί η μελέτη στην ευαίσθητη περιοχή που βρίσκεται δίπλα στην υδρομάστευση και πάνω στην πηγή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη :

α) Προγραμματίστηκαν εκσκαφικές-χωματουργικές εργασίες ακριβώς πάνω στην πηγή που είναι απαγορευτική (Ζώνη Απολύτου Προστασίας της πηγής), για την οποία πρόσφατα οι Υπηρεσίες του ΕΑΓΜΕ με μελέτες και υπομνήματα τονίζουν χαρακτηριστικά την ανάγκη αποφυγής οποιασδήποτε εκσκαφικής ή άλλης χωματουργικής εργασίας εντός της Ζώνης Απολύτου Προστασίας,

β) Η διάμετρος του νέου αγωγού μεταφοράς νερού, σχεδιάστηκε ως Φ1300, το οποίο ισοδυναμεί με την λήψη περισσότερης ποσότητας νερού (από την υφισταμένη) κατά 36%. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να διακυβεύεται ευθέως η οικολογική παροχή της πηγής η οποία προστατεύεται με Νόμο (Κ.Υ.Α. Δ11/Φ16/8500/22-3-1991 (ΦΕΚ174/Β/26-3-1991).

γ) Παρά την προσθήκη του νέου αγωγού διαμέτρου Φ1300, δεν προβλέπεται η απομάκρυνση ή αποσύνδεση των δύο (2) υφισταμένων αγωγών, κάτι που επιτρέπει την παράλληλη χρήση παλαιών και νέου αγωγού. Το σημείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν τούτου ο κίνδυνος αυτός επιτείνεται από το γεγονός, ότι η μελέτη σχετικά με την υδροδοσία της πηγής, στηρίχτηκε σε παλαιότερα στοιχεία παροχής (προ 40 ετών), τα οπ ανεπίκαιρα και χρήζουν επικαιροποίησης. Κι αυτό γιατί στη βάση της μελέτης, δε λαμβάνει η φθίνουσα παροχή νερού των τελευταίων ετών, κάτι που αποδεικνύει πως με την πάροδο τ και λόγω της εντεινόμενης κλιματικής αλλαγής η ποσότητα νερού μειώνεται. Το φαινόμενο και εξαιτίας της υπεράντλησης, σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς τεχνικές παρεμβάσεις τ λάβει χώρα στην πηγή, τις οποίες ήδη από το έτος 2002 έχει επισημάνει το ΙΓΜΕ (τώρα ΕΑΓΝ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Ζηρού λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 2023 αποφάσισε

α) Να επικυρώσει την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (2-10-2015) που αφορά τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς που τέθηκαν για το έργο, πλην της παραγράφου που αναφέρει την μη υδροδότηση καινούριων οικισμών στο μέλλον.

β) Διαφωνεί κάθετα με το εγκεκριμένο έργο διότι :

(1) Απειλεί το οικοσύστημα κατάντη της πηγής, υποβαθμίζει εγκληματικά την αισθητική του χώρου και το κυριότερο δεν λαμβάνει υπ’οψιν την ιστορική, αρχαιολογική και φυσική της υπόστασή της.

(2) Παραθεωρεί ευστόχως το γεγονός, ότι η πηγή επηρεάζει ένα ευρύτερο σύστημα NATURA που προστατεύεται από την συνθήκη RAMSAR.

(3) Η εκτέλεση του αναθεωρημένου έργου οφείλει να λαμβάνει υπ’οψιν τις επώδυνες επιπτώσεις του προηγούμενου έργου τσιμεντοποίησης της πηγής ώστε να αποκατασταθεί ποικιλοτρόπως η πηγή σύμφωνα με την φυσική της κατάσταση και υπόσταση.

γ) Οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να εξετάσουν και άλλες λύσεις υδροδότησης των περιοχών των π.χ. ο Δήμος Αρταίων και Ν. Σκουφά να υδροδοτούνται πλέον από την λίμνη Πουρναρίου που βρίσκεται 2-5 Χιλιόμετρα ανάντη της πόλεως Άρτας και όχι από απόσταση 30 χιλιομέτρων, και πλέον όπως συμβαίνει σήμερα από την πηγή του Αγίου Γεωργίου. Τούτο θα συμβάλει στην εκπόνηση μικρότερης κλίμακας υδρομάστευση (στην πηγή του Αγίου Γεωργίου). Κατά συνέπεια θα διατίθενται μεγαλύτερες ποσότητες νερού στον Λούρο ποταμό για την διατήρηση του οικοσυστήματος NATURA – RAMSAR σε όλο το μήκος της διαδρομής του ποταμού Λούρου.

δ) Να μελετηθεί και να σχεδιαστεί η “μεταφορά” της υδρομάστευσης σε κατάλληλο σημείο και ικανή απόσταση κατάντη της υπάρχουσας πηγής για όλους τους λόγους που αναφέρονταιστα (α), (β), (δ) και (1) σχετικά..

ε) Να διασφαλιστεί από την αναθεωρημένη μελέτη, οι υπάρχοντες δυο (2) κλειστοί αγωγοί να απενεργοποιηθούν. Έτσι δεν θα χρησιμοποιούνται παρατύπως ως παράλληλο δίκτυο.

στ) Η ποσότητα νερού που θα παροχετεύεται στον νέο αγωγό με την υλοποίηση του έργου, να είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης νερού, για να εξασφαλίζει ικανή οικολογική ισορροπία στον ποταμό Λούρο προς διατήρηση των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος οικολογικού χώρου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην άδεια χρήσης νερού η οποία και (κατ). ακόμα εκκρεμεί είναι τα : (γ), (γ), (ιστ), (ζ)

) Τα τυχόν έξοδα που θα απαιτηθούν για την πληρωμή νομικών να καλυφθούν από τον Δήμο.

) Η αναθεωρημένη μελέτη να κοινοποιηθεί και να συζητηθεί στο Δημ. Συμβούλιο πριν την οριστική παράδοση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γείτονας Μενέλαος διατηρεί τις επιφυλάξεις του σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλυτικά αναγράφετε στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Μετά από αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την ενέργεια των περαιτέρω.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights