Ειδήσεις από και για το Μεγανήσι
16 Ιουλίου 2018

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΑΤΗ

Προκήρυξη του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Μαρία Καταβάτη: «Στόχος η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου» Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους και όλους τους δυνητικούς δικαιούχους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, […]