Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
23 Φεβρουαρίου 2024

Σε ιδιώτες καταφεύγουν να καλύψουν τα κενά του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας

Αντί να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, με εξάμηνες συμβάσεις  επιχειρούν να καλύψουν τα κενά

Σύμφωνα με την εισήγηση,

ο Πρόεδρος  και Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Μπακαβός Ιωάννης καταθέτει στο Συμβούλιο Εισηγητικό του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ενημερώνει ότι στο Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας υπηρετούν πέντε (5) υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων εκ των οποίων οι τρείς (3) απουσιάζουν το τελευταίο διάστημα με αναρρωτικές άδειες λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Στο ίδιο τμήμα υπηρετούν και τρείς (3) επικουρικοί υπάλληλοι και μία (1) υπάλληλος από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ η οποία πάσχει από δυσίατο νόσημα και απουσιάζει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι να μην βγαίνουν οι βάρδιες του τμήματος και η υπερεργασία των υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτό.

Στο τμήμα λειτουργούν Ακτινολογικό, υπέρηχοι , Αξονικός τομογράφος, μαστογράφος και οστική πυκνότητα.

Το νοσοκομείο μας, εκτός από το νησί της Λευκάδας εξυπηρετεί και τα νησιά Μεγανήσι Κάλαμο και Καστό και την Επαρχία Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας.

Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα δέχεται καθημερινά και όλο τον χρόνο πολύ μεγάλο αριθμό περιστατικών με αποκορύφωμα την τουριστική περίοδο.

Τα τμήματα της μαστογραφίας και της οστικής πυκνότητας δέχονται μεγάλο αριθμό επισκέψεων διότι το Γ.Ν. Λευκάδας είναι το μοναδικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιοχή που διαθέτει αυτά τα τμήματα και το τελευταίο διάστημα υπολειτουργούν καθώς δεν επαρκεί το προσωπικό.

Με την πρόσληψη του υπαλλήλου με καθεστώς έκδοσης παροχής υπηρεσιών θα επιλυθεί το πρόβλημα στα τμήματα Μαστογραφίας και οστικής πυκνότητας και θα λειτουργήσουν κανονικά.

Πρόσφατα η Διοίκηση του Νοσοκομείου μας έστειλε αίτημα πρόσληψης ενός ατόμου κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων στην 6η Υ.Π.Ε προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Τμήματος.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία η πρόσληψη ενός (1) ατόμου του κλάδου ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω σχετικού που αναφέρουν: «Τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ο Ε.Ο.Δ.Υ., ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το Κ.Ε.Θ.Ε.Α., η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., η Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε. και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, καθώς και τα Κέντρα Υγείας νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών ή των περιοχών όπου έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς καταλόγους των Υ.ΠΕ., με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ., δύνανται για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία τους, εφόσον δεν επαρκεί το προσωπικό τους, να συνεργάζονται με ιατρούς κάθε ειδικότητας, οδοντιάτρους, ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, νοσηλευτές, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών εργαστηρίων, ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών), ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΠΕ φαρμακοποιών, ΔΕ βοηθών φαρμακοποιών, ΔΕ ΠληρωμάτωνΑΔΑ: Ασθενοφόρων, ΠΕ Θετικών Επιστημών, ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Βιολόγων και ειδικούς θεραπευτές πρώην εξαρτημένους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία θεραπευτικό πρόγραμμα των εγκεκριμένων Οργανισμών ή Φορέων του ν. 4139/2013 (Α’ 74), με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση συνεργασίας του Γ.Ν. Λευκάδας με έναν (1) ιδιώτη κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, επίσης όπως ενημέρωσε ο Διοικητής του Νοσοκομείου στην ίδια συνεδρίαση του ΔΣ,  στο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου προβλέπονται δύο θέσεις Οφθαλμιάτρων και υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός ο οποίος απουσιάζει με άδεια άνευ αποδοχών και ένας επικουρικός ιατρός.

Στον κατάλογο επικουρικών ιατρών της 6ης Υ.ΠΕ έχουν εξαντληθεί οι υποψήφιοι στην ειδικότητα της Οφθαλμολογίας για το Γ.Ν. Λευκάδας.

Το Νοσοκομείο διαθέτει υπερσύγχρονο Οφθαλμολογικό εξοπλισμό και μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν χειρουργεία καταρράκτη και υπήρχε μεγάλη λίστα αναμονής χειρουργείων τόσο από κατοίκους της Λευκάδας όσο και από κατοίκους γειτονικών Νομών.

Ο ένας επικουρικός Οφθαλμίατρος που υπηρετεί στο Νοσοκομείο λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνος του.

Η παρουσία και δεύτερου Οφθαλμιάτρου είναι αναγκαία διότι θα εξυπηρετεί πολύ περισσότερους ασθενείς, οι χρόνοι αναμονής στα ραντεβού του τμήματος θα μειωθούν , θα ξεκινήσουν ξανά οι χειρουργικές επεμβάσεις και δεν θα αναγκάζονται οι κάτοικοι της Π.Ε. Λευκάδας και των γειτονικών Νομών να επισκέπτονται άλλα Νοσοκομεία.

Για τον λόγο αυτό κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία η πρόσληψη ενός (1) ιατρού ειδικότητας Οφθαλμολογίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση συνεργασίας του Γ.Ν. Λευκάδας και ενός (1) ιδιώτη ιατρού Οφθαλμιάτρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση, μειοψήφησε ο κ. Κούρτης(εκπρόσωπος των εργαζομένων) λέγοντας ότι η κάλυψη των ιατρών πρέπει να γίνεται με μόνιμες θέσεις και να διαφυλάσσεται ο δημόσιος χαρακτήρας της υγείας.

0 Shares

Σχετικά άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Verified by MonsterInsights